How do I store my Ski‑Doo snowmobile for the summer?

Storing your Ski-Doo snowmobile for the summer is often a sad day for snowmobilers but taking the right steps in spring can make all the difference once the snow starts to fall next season.
 

SUMMER SNOWMOBILE STORAGE TIPS

Following the summer snowmobile storage checklist below will have it ready to ride when it’s time for the next hit of That Ski-Doo Feeling. Your local Ski-Doo dealer will also be more than happy to assist with the summer snowmobile storage process.

Key Areas of Snowmobile Summer Storage

1) Prevent corrosion inside and out
2) Protection from the sun and other elements
3) Fuel system and fuel treatment

Wash, Rinse, Shine

The first step in storing your snowmobile for the summer is giving your sled a thorough washing. It will remove any mud and road salt from those late season road crossings and trailering. Removing these contaminants will not only prevent any corrosion on metal parts, but also keep plastics and other finishes looking great. All you need is a bucket, water, sponge, and a quality thick foaming wash. Once clean, it’s also a good idea to add a protective layer such as XPS Quick Detailer that will continue to protect and repel dust and grime while your snowmobile is in storage.
 

Snowmobile Fuel system

One of the most important steps in the sled storage process is treating the fuel system and stabilizing the fuel left in the tank. Add the appropriate amount of fuel stabilizer, such as XPS Fuel Stabilizer to any remaining fuel in the tank and run your sled in a well ventilated area long enough to bring it up to operating temp and push the stabilized fuel mixture through the entire fuel system.

Ski-Doo 4-stroke Snowmobile Oil Changes

If you’re the owner of a Ski-Doo 4-stroke snowmobile, this is the perfect time to change your snowmobile’s oil, removing any dirt and particles before it sits all summer. If you’re the DIY-type, the XPS Oil Change Kit offered at your local Ski-Doo dealer makes it easy with everything you need all in one box. Your dealer can also perform this service if preferred.

If you’re performing the oil change yourself, you might want to check out our how-to oil change video here.

Ski-Doo Snowmobile E-TEC Summerization (2-stroke E-TEC engines)

This step is for sleds equipped with Rotax E-TEC 2-stroke engines only. Park your sled in a well-ventilated area near its final summer resting place. Running your sled through the E-TEC summerization mode automatically preps your sled’s engine for long term storage, and a successful start to the following season. The process is outlined in your owner’s manual (Found in the "Storage" section). You can also check out our how-to video on this automatic summarization process here.

Change the Chaincase Oil

For all Ski-Doo owners, now’s the time to refresh your chaincase oil. Take the old out and put in fresh oil so any moisture from winter use is eliminated and your chain and gears are coated with clean oil. XPS Synthetic Chaincase Oil found at your local Ski-Doo dealer is sold in the exact amount needed to refill your chaincase, so there’s no need to measure it out.

Lubricate Your Snowmobile Chassis

This is the one that gets missed! You’ve spent an entire season doing whatever it takes to get “That Ski-Doo Feeling” and your sled has absorbed every bump, drop, mogul and sidehill along the way. Your Ski-Doo snowmobile is outfitted with grease zerks to make this one of the easiest steps in the summer snowmobile storage process. Their locations are noted in your Operator’s Manual. A few pumps of XPS Synthetic Grease will remove any moisture that found its way into those moving joints over the season and prevent corrosion.

While performing this task take the opportunity to inspect all rear suspension component for wear or tear. Such as idler wheels and bearings, track and sliders, this way you can plan the replacement for next fall or do it a as summer project.

Snowmobile Storage Location

Ideally, you’ll want to store you snowmobile in a climate-controlled garage, however, anywhere that’s cool and dry will do just fine as long as it’s out of the sun. Over exposure to sunlight will slowly weaken and degrade the materials your sled is made of over time.

You’ll also want to consider raising your sled to lift the track and skis off the ground, so your suspension does not sit compressed for an extended period of time.
Finally, you’ll want to cover your snowmobile with a breathable cover. The Ski-Doo Ride On Cover works great for this as it’s custom made for protecting and storing your Ski-Doo snowmobile.

That’s it! You can enjoy your summer knowing your sled will be ready to go as soon as the snow flies next season.

ALL YOUR QUESTIONS, ANSWERED

View all questions

KAKO SKUPITI MOJE SKI-DOO MOTORNE SANJKE ZA LJETO?

Pohranjivanje vašeg Ski-Doo motornih sanjki za ljeto je često tužan dan za motorne sanke, ali poduzimanje pravih koraka u proljeće može učiniti svu razliku kada snijeg počne padati sljedeće sezone.

LJETNI SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE MOTORNIH SANJA

Slijedeći ljetni kontrolni popis za pohranu motornih sanjki u nastavku, bit će spreman za vožnju kada dođe vrijeme za sljedeći hit That Ski-Doo Feeling. Vaš lokalni Ski-Doo zastupnik također će rado pomoći u procesu ljetnog skladištenja motornih sanjki.

