Ski-Doo Trail Sled Setup Tips

Personalizing your trail snowmobile to suit your individual riding style and preferences can be the difference between a good ride and discovering something truly amazing. These tips from Ski-Doo Ambassador Troy Oleson will get you on your way to finding the best personalized sled setup for your size, riding style and conditions.
 

Finding the Right Snowmobile Windshield

Wind protection is a major factor when it comes to putting on a few more miles or calling it a day early. The right windshield for your sled comes down to your typical riding conditions and personal preference. There are a variety of wind protection options available, from low to ultra-high, and even adjustable windshields. For even more protection, side panel deflectors that direct the wind around your body can also help keep you warm.
 

Proper Throttle and Brake Lever Position

The snowmobile throttle and brake levers are ultimately what make your sled go and stop. It’s important to have them set at a spot that’s comfortable and gives you the most control. Don’t be afraid to adjust them for your comfort and style. It’s a matter of personal preference, but most snowmobile riders set their throttle lever parallel to the handlebar. Setting it about an inch from the inside edge of the hand grip gives you full control and range of motion with the throttle.

On the brake side, most riders will adjust their brake lever parallel to the handlebar and so their index finger lands towards the middle or slightly towards the end of the lever. This position maximizes control and gives you the most leverage when squeezing.

Handlebar Position and Height

Proper snowmobile handlebar riser position and height is one of the most overlooked aspects of snowmobile setup. Handlebar risers come in a variety of heights. They’re also come in adjustable riser options to fit different riders or adapt to changing needs. Always make sure your riser is in line with the sled’s steering post. This gives you the least amount of feedback from the skis through the handlebars and gives you a better leverage point.

You can fine tune your handlebar position even further by rolling the bars. Simply loosen the four bolts and the center of the handlebars to roll the bars for millimeters of adjustment to find that perfect ride.

You can personalize the feel of the handlebars even more to your preference with different handlebar grips. People with smaller hands may find a slightly smaller diameter grip makes a world of difference when it comes to riding comfort. Likewise, a more aggressive rider might prefer more grip added to the bars.

Finding the Right Snowmobile Seat

We know you plan on spending a lot of time on the trails. Finding the right seat can make every mile that much more enjoyable. The right fit for you will depend on your riding style and personal preference. Aggressive riders usually prefer the narrow, sculpted feel of the stock seat. Touring or high-mileage riders may opt for a little more cushion or a heated seat if you’re riding in extremely cold conditions frequently. Those who want to take a passenger along will want to look into a 2-UP seat with options for heated handles and accessory connections for the passenger as well. There’s a seating option for every style of trail rider.

Additional Control and Comfort

The handlebars and seat aren’t the only place you contact the trail sled. For trail riders, where your feet touch the sled is equally important. Your feet are your foundation, and how you use them when you ride is a matter of your preferred riding style.

Some riders like the freedom the standard open footwell area provides. Aggressive riders can lean hard into corners without catching their boot in the footwell. Others like the more “locked in” feel of the closed footwell. In this case, they may look to add lateral footplates that provide a more enclosed footwell. Some find the happy place for their feet somewhere in between, which why Ski-Doo has given riders the ability to customize this area of the sled to their liking.

If you’ve got multiple riders for the sled, there are even adjustable toe-holds that will fit a variety of boot profiles and riding styles. For those riding 2-up, there are a variety of passenger options for foot comfort as well.

Trail Sled Storage Solutions

Whether you’re planning on overnight saddlebag expeditions, just want to carry a few essentials and snacks, or anything in between, finding the right storage solution to fit your needs is key.

BRP’s exclusive LinQ storage accessories give you the ultimate flexibility and ease of use for snowmobile storage. With a wide variety of LinQ cargo bags and boxes to mix and match for your adventures, it’s easy to find the perfect fit. There are even LinQ accessories for carrying extra fuel and oil for those who really want to rack up the miles.

Following these Trail Snowmobile tips is a great way to start your winter adventures off on the right foot. That Ski-Doo Feeling always feels that much better when you know you’re spending every second of the ride in complete comfort and control. We’ll see you out on the trail!

All your questions, answered

View all questions

SAVJETI ZA POSTAVLJANJE SKI-DOO STAZE

Personaliziranje vaše motorne sanke za stazu prema vašem individualnom stilu vožnje i željama može biti razlika između dobre vožnje i otkrivanja nečega uistinu nevjerojatnog. Ovi savjeti ambasadora Ski-Dooa Troya Olesona pomoći će vam da pronađete najbolju personaliziranu postavu sanjki za vašu veličinu, stil vožnje i uvjete.

Pronalaženje pravog vjetrobranskog stakla za motorne sanke

Zaštita od vjetra glavni je čimbenik kada je u pitanju prelazak još nekoliko milja ili pozivanje dan ranije. Pravo vjetrobransko staklo za vaše sanjke ovisi o vašim tipičnim uvjetima vožnje i osobnim željama. Dostupne su razne mogućnosti zaštite od vjetra, od niske do ultra-visoke, pa čak i podesivih vjetrobranskih stakla. Za još veću zaštitu, deflektori na bočnim pločama koji usmjeravaju vjetar oko vašeg tijela također vam mogu pomoći u zagrijavanju.

Ispravan položaj ručice gasa i kočnice

Ručice gasa i kočnice na motornim sanjkama u konačnici su ono što tjera vaše sanjke da se kreću i zaustavljaju. Važno je da ih postavite na mjesto koje vam je ugodno i koje vam daje najveću kontrolu. Nemojte se bojati prilagoditi ih svojoj udobnosti i stilu. To je stvar osobnih preferencija, ali većina vozača motornih sanjki postavlja ručicu gasa paralelno s upravljačem. Postavljanjem oko inča od unutarnjeg ruba rukohvata daje vam potpunu kontrolu i raspon pokreta s gasom.

Na strani kočnice, većina vozača će namjestiti ručicu kočnice paralelno s upravljačem i tako njihov kažiprst slijeće prema sredini ili malo prema kraju poluge. Ovaj položaj maksimizira kontrolu i daje vam najveću polugu prilikom stiskanja.

Položaj i visina upravljača

Pravilan položaj i visina uspona upravljača motornih sanjki jedan je od aspekata postavljanja motornih sanjki koji se najviše zanemaruje. Podizači upravljača dolaze u različitim visinama. Također dolaze u podesivim opcijama za uspon kako bi se uklopile u različite vozače ili prilagodile promjenjivim potrebama. Uvijek provjerite je li vaš uspon u liniji s stupom upravljača sanjki. To vam daje najmanju količinu povratnih informacija od skija kroz upravljač i daje vam bolju točku poluge.

Svoj položaj upravljača možete još više fino podesiti okretanjem šipki. Jednostavno otpustite četiri vijka i središte upravljača kako biste zamotali šipke za milimetre podešavanja kako biste pronašli savršenu vožnju.

Osjećaj upravljača možete još više prilagoditi svojim željama s različitim ručkama upravljača. Ljudi s manjim rukama mogu smatrati da rukohvat malo manjeg promjera čini svijet razlike kada je u pitanju udobnost vožnje. Isto tako, agresivniji vozač bi mogao preferirati više prianjanja na šipkama.

Pronalaženje pravog sjedala za motorne sanke

Znamo da planirate provesti puno vremena na stazama. Pronalaženje pravog sjedala svaki kilometar može učiniti mnogo ugodnijim. Pravo pristajanje za vas ovisit će o vašem stilu vožnje i osobnim željama. Agresivni vozači obično preferiraju uski, oblikovani dojam sjedala. Vozači na turneji ili s velikom kilometražom mogu se odlučiti za malo više jastuka ili grijano sjedalo ako se često vozite u ekstremno hladnim uvjetima. Oni koji žele povesti putnika sa sobom, htjet će pogledati 2-UP sjedalo s opcijama za grijane ručke i priključke za dodatnu opremu za suvozača. Postoji mogućnost sjedenja za svaki stil vozača.

Dodatna kontrola i udobnost

Upravljač i sjedalo nisu jedino mjesto na kojem dolazite u kontakt sa trail sanjkama. Za trail vozače jednako je važno mjesto na kojem noge dodiruju sanjke. Vaša stopala su vaš temelj, a način na koji ih koristite tijekom vožnje je stvar vašeg preferiranog stila vožnje.

Neki vozači vole slobodu koju pruža standardni otvoreni prostor za noge. Agresivni vozači mogu se snažno nagnuti u zavoje bez da zahvate čizmu u prostoru za noge. Drugi vole osjećaj više "zaključavanja" zatvorenog prostora za noge. U ovom slučaju, možda će tražiti da dodaju bočne ploče za noge koje pružaju zatvoreniji prostor za noge. Neki pronalaze sretno mjesto za svoja stopala negdje između, zbog čega je Ski-Doo dao vozačima mogućnost da ovo područje sanjki prilagode svojim željama.

Ako imate više vozača za sanjke, postoje čak i podesivi držači za prste koji će odgovarati različitim profilima čizme i stilovima vožnje. Za one koji se voze 2-up, postoje i razne opcije za putnike za udobnost stopala.

Rješenja za pohranu saonica

Bilo da planirate ekspedicije preko noći, želite li samo ponijeti nekoliko osnovnih potrepština i grickalica ili bilo što između, ključno je pronaći pravo rješenje za pohranu koje odgovara vašim potrebama.

BRP-ov ekskluzivni LinQ pribor za pohranu daje vam vrhunsku fleksibilnost i jednostavnu upotrebu za pohranu motornih sanjki. Uz široku paletu LinQ teretnih torbi i kutija koje možete kombinirati i uskladiti za vaše avanture, lako je pronaći savršeno pristajanje. Postoje čak i LinQ dodaci za nošenje dodatnog goriva i ulja za one koji stvarno žele skupljati kilometre.

Slijedite ove savjete za Trail motorne sanke izvrstan je način da svoje zimske avanture započnete s pravom nogom. Taj se Ski-Doo osjećaj uvijek osjeća puno bolje kada znate da svaku sekundu vožnje provodite u potpunoj udobnosti i kontroli. Vidimo se na stazi!

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVIJEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE SE SA VAŠIM LOKALNIM PRODAVAČA ILI NAS OBJAVITE OVDJE!