Ku mund ta gjej Udhëzuesin e Operatorit?

Çdo model Sea-Doo vjen nga tregtari me një manual të printuar të pronarit ose udhëzues operatori. Ai manual është një burim i vlefshëm. Mbajeni atë në një vend të sigurt në mënyrë që t'i referoheni kur lind një pyetje në lidhje me funksionimin e anijes suaj dhe regjistroni numrin e identifikimit të bykut dhe numrin serial të motorit në faqen e caktuar brenda.

Përveç informacionit të sigurisë, Udhëzuesi i Operatorit detajon funksionimin e mjetit lundrues tuaj dhe të gjitha veçoritë e tij të përfshira. Përfshihet gjithashtu një orar mirëmbajtjeje, procedura tipike të mirëmbajtjes dhe këshilla për kujdesin e përditshëm të mjeteve ujore dhe si për ruajtjen ashtu edhe për përgatitjen para sezonit. Manuali i pronarit përfshin gjithashtu sugjerime të zakonshme për zgjidhjen e problemeve dhe detaje të garancisë.

Përveç manualit të printuar, Udhëzuesit e operatorit për të gjitha modelet Sea-Doo mund të gjenden edhe online.

TE GJITHA PYETJET TUAJA, KANë PERGJIGJE !

NUK MUND TË GJENI ÇFARË KËRKONI?

NËSE NUK MUND TË GJENI TË GJITHË ATË QË PO KËRKONI, KONTAKTONI ME dillerin TUAJ LOKALE OSE NA KONTaktONI KëTU!