تمامی محصولات

چهارچرخ های Can-Am

در هرراهی که هستید و در هر شرایطی که به سر می برید، چه برای تفریح، چه برای کار،تنها یا در کنار هم، ما محصولی پیش روی شما میگذاریم که برای بالاترین کارایی و ساده ترین راهبری ساخته شده است تا هر جاده ای را برای شما هموار کند.

Can-Am On-Road Vehicles

Another first, bringing the exhilaration of the open road to everyone. Our non-traditional three-wheeled vehicles are a ride like no other, on paved or unpaved roads, or highways.

محصولات آبی Sea-Doo

اولین محصول مسافرتی ما در دنیای تفریحات آبی پیش روی شماست! هر تفریح که در تصور شما شکل بگیرد، ازحرکات بسیار حرفه ای تا آرام بخش ترین  گردش دریایی؛ از پیکنیک بر روی آب های آزاد تاگشت های ماهی گیری