Õiguslik teave

ÕIGUSLIK TEAVE

1. Veebisaitide ja alamlehtede sisu on kaitstud autoriõigustega. Veebisaidi sisu ei tohi paljundada, levitada ega avaldada, välja arvatud juhul, kui selle veebisaidi omanik, st MOTORENT OÜ annab eelneva kirjaliku nõusoleku. Kõik autoriõigusi rikkuvad toimingud on keelatud.

2. Veebilehtedele ja alamlehtedele pandud kaubanimed, kaubamärgid, logod (logod), teenuste nimed, lahendused või muud märgistused on veebisaitide ja alamlehtede omaniku individuaalsed lahendused või need on omandanud MOTORENT OÜ nende tegijalt.

VEEBILEHE KASUTAMISE REEGLID

1. Selle veebisaidi materjalide sisu ei tohi käsitleda nõuannete, konsultatsioonide või soovitustena.

2. Sellel veebisaidil avaldatud teave ajakirjanduse, sotsiaalmeedia märgistatud artiklites on informatiivne ega kujuta endast mingisugust nõu, konsultatsiooni ega soovitust.

3. Omanik jätab endale õiguse teha muudatusi ja parandada veebisaidil ja alamlehtedel sisalduvat teavet igal ajal ja mis tahes ulatuses ilma kasutajaid sellest ette teatamata. Veebisaidi kasutamise reegleid võib muuta ka ette teatamata.

4. Inimesed, kes kasutavad kommentaaride, arvamuste või ettepanekute saatmise võimalust, kinnitavad, et saadetud materjal ei sisalda ebaseaduslikku sisu või muudel põhjustel, mis ei sobi avaldamiseks, nad on materjali omanik või neil on piiramatu õigus meile sellist materjali edastada.

VASTUTUS

1. Veebisaidil ja selle alamlehtedel sisalduv teave on kogutud heas usus ja usaldusväärseteks peetud allikate põhjal, kuid omanik ei vastuta pakutava teabe täielikkuse, õigeaegsuse ja usaldusväärsuse eest. Kogu sellel veebisaidil ja selle alamlehtedel sisalduv teave võib olla puudulik, lühendatud või aegunud.

2. Omanik ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud selle veebisaidi materjalide allalaadimisest ja nende edaspidisest kasutamisest, isegi kui Omanikku on kahjustamise võimalusest teavitatud.

3. Omanik ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad võrgule ja veebisaidile juurdepääsu katkestamisest, viirustest põhjustatud arvutisüsteemi vigadest või e-posti teel toimuvast suhtlusest.

4. See veebisait sisaldab linke kolmandate isikute veebisaitidele. Omanik ei vastuta nende lehtede sisu eest. Kui otsustate kasutada neid linke kolmandate osapoolte veebisaitidele juurdepääsemiseks, teete seda omal vastutusel.

Kui teil on veebisaidi kohta küsimusi, kommentaare või kommentaare, võtke meiega ühendust e-posti teel: info@brpkeskus.ee