Ključna područja ljetne pohrane motornih sanka

1) Spriječite koroziju iznutra i izvana
2) Zaštita od sunca i drugih elemenata
3) Sustav goriva i tretman goriva

Operite, isperite, sjajite

Prvi korak u spremanju vaših motornih sanjki za ljeto je temeljito pranje vaših sanjki. Uklonit će bilo kakvo blato i sol s onih kasnosezonskih prijelaza cesta i prikolica. Uklanjanje ovih onečišćenja ne samo da će spriječiti bilo kakvu koroziju na metalnim dijelovima, nego će i održati sjajan izgled plastike i drugih završnih obrada. Sve što vam je potrebno je kanta, voda, spužva i kvalitetna gusta pjena za pranje. Nakon čišćenja, također je dobra ideja dodati zaštitni sloj kao što je XPS Quick Detailer koji će nastaviti štititi i odbijati prašinu i prljavštinu dok je vaša motorna sanka u skladištu.

Sustav goriva za motorne sanke

Jedan od najvažnijih koraka u procesu skladištenja sanjki je obrada sustava goriva i stabilizacija goriva preostalog u spremniku. Dodajte odgovarajuću količinu stabilizatora goriva, kao što je XPS stabilizator goriva, u bilo koje preostalo gorivo u spremniku i vozite sanjke u dobro prozračenom prostoru dovoljno dugo da ih dovedete do radne temperature i progurate stabiliziranu smjesu goriva kroz cijeli sustav goriva.

Zamjena ulja za 4-taktne motorne sanke Ski-Doo

Ako ste vlasnik Ski-Doo 4-taktne motorne sanke, ovo je savršeno vrijeme da promijenite ulje u motornim sanjkama, uklanjajući svu prljavštinu i čestice prije nego što odleže cijelo ljeto. Ako ste tip DIY, XPS komplet za zamjenu ulja koji se nudi kod vašeg lokalnog Ski-Doo distributera olakšava sa svime što vam treba u jednoj kutiji. Vaš prodavač također može izvršiti ovu uslugu ako želite.

Ski-Doo motorne sanke E-TEC Summerization (2-taktni E-TEC motori)

Ovaj korak je samo za sanjke opremljene Rotax E-TEC 2-taktnim motorima. Parkirajte svoje sanjke u dobro prozračenom prostoru u blizini posljednjeg ljetnog odmorišta. Provođenje vaših sanjki kroz E-TEC ljetni način rada automatski priprema motor vaših sanjki za dugotrajno skladištenje i uspješan početak sljedeće sezone. Postupak je opisan u vašem priručniku (nalazi se u odjeljku "Skladištenje").

Promijenite ulje za lanac

Za sve vlasnike Ski-Dooa, sada je vrijeme da osvježe svoje ulje za lanac. Izvadite staro i stavite svježe ulje kako bi se uklonila vlaga od zimske uporabe, a vaš lanac i zupčanici bili premazani čistim uljem. XPS sintetičko ulje za lanac koje se nalazi kod vašeg lokalnog Ski-Doo zastupnika prodaje se u točnom iznosu potrebnom za punjenje vašeg kućišta lanca, tako da ga nema potrebe mjeriti.

Podmažite šasiju svoje motorne sanke

Ovo je ono što se promaši! Proveli ste cijelu sezonu radeći sve što je potrebno da dobijete "Taj Ski-Doo Feeling" i vaše su sanjke upile svaku neravninu, pad, mogul i bočnu brdu na putu. Vaša Ski-Doo motorna sanjka opremljena je mazivama kako bi ovo bio jedan od najlakših koraka u procesu ljetnog skladištenja motornih sanjki. Njihove lokacije navedene su u vašem priručniku za operatera. Nekoliko pumpi XPS sintetičke masti uklonit će svu vlagu koja se tijekom sezone našla u tim pokretnim spojevima i spriječiti koroziju.

Tijekom obavljanja ovog zadatka iskoristite priliku da pregledate sve komponente stražnjeg ovjesa na istrošenost ili habanje. Kao što su kotači i ležajevi, gusjenice i klizači, na ovaj način možete planirati zamjenu za sljedeću jesen ili to učiniti kao ljetni projekt.

Mjesto skladištenja motornih sanka

U idealnom slučaju, poželjet ćete pohraniti svoje motorne sanke u garaži s kontroliranom klimom, međutim, bilo gdje gdje je hladno i suho bit će dobro sve dok nije izloženo suncu. Prekomjerno izlaganje sunčevoj svjetlosti s vremenom će polako oslabiti i degradirati materijale od kojih su vaše sanjke napravljene.

Također ćete htjeti razmisliti o podizanju sanjki kako biste podigli stazu i skije od tla, tako da vaš ovjes ne bude komprimiran dulje vrijeme.
Konačno, htjet ćete pokriti svoju motornu sanjku prozračnom navlakom. Ski-Doo Ride On Cover radi izvrsno za ovo jer je izrađen po narudžbi za zaštitu i pohranjivanje vaše Ski-Doo motorne sanke.

To je to! Možete uživati ​​u ljetu znajući da će vaše sanjke biti spremne za polazak čim snijeg proleti sljedeće sezone.

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVIJEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE SE SA VAŠIM LOKALNIM PRODAVAČA ILI NAS OBJAVITE OVDJE!