Právní upozornění

Poslední aktualizace: 06.04.2018

Všechny webové stránky Bombardier Recreation Products jsou: © 1997-2018, Bombardier Recreