Kako se sigurno voziti Sea-Doo-om sa suvozačem?

Podeliti iskustvo vožnje plovilom sa putnikom (ili dvojicom) pola je zabave! No, kao vozač, vaša je odgovornost ne samo pružiti zabavnu vožnju, već i osigurati da vaši putnici ostanu sigurni.

Morate znati da li  je li vaše plovilo dizajnirano za prevoz dva ili tri putnika. Gotovo svi trenutni modeli Sea-Doo plovila su trosedi, s izuzetkom  2-up SPARK-a i SPARK TRIXX-a, te RXP-X-a usmerenog na performanse. Uz kapacitet putnika, sve jedinice imaju i odgovarajući kapacitet težine, jasno prikazan na nalepnici zalepljenoj na plovilu.

Nikada nemojte prekoračiti kapacitet putnika ili težine jer to može negativno uticati na upravljanje vašim plovilom.

Pre nego što započnete vožnju, proverite znaju li svi vaši putnici plivati ​​i nose li  prsluk za spašavanje odobren od Obalne straže i neoprenske kratke pantalone ili odelo za zaštitu donjeg dela tela. Takođe je dobra ideja napraviti vežbu kako se ukrcati iz duboke vode kako biste osigurali da se svi vaši putnici mogu sigurno vratiti u slučaju da netko padne sa plovila, ili ako vaša grupa stane i siđe s broda kako bi plivala.

Što se tiče rasporeda sedenja, vozač uvek mora sediti najbliže komandama. Nemojte stavljati decu ispred vozača jer bi se mogli povrediti ako im glava ili gornji deo tela dotaknu stup upravljača. Dete ispred vozača takođe koči vozačevu sposobnost da pravilno upravlja plovilom.

Putnici bi trebali sediti u redu iza vozača, smestiti se u slojeve kutova oblikovanih u većinu sedista. Noge trebaju dostici do prostora za noge i biti čvrsto naslonjene na površinu prostora za noge. Što se tiče ručki za hvatanje, putnici mogu koristiti remen sedista koji se proteže širinom sedista na krmi, rucku postavljenu ispod zadnjeg dela sedista ili se jednostavno držat za suvozača ispred, mozete  ruke da obaviijete  oko vozaca  ili se držite za pojas koje okružuju njihov prsluk za spašavanje.

Opet, zapamtite da je vozač odgovoran za sigurnost svih putnika. Pre nego što ubrzate do brzine, podsetite putnike da se drže i pripreme se za nagli pokret napred. Pre nego što započnete skretanje, upozorite putnike na svoje namere i podsetite ih da se nagnu u krivinu sa vama kako bi se oduprli centrifugalnoj sili koja će inače gurnuti njihovu težinu na spoljnu  stranu krivine. Ako se spremate naići na vece talase, upozorite putnike na nadolazeću burnu vodu i podsetite ih da se čvrsto drže. Ako trebate naglo zakočiti, viknite brzo upozorenje kako bi se putnici mogli pripremiti za naglo usporavanje.

I zapamtite, nikada ne dodajte gas dok je suvozač u vodi. Svaki put kad je vozač izvan plovila i u blizini, motor treba zaustaviti i odvojiti sigurnosnu traku kako bi se sprečilo slučajno pokretanje.

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ONO ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE VAŠEG LOKALNOG PRODAVCA ILI NAM SE OBRATITE OVDE!