Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

TAURUS SEA POWER Sp. z o.o.

 

Spółka TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. utrzymuje niniejszą stronę i podstrony internetowe  w celu informowania Klientów/Użytkowników i umożliwienia im komunikowania się.

I. WSTĘP

Udostępniając niniejszą Politykę prywatności, chcemy aby każdy Klient/ Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, a także w tym by mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy przekaże nam swoje dane.

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.).

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych  jest TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-021 Pruszcz Gdański, Dziewięć Włók 33a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: 0000188121, NIP: 583-000-50-41.

III. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Pani/Pan podaje w e-mailu, telefonicznie lub pozostawia w formularzach na naszych stronach internetowych, tj.: www.taurus.gda.pl; https://brp-world.com/pl;

Są to dane przede wszystkim dane osobowe gromadzone do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, złożenia oferty, przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje techniczne i handlowe, marketingu produktów Spółki TAURUS SEA POWER Sp. z o.o., realizowania umowy współpracy oraz dane, które Pani/ Pan pozostawia się w ramach poruszania po naszych stronach, czyli m.in. te, które pozostawia Pani/Pan w  tzw. cookies.

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi świadczenie usług dla Pani/Pana.

 

 

 

 

 

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZETWARZANIA

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w poszczególnych celach są następujące :

Cele przetwarzania danych

Podstawa Prawna

 

Okres Przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na zapytania telefoniczne/ e-mailowe/ z formularzy kontaktowych oraz złożenie oferty

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykonanie umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną

Do czasu wygaśnięcia umowy, której Pani/ Pan jest stroną, z zastrzeżeniem, że dane  te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia roszczeń

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych)

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych

Przesyłanie własnych informacji handlowych lub informacji handlowych partnerów

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych

Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora

Art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

VI. ODBIORCY, DO KTÓRYCH MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

·        Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora,

·        Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną,

·        Odbiorcom z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne do świadczenie usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to uwarunkowane  konkretną podstawą prawną - z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

VII. PRAWA PANI/PANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan prawo do:

1.      Prawo dostępu do swoich danych;

2.      Prawo żądania sprostowania danych;

3.      Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5.      Prawo do wniesienia sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w uzasadnionym interesie Administratora);

6.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, PUODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody:

1.      Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2.      Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw, można przesyłać e-mailem na adres taurus@taurus.gda.pl lub pisemnie na adres TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-021 Pruszcz Gdański, Dziewięć Włók 33a - z dopiskiem „IODO”.

Pani/Pana wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W przypadku, gdy charakter żądania będzie skomplikowany bądź liczba żądań będzie bardzo duża, termin rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć o kolejny miesiąc, o czym będziemy Panią/Pana informować.

VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy kontaktować się pod adresem mail taurus@taurus.gda.pl lub pisemnie na adres TAURUS SEA POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-021 Pruszcz Gdański, Dziewięć Włók 33a.

XIX. PLIKI COOKIES

Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

1.      Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Pani/ Pana oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych: w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2.      Tworzenia statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktur i zawartości,

3.      Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

4.      Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

MAIL: 

Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

We are committed to working with you to obtain a fair resolution to any complaint or concern you may have about our use of your Personal Information. If, however, you believe that we have not been able to assist with your complaint or concern, you may have the right to lodge a complaint with the data protection authority in your country (if one exists in your country) or supervisory authority.