Can-Am Adventure Tetovo 2022

Во петок, 29 јули, гордо и свечено го отворивме новиот салон Ski&Sea во Тиват. За таа цел ги поканивме пријателите на компанијата Ski&Sea, клиенти и сопственици на возилата Can-Am.

Can-Am Adventure Tetovo 2022

 

Во недела на 07.08.22 се одржа првиот Can Am Adventure настан под покровителство на Ски и Сеа Скопје.

На настанот учествуваа повеќе од 30 возила и над 60 учесници.

Дружењето започна во 10 часот на стадионот во Боговиње, каде што сите учесници и возачи на Can Am возила се собраа за добра дружба и уживање по падините на Шар планина. Учесниците беа послужени со ладна вода и сок.

Возилата се упатија кон падините на Шар Планина околу 11:30 часот, патувајќи по живописната природа, првата пауза ја направија во Бачилата, каде што се фотографираа возилата, имаше размена на искуства и споредба на возила.

Авантурата продолжи по падините на Шар Планина, неколку километри под Титов Врв, каде што беше и одржана втората кратка пауза.

Дружењето го продолживме во Хотелот Скардус кој се наоѓа на Попова Шапка, блиску до ски центарот, каде учесниците беа топло пречекани и уживаа во прекрасниот рушек, ладниот пијалок и кафе во хотелот.

Авантуата продочжи преку Попова Шапка се до селото Лешница, каде учесниците уживаа во прекрасниот поглед на водопадите и природата, каде што имаше фотографирање на возилата и снимање од дрон.

Во попладневните часови возилата се упатија кон точката од каде што и започна авантурата.

Настанот заврши околу 19:00 часот.

 

Голема Благодарност до аtv.utv.mk, creativeworks и Хотел Скардус.

Се надеваме во иднина дека ќе имаме повторно дружење и со поголем број на учесници

 

 

On Sunday, August 07.08.22 the first Can Am Adventure event took place under the auspices of Ski and Sea Skopje.

More than 30 vehicles and over 60 participants took part in the event.

The gathering started at 10 am at the stadium in Bogovinje, where all participants and drivers of Can Am vehicles gathered for good fellowship and enjoyment on the slopes of Shar Mountain. They were served with water and juice. 

 Headed to the slopes of Shar Mountain around 11:30 a.m., driving through a forest, we made the first break in Bachilata, where vehicles were photographed, there was an exchange of experiences and a comparison. 

The adventure continued along the slopes of Shar Planina, a few kilometers below Titov Vrv, where the second short break was held. 

The party continued at the Hotel Skardus, located on Popova Shapka, close to the ski center, where we were warmly welcomed and enjoyed a wonderful lunch, a cold drink and coffee in the hotel.

The adventure continued through Popova Shapka to the village of Leshnica, where the participants enjoyed the beautiful view of the waterfalls and nature, where there was photography and drone recording of the vehicles. 

In the afternoon, we headed to the point where the adventure started. 

The event ended around 19:00.

Big gratitude to atv.utv.mk,creativeworks and Hotel Skardus. 

We hope in the future that we will have a meeting again with a larger number of participants and lot of fun.

Погледнете ја фотогалеријата подолу!