PRZEWODNIK O OCHRONIE ŚRODOWISKA DLA KIERUJĄCYCH SKUTERAMI WODNYMI

©Personal Watercraft Industry Association

Wszyscy operatorzy PWC uczestniczą w ekosystemie, systemie polegającym na wzajemnym oddziaływaniu organizmów i ich środowiska . Nie jesteśmy oddzieleni od natury, ale jesteśmy jej częścią. Jako osoby korzystające ze skuterów wodnych nie możemy ignorować wpływu, jaki wywieramy na środowisko. Nasze działania mogą oddziaływać na akweny wodne, z których korzystamy. Każdy żeglarz ma obowiązek nauczyć się zasad żeglowania, bezpiecznych dla środowiska i stosować je, aby chronić akweny wodne na przyszłość.

Jako korzystający ze skuterów wodnych jesteś uważany za żeglarza. Jednostki pływające są definiowane przez straż przybrzeżną jako łodzie pokładowe i muszą spełniać wszystkie przepisy dotyczące żeglowania.

Amerykańskie stowarzyszenie Personal Watercraft Industry Association (PWIA) zachęca do przyjęcia i stosowania następujących prostych wskazówek, w celu ochrony zasobów naturalnych.

Bądź świadomy i okaż, że przestrzegając tych ogólnych zasad zależy Ci na środowisku,.

ZANIECZYSZCZENIA

Uzupełniaj paliwo na lądzie, aby zmniejszyć ryzyko dostania się ropy lub gazu do wody.

Ostrożnie napełniaj zbiornik. Nie przepełniaj go. Jeśli dojdzie do rozlania paliwa, usuń go za pomocą chłonnego materiału. Zutylizuj zabrudzony materiał w odpowiedni sposób.

Sprawdź i wyczyść silnik z dala od linii brzegowej. Woda i paliwo nie mieszają się i mogą zaszkodzić delikatnym mikroorganizmom znajdującym się w wodzie, a także rybom, które się nimi żywią, potencjalnie zaburzając cały łańcuch pokarmowy.

ZMĘTNIENIE WODY

Na płytkich wodach łodzie mogą poruszyć osady denne i zawiesiny, które ograniczają przenikanie światła i zubożają wodę w tlen. Może to wpłynąć na karmienie ryb i ptaków. Aby uniknąć tego efektu, należy poruszać się głównymi kanałami i ograniczyć jazdę po płytkiej wodzie.

Gdy konieczne jest pływanie po płytkiej wodzie, należy płynąć na biegu jałowym. Na obszarach przybrzeżnych należy pamiętać o odpływie; w tym czasie wody mogą być znacznie płytsze, odsłaniając obszary trawy morskiej i inną delikatną roślinność.

WEGETACJA

Roślinność, taka jak trawy morskie, to delikatne miejsce i wylęgarnia wiele ryb żyjących w naszych wodach.

Chwasty, trawy i inne rośliny nie są korzystne dla twojego skutera. Dostanie się ich do skutera może spowodować problemy z silnikiem lub pompą i zmniejszyć wydajność. Nie należy się do nich zbliżać!

Jeśli to możliwe, należy pływać w znacznej odległości od brzegu, ponieważ dzika roślinność lubi wegetację wzdłuż brzegu. Najlepszym sposobem na uniknięcie zakłócania lokalnego ekosystemu jest przebywanie w oznaczonych kanałach i głębszych obszarach jeziora lub rzeki, jeśli to możliwe.

HAŁAS

Należy pamiętać, że hałas i ruch wszystkich jednostek pływających może zakłócać populacje ptaków. Należy trzymać się z dala od wyznaczonych miejsc gniazdowania ptaków.

Wiele ptaków wędrownych łatwo ulega stresowi i jest szczególnie narażonych w okresach migracji. Ptaki zazwyczaj odlatują z miejsc, w których panuje hałas, a wszelkie niepotrzebne wydatki energetyczne z tym związane mogą im zaszkodzić podczas okresów karmienia i odpoczynku.

Ptasie kolonie są szczególnie podatne na hałas skutera wodnego. Gniazdujące ptaki mogą wylecieć z gniazda, narażając jaja i pisklęta na działanie ciepła słonecznego lub drapieżników.

NIEPOKOJENIE

Nie ścigaj dzikich zwierząt ani nie przerywaj żerowania, gniazdowania lub odpoczynku dzikich zwierząt - jest to nielegalne i może je nadmiernie stresować. Niepokojenie definiuje się jako każde działanie, które może spowodować, że zwierzę zachowuje się inaczej niż normalnie.

Ssaki, takie jak wydry morskie, lwy morskie, manaty i wieloryby, mogą zostać zranione w wyniku bezpośredniego uderzenia skuterem poruszającym się z dużą prędkością. Kontroluj prędkość skutera podczas jazdy, aby na czas zobaczyć przed sobą zwierzę. Unikaj obszarów o dużej populacji zwierząt. Jeśli uderzysz w zwierzę, to należy to zgłosić lokalnemu organowi ds. dzikiej przyrody, ponieważ w ten sposób może być szansa na uratowanie jego życia.

EROZJA

Nadmierne kilwatery powodowane przez skuter mogą przyczyniać się do erozji linii brzegowej, zwłaszcza w wąskich strumieniach i przesmykach.

Erozja jest problemem dla wszystkich linii brzegowych, w tym rzek, jezior i oceanów. Powolne niszczenie linii brzegowych wpływa na siedliska roślin i zwierząt. Gdy zbliżasz się do brzegu, unikaj dużych prędkości, ponieważ wywołują one kilwater – pamiętaj, aby przestrzegać zasad dotyczących obszarów oznakowanych jako strefy bez kilwateru!

GATUNKI EGZOTYCZNE

Oczyść swój skuter po jego użyciu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się egzotycznych roślin na inne jeziora i rzeki. Egzotyki to rośliny i zwierzęta, które nie pochodzą z określonego obszaru. Egzotyki nie mają naturalnych wrogów i łatwo się rozprzestrzeniają, zajmując obszar i usuwając rodzime gatunki roślin, w ten sposób zmniejszają istotną dla środowiska różnorodność roślin i zwierząt.

DOKOWANIE / PLAŻOWANIE

Podczas dokowania lub postoju na plaży należy sprawdzić czy nie ma śladów świadczących o przebywaniu przy brzegu żółwi, ptaków, aligatorów, manatów i innych zwierząt..

Unikaj dokowania lub postoju na plaży w miejscach, gdzie znajdują się rośliny, takie jak chwasty, trawy i namorzyny. Rośliny te są niezbędne dla ekosystemu, ponieważ kontrolują erozję i zapewniają miejsca wylęgowe małych zwierząt, niezbędnych w łańcuchu pokarmowym, takich jak skorupiaki, mięczaki i małe ryby.

ZAGROŻONE GATUNKI

Wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem z powodu utraty siedlisk. Ustawa o zagrożonych gatunkach z 1973 roku została uchwalona w celu ochrony tych zwierząt. Handel, zabijanie, polowanie, zbieranie, nękanie, krzywdzenie, ściganie, strzelanie, zakładanie pułapek, ranienie lub chwytanie gatunków uznanych lub mogących być uznanymi za zagrożone wyginięciem, takich jak gatunki rzadkie i pod ochroną jest nielegalne. Amerykański Urząd ds. Ryb i Dzikiej Przyrody jest odpowiedzialna za prowadzenie wykazu setek ginących gatunków.

Należy zważać na zagrożone gatunki, które znajdują się na danych terenach, które stanowią bezpieczna przystań dla nich, chroniąc je przed cywilizacją człowieka i pozwalając im przetrwać i rozwijać się.

Oto tylko kilka przykładów zagrożonych zwierząt, które możesz spotkać podczas jazdy na skuterze wodnym: pelikan brunatny, manat, wydra morska, dławigad amerykański, bocian, aligator amerykański i wieloryb.

SPECJALNE SIEDLISKA NAMORZYNY

Namorzyny to charakterystyczny rodzaj drzew, które przystosowały się do życia w słonej wodzie lub w jej pobliżu. Istnieją cztery rodzaje drzew, z których dwa są zagrożone wyginięciem. Wiele ptaków przybrzeżnych, takich jak pelikany i warzęcha różowa, gniazduje w lasach namorzynowych i na wyspach. Namorzyny chronią inne organizmy morskie, kontrolują erozję i spełniają rolę filtrów. Budują również linię brzegową i służą jako bufor chroniący ląd przed burzami i wiatrami.

Nie pływaj w nieoznakowanych kanałach namorzynowych – pływanie w tych miejscach zakłóca rozwój namorzyn, przeszkadza ptakom i innym zwierzętom zamieszkującym te obszary.

KORALOWCE

Koral to żywy organizm, który zapewnia bezpieczną przystań dla setek morskich stworzeń. Ten twardy, ale delikatny gatunek jest podatny na skutki ingerencji człowieka. Jeśli płyniesz w pobliżu koralowców, nie używaj kotwicy i zachowaj ostrożność podczas nurkowania, aby uniknąć kontaktu z tymi delikatnymi organizmami.

ŻYCIE ROŚLIN MORSKICH LASY WODOROSTÓW

Lasy wodorostów są siedliskiem bujnej podwodnej społeczności pełnej ryb, bezkręgowców, jeżowców i wydr morskich. Znajdujący się blisko brzegu baldachim z wodorostów pokrywa powierzchnię wody i sięga (czasem setek metrów) w kierunku dna oceanu. W ciepłe miesiące te wodorosty mogą przyrastać nawet o 30 cm dziennie.

TRAWY MORSKIE

Trawy morskie to tereny lęgowe zwykle występujące w chronionych wodach zwanych estuariami, gdzie spotykają się woda słodka i słona. Większość ryb bierze swój początek w estuariach i związanych z nimi siedliskach trawy morskiej. Trawy morskie są bardzo delikatne, a ich zniszczenie może prowadzić do uszkodzenia całego cyklu życia morskiego.

Jako odpowiedzialny użytkownik skutera wodnego trzymaj się z dala od obu tych wrażliwych ekologicznie obszarów.

MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZMIAN

Wszyscy mamy obowiązek wobec następnych pokoleń chronić nasze bogate zasoby naturalne.

Poświęć chwilę i dowiedz się, jakie problemy środowiskowe dotyczą obszaru na którym korzystasz ze skutera wodnego.

Jeśli interesuje Cię obserwowanie dzikiej przyrody podczas jazdy, płyń na biegu jałowym, aby zmniejszyć wielkość kilwateru, ograniczyć hałas i zmętnienie wody (osadem z dna).

Poznaj swój teren pod kątem bezpieczeństwa własnego, środowiska i skutera wodnego.

WSPÓLNA PRACA

Stowarzyszenie Personal Watercraft Industry Association to organizacja branżowa zajmująca się promowaniem bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy na skuterze wodnym; dotyczy to przestrzegania zasad bezpiecznego pływania skuterem wodnym i działań mających na celu ochronę środowiska przed szkodami wynikającymi z nieostrożności kierującego skuterem.

Personal Watercraft Industry Association przekazuje te informacje, aby zapoznać wszystkich użytkowników skuterów wodnych z zasadami poruszania się na wodzie, by być w harmonii z otoczeniem. Więcej informacji znajdziesz na pwia.org. Dowiedz się więcej o zaangażowaniu BRP w Społeczną Odpowiedzialność.