How to prepare your trail snowmobile for the winter season?

The leaves are changing, and the temps are dropping. It’s time to start getting your snowmobile ready for winter. The following list will help you get your Ski-Doo trail snowmobile ready for the season.
 

GETTING YOUR TRAIL SNOWMOBILE READY FOR WINTER

Proper pre-season sled preparation is key to ensuring snowmobile reliability, performance, and safety. The pre-season prep process is outlined in your Ski-Doo Operator’s Manual. Remember, if you have questions or are uncomfortable performing any of the following items, your Ski-Doo dealer is standing by to help.
 

Start at the handlebars

Check the throttle and brake lever to make sure both operate correctly. Your throttle lever should move smoothly and quickly return to its original position when released. Squeeze the brake lever to ensure it doesn’t feel spongy or go all the way to the handlebar. Doublecheck that your engine stop switch is also operating correctly. Any concerns in these areas should be serviced by your Ski-Doo dealer.

Make sure there is full movement in the handlebars when turned left and right. There should also be no play in the throttle block, brake lever assembly or handlebar grips.

Charge the battery (if equipped)

If equipped, fully charge the battery, and check that it continues to hold a charge. If your battery quickly loses its charge, it’s time to replace.

Drive Belt Integrity and Tension

Remove the drive belt and check the full diameter, inside and out, for damage. Look for signs of separation, edge cord, glazing or excessive wear (narrowing). These are good indications it’s time to replace.

Upon reinstalling the drive belt, ensure it’s set to the proper tension (deflection) and sits at the proper height in the secondary clutch. This process is outlined in your Operator’s Manual.

Injection Oil (2-stroke)

Some Ski-Doo trail sleds use a Rotax 2-stroke engine and require injection oil. Check injection oil reservoir level and fill if needed. It’s always recommended to use XPS 2-stroke oil for maximum performance and longevity of your Rotax engine.

Oil Change (4-stroke)

Other Ski-Doo trail models use a Rotax 4-stroke engine. These engines require an annual oil change. If you did not perform this service before storing your sled, it should be done in the fall before that first ride. The process is outlined in your Operator’s Manual. For the DIY type, an XPS Oil Change Kit has everything you need in one convenient box. Your Ski-Doo dealer can also help with this service if needed.

Refresh Chaincase Oil

If your sled’s chaincase oil was not changed before storing in the spring, it’s time to get it done now. BRP’s XPS chaincase oil is sold in the exact amount you need to refill the chaincase. This is also the perfect time to doublecheck your chain for proper tension. Each process is outlined in your Operator’s Manual.

Inspect rear suspension components

There are several areas to look over in the rear suspension when you’re getting your snowmobile ready for winter.

• Rear idler wheels: Look for rips, tears or chunking in the rubber and spin each wheel by hand to ensure the wheels spin freely and easily.
• Slider shoes: Inspect the slider shoes (sometimes called hyfax) on each slide rail for wear. If it’s worn past the wear indicator line at any point, it’s time to replace.
• Ice scratchers: Check each scratcher for damage and each tip for wear. Remove each scratcher from the holder and let it extend to ensure it reaches the ground with tension.
• Chassis/rear skid lubrication: Hit all the lubrication zerks on the chassis with a low-temp grease such as XPS Synthetic Suspension Grease. This will keep everything moving freely all season long.

Track Tension and Condition

Look for rips, tears, holes, or missing lugs in your track. You’ll also want to check track tension (deflection) and alignment. This process is outlined in your Operator’s Manual.

Skis and Carbides

Check the bottom of the skis for damage and excessive wear. The bottom surface should be smooth. Inspect the runner and carbide, too. If they’re bent, missing pieces of carbide insert or overly worn, it’s time for replacement.

Ski alignment should be slightly wider at the front, or toe, of the ski than at the back. Your Operator’s Manual will outline the procedure for setting the proper 1/8-1/4” toe-out ski stance.

Final Steps

Check these items before your first ride, and periodically throughout the season.

• Exhaust outlet: Make sure it’s free of any obstruction.
• Headlight and taillight: Both should come on at sled startup. Doublecheck both low and high beam are working up front and both brake and taillight are good to go in the back.
• Fluid leaks: Keep an eye out for signs of oil, brake fluid or coolant leaks. check shocks as well and inspect for any leaking around the seals. If you see any of these signs, consult your local Ski-Doo dealer for assistance.

Following this snowmobile pre-season checklist will help you in getting your snowmobile ready for winter every season. If you run into any questions along the way, your local Ski-Doo dealer is just a phone call away for help.

Happy riding!

All your questions, answered

View all questions

KAKO PRIPREMITI TRAIL MOTORNE SANJE ZA ZIMSKU SEZONU?

Lišće se mijenja, a temperature padaju. Vrijeme je da počnete pripremati svoje motorne sanke za zimu. Sljedeći popis pomoći će vam da svoj Ski-Doo trail motorne sanke pripremite za sezonu.

PRIPREMA VAŠIH TRAIL MOTORNIH SANJK ZA ZIMU

Pravilna priprema sanjki prije sezone ključna je za osiguravanje pouzdanosti, performansi i sigurnosti motornih sanjki. Proces pripreme pred sezonu opisan je u vašem Ski-Doo Priručniku za operatera. Zapamtite, ako imate pitanja ili vam je neugodno obavljati bilo koju od sljedećih stavki, vaš Ski-Doo prodavač je spreman pomoći.

Počnite od upravljača

Provjerite ručicu gasa i kočnice kako biste bili sigurni da obje rade ispravno. Vaša poluga gasa trebala bi se kretati glatko i brzo se vratiti u prvobitni položaj kada se otpusti. Stisnite ručicu kočnice kako biste osigurali da ne bude spužvasta ili da ne ide sve do upravljača. Još jednom provjerite radi li ispravno prekidač za zaustavljanje motora. Sve nedoumice u tim područjima trebao bi riješiti vaš Ski-Doo prodavač.

Uvjerite se da je upravljač potpuno pomaknut kada se okrenete lijevo i desno. Također ne smije biti zračnosti u bloku gasa, sklopu poluge kočnice ili ručkama upravljača.

Napunite bateriju (ako je u opremi)

Ako je u opremi, do kraja napunite bateriju i provjerite je li i dalje napunjena. Ako vam se baterija brzo izgubi, vrijeme je za zamjenu.

Integritet i napetost pogonskog remena

Skinite pogonski remen i provjerite puni promjer, iznutra i izvana, ima li oštećenja. Potražite znakove odvajanja, rubne žice, ostakljenja ili prekomjernog trošenja (suženja). Ovo su dobri pokazatelji da je vrijeme za zamjenu.

Nakon ponovnog postavljanja pogonskog remena, uvjerite se da je postavljen na odgovarajuću napetost (otklon) i da je na odgovarajućoj visini u sekundarnoj spojki. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera.

Ulje za ubrizgavanje (2-taktni)

Neke Ski-Doo trail sanjke koriste Rotax 2-taktni motor i zahtijevaju ubrizgavanje ulja. Provjerite razinu spremnika ulja za ubrizgavanje i po potrebi napunite. Uvijek se preporučuje korištenje XPS 2-taktnog ulja za maksimalnu učinkovitost i dugovječnost vašeg Rotax motora.

Zamjena ulja (4-taktni)

Ostali Ski-Doo trail modeli koriste Rotax 4-taktni motor. Ovi motori zahtijevaju godišnju promjenu ulja. Ako ovu uslugu niste obavili prije spremanja sanjki, to treba učiniti u jesen prije te prve vožnje. Proces je opisan u vašem Priručniku za operatera. Za tip DIY, XPS komplet za zamjenu ulja ima sve što vam treba u jednoj prikladnoj kutiji. Vaš Ski-Doo zastupnik također može pomoći s ovom uslugom ako je potrebno.

Osvježite ulje za lančanike

Ako ulje za lanac vaših sanjki nije promijenjeno prije skladištenja u proljeće, vrijeme je da to učinite sada. BRP-ovo XPS ulje za lanac prodaje se u točnom iznosu koji vam je potreban za punjenje kućišta lanca. Ovo je također savršeno vrijeme da još jednom provjerite da li je vaš lanac odgovarajuća napetost. Svaki je proces opisan u vašem priručniku za operatera.

Pregledajte komponente stražnjeg ovjesa

Postoji nekoliko područja na koja možete pogledati u stražnjem ovjesu kada spremate motorne sanke za zimu.

• Stražnji prazni kotači: potražite poderotine, poderotine ili komadiće gume i zakrenite svaki kotač rukom kako biste osigurali da se kotači slobodno i lako okreću.
• Klizne cipele: provjerite istrošenost klizača (ponekad zvanih hyfax) na svakoj kliznoj vodili. Ako je u bilo kojem trenutku istrošen iznad linije indikatora istrošenosti, vrijeme je za zamjenu.
• Grebalice za led: Provjerite je li svaka grebalica oštećena i svaki vrh istrošen. Izvadite svaku grebalicu iz držača i pustite da se izvuče kako bi se osiguralo da napeto doseže tlo.
• Podmazivanje šasije/stražnjeg klizača: udarite sve žile za podmazivanje na šasiji niskotemperaturnom mašću kao što je XPS sintetička mast za suspenziju. Tako će se sve slobodno kretati tijekom cijele sezone.

Napetost i stanje gusjenice

Potražite pukotine, poderotine, rupe ili ušice koje nedostaju na stazi. Također ćete htjeti provjeriti napetost staze (otklon) i poravnanje. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera.

Skije i karbidi

Provjerite ima li na dnu skija oštećenja i pretjeranog trošenja. Donja površina treba biti glatka. Pregledajte i klizač i karbid. Ako su savijeni, nedostaju dijelovi umetka od tvrdog metala ili su previše istrošeni, vrijeme je za zamjenu.

Poravnanje skija treba biti nešto šire sprijeda, odnosno prstiju, skije nego straga. Vaš priručnik za operatera će opisati postupak za postavljanje pravilnog 1/8-1/4” stava skijaške noge.

Završni koraci

Provjerite ove stavke prije prve vožnje i povremeno tijekom cijele sezone.

• Ispušni otvor: provjerite je li bez prepreka.
• Prednje i stražnje svjetlo: oba bi se trebala upaliti pri pokretanju saonica. Provjerite rade li i kratka i duga svjetla sprijeda, a kočnica i stražnja svjetla su dobri za straga.
• Curenje tekućine: Pripazite na znakove curenja ulja, kočione tekućine ili rashladne tekućine. provjerite i amortizere i provjerite ima li curenja oko brtvi. Ako vidite bilo koji od ovih znakova, obratite se svom lokalnom Ski-Doo distributeru za pomoć.

Slijedeći ovaj predsezonski popis za motorne sanke pomoći će vam da svoje motorne sanke pripremite za zimu svake sezone. Ako usput naiđete na bilo kakva pitanja, vaš lokalni Ski-Doo prodavač je na samo jedan telefonski poziv za pomoć.

Sretna vožnja!

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVIJEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE SE SA VAŠIM LOKALNIM PRODAVAČA ILI NAS OBJAVITE OVDJE!