قهرمانی کن ام در داکار 2021

پس از پشت سر گذاشتن یک سال پرافتخار، کن-ام در خط آغاز رالی 2021 داکار ایستاده است

برگزاری کارگاه معرفی مدل‌های کن‌ام 2021

کارگاه معرفی مدل‌های ماوریک و اوتلندر کن‌ام با همکاری بخش فنی شرکت کویرموتور و بخش تبلیغات شرکت کویر تدارک و اجرا گردید.

کویرموتور برای پنجمین بار رتبه نخست خدمات پس از فروش را کسب کرد

کویرموتور ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ نیز مقام اول ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ را از آن خود کرد

گشایش نمایشگاه کرمان

نمايش محصولات در شرايط محيطي استاندارد و ايجاد حق انتخاب بهتر با نمايش محصولات مختلف در زير يك سقف

معرفي بهتر محصول و انتخاب بهترين گزينه بر اساس نوع نياز مشتری و تقويت برنديگ محصول