Dostępność strony internetowej

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018


BRP jest zaangażowana w ułatwianie dostępności i użyteczności swoich stron internetowych osobom niepełnosprawnym. BRP obecnie wdraża odpowiednie fragmenty Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2.0 poziom AA (WCAG 2.0 AA) konsorcjum World Wide Web Consortium jako standard dostępności sieci.

Należy pamiętać, że nasze wysiłki są ciągłe i ewoluują wraz z rozwojem naszej witryny internetowej. Jeśli w dowolnym momencie masz konkretne pytania lub wątpliwości dotyczące dostępności określonej strony internetowej, skontaktuj się z nami.

Bezpłatny numer 1-888-272-9222

Kontaktując się z tym numerem, możesz uzyskać wsparcie w języku angielskim lub francuskim od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego.

Skontaktuj się z BRP z pytaniami dotyczącymi dostępności.