Nota prawna

Zastrzeżenia prawne

1.      Treść stron i podstron internetowych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej tj. Spółka TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2.      Nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki graficzne (logo), nazwy usług, rozwiązań lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach i podstronach internetowych stanowią indywidualne rozwiązania Właściciela stron i podstron internetowych lub zostały one nabyte przez Spółkę TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. od ich Twórcy.  

Zasady korzystania z serwisu

1.      Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2.      Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w oznaczonych artykułach z prasy, mediach społecznościowych  mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

3.      Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie i podstronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4.      Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

Odpowiedzialność

1.      Informacje zawarte na stronie i podstronach internetowych zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie i podstronach mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2.      Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody Właściciel został powiadomiony.

3.      Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

4.      Niniejsza strona internetowa posiada linki do stron osób trzecich. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez email: taurus@taurus.gda.pl lub na adres firmy TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. .