Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa podczas korzystania z jednostki pływającej lub skutera wodnego i zapewnienie, że przed opuszczeniem doku wszystkie osoby na pokładzie rozumieją je oraz że przestrzegają tych zasad będąc na wodzie.

• Poznaj wszystkie cechy operacyjne jednostki pływającej, z której się korzysta – przeczytaj i postępuj zgodnie z Instrukcją Obsługi.

• Upewnij się, że Twoja jednostka pływająca jest zgodna z wymogami ustalonymi przez Straż Przybrzeżną lub WOPR i posiada wszystkie wymagane urządzenia i sprzęty.

• Bezpiecznie przymocuj linkę (zrywkę) odcinającą silnik do nadgarstka lub indywidualnego urządzenia wypornościowego (PFD). Linka musi być cały czas przymocowana.

• Wszyscy kierujący skuterami wodnymi muszą posiadać odpowiednio dopasowany PFD, zatwierdzony przez Straż Przybrzeżną lub WOPR. Kierujący i pasażer (pasażerowie) jednostki pływającej muszą nosić odzież ochronną, w tym:

• Strój piankowy lub gruba, ciasno tkana, dobrze przylegająca odzież, która zapewnia odpowiednią ochronę. Na przykład cienkie spodenki na rower nie byłyby odpowiednie. Jeśli woda przedostanie się do wnętrza ciała w wyniku wpadnięcia do wody lub przebywania w pobliżu końcówki wylotowej skutera to może ona spowodować ciężkie obrażenie wewnętrzne.

o Zwykłe stroje kąpielowe nie chronią w wystarczającym stopniu przed gwałtownym przedostawaniem się wody do dolnych części ciała mężczyzn lub kobiet.

o Zalecane jest również noszenie obuwia, rękawiczek i gogli/okularów. Zalecane jest noszenie lekkiej, elastycznej ochrony na stopy. Pomoże to ograniczyć możliwe obrażenia, jeśli nadepnie się na ostre podwodne przedmioty.

• Poznaj pojemność swojej jednostki pływającej – nie przeładowuj jej.

• Bądź czujny i bądź świadomy w jakim otoczeniu się znajdujesz. Nieustannie rozglądaj się we wszystkich kierunkach sprawdzając, czy w pobliżu nie ma narciarzy wodnych, nurków, pływaków i innych skuterów lub jednostek pływających.

• Zachowaj bezpieczną odległość! Unikaj skakania po kilwaterze, ochlapywania i przechodzenia w pobliżu innych jednostek pływających.

• Poznaj akwen wodny, na którym będziesz się znajdował, i przestrzegaj wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących żeglugi.

• Poznaj warunki pogodowe — dostosuj się do lokalnej prognozy.

• Trzymaj się z dala od wszystkich obszarów o ograniczonym dostępie.

• Stosuj się do WSZYSTKICH umieszczonych znaków, takich jak „ZAKAZ TWORZENIA KILWATERA”, „PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU”, „BIEG JAŁOWY” i innych znaków nawigacyjnych.

• Nigdy nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub w trakcie obsługi jednostki pływającej lub skutera.

• Osoba kierująca skuterem wodnym musi być pełnoletnia, aby mogła go obsługiwać.

• BRP zaleca, aby kierujący jednostką pływająca miał co najmniej 16 lat.

• Zawsze działaj z bezpieczną prędkością i bądź przygotowany na zatrzymanie się lub zmianę kursu w sytuacjach awaryjnych. Jedź w granicach swoich możliwości i zachowuj wystarczającą odległość, aby móc bezpiecznie się zatrzymać.

• Gdy opuszczasz lub zbliżasz się do miejsca cumowania zawsze utrzymuj niską prędkość, do momentu, gdy znajdziesz się na wolnym terenie, z dala od brzegu.

• Poznaj zasady dotyczące pierwszeństwa przejazdu.

• Pamiętaj, że do sterowania potrzebna jest odpowiednia moc przepustnicy.

• Zapewnij, aby linia brzegowa była zawsze w zasięgu wzroku, ale unikaj jazdy zbyt blisko obszarów mieszkalnych i zatłoczonych. Uważaj na innych użytkowników dróg wodnych.

• Zdecydowanie zaleca się przejście kursu bezpiecznej żeglugi.