Back to Innovation & Technology

INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (iBR)

HOW DOES IT WORK?

Activating the second-generation brake system allows you to stop up to 48m sooner than watercraft not utilizing a brake. The revolutionary design also lets you keep both hands on the handlebar while in neutral, forward or in reverse, for greater control and easier maneuvering around docks and other boats. And it’s as simple and instinctive as squeezing the handbrake on a bicycle.

Powrót do Innowacji i Technologii

Inteligentny hamulec i bieg wsteczny (iBR)

Jak to działa?

Uruchomienie układu hamulcowego drugiej generacji pozwala na zatrzymanie się do 48 m wcześniej niż jednostki pływające bez hamulca. Rewolucyjna konstrukcja pozwala również trzymać obie ręce na kierownicy podczas jazdy neutralnej, do przodu lub do tyłu, co zapewnia większą kontrolę i łatwiejsze manewrowanie wokół doków i innych łodzi. I jest to tak proste i instynktowne, jak zaciśnięcie hamulca na rowerze.