Nazaj

KAKO JE NAJBOLJE SHRANITI VAŠE MOTORNE SANI MED POLETNO SEZONO?

Like any motorized vehicle, a Ski-Doo will perform its best if prepared for storage. Corrosion, exposure to sunlight, and fuel going stale are the main items of concern. Most riders will take some time to clean the machine of dirt and check for service items so the machine is ready to go when you need it next. The engine should be prepared for storage as well. 4-stroke powered sleds should get a fresh oil and filter change to remove contaminants and prevent corrosion. 2-stroke powered sleds have an electronic procedure executed through the control panel that supplies extra oil into the engine for the storage period to coat the engine internals to prevent corrosion. This quick and easy procedure is detailed in your owner’s manual.

Ideally, a sled should be stored indoors in a garage to avoid extremes in temperature or humidity, but they can also be stored outdoors if they are covered to protect them from the elements; sun, wind, and rain – an enclosed trailer works great also. Like any piece of equipment, it is best to protect it from exposure to UV radiation from the sun as this slowly degrades the materials. Lifting the track up off the ground is helpful to maintain the track lug tips, and all lubrication points should get a fresh application of grease to prevent corrosion of the associated shafts and parts.

Nazaj

NAJBOLJŠI NAČIN SHRANJEVANJA SKI-DOO MOTORNIH SANI MED POLETJEM

Kot vsako motorno vozilo bodo tudi motorne sani Ski-Doo delovale najbolje, če bodo pripravljene za shranjevanje. Korozija, izpostavljenost sončni svetlobi in zastarelo gorivo so glavne točke, ki povzročajo skrb. Večina voznikov si bo vzela nekaj časa, da svoj stroj očisti umazanije in preveri servisne predmete, tako da je vozilo pripravljeno za uporabo, ko ga boste naslednjič potrebovali. Motor je treba pripraviti tudi za shranjevanje. 4-taktnim sanem bi morali zamenjati sveže olje in filter, da odstranimo onesnaževalce in preprečimo korozijo. 2-taktne sani imajo elektronski postopek, ki se izvaja preko nadzorne plošče, ki dovaja dodatno olje v motor za obdobje skladiščenja, da prevleče notranjost motorja za preprečevanje korozije. Ta hiter in enostaven postopek je podrobno opisan v uporabniškem priročniku.

Idealno bi bilo, da bi sani hranili v zaprtih prostorih, kot je npr. garaža,  da se izognemo ekstremnim temperaturam ali vlagi. Lahko pa jih hranite tudi na prostem, vendar pokrite, da jih zaščitite pred elementi kot so sonce, veter in dež – tudi zaprta prikolica deluje odlično. Kot vsako opremo je tudi to najbolje zaščititi pred izpostavljenostjo UV-sevanju sonca, saj to počasi razgrajuje materiale. Dviganje gosenice od tal je koristno za vzdrževanje konic gosenic, vse mazalne točke pa morajo dobiti svežo mast, da preprečite korozijo pripadajočih gredi in delov.

VSA VAŠA ODGOVORJENA VPRAŠANJA

NE NAJDETE, KAR IŠČETE?

ČE ŠE ŠE NE NAJDETE KAR IŠČETE, STOPITE V STIK Z VAŠIM LOKALNIM PRODAJALCEM ALI NAS OBIŠČITE TUKAJ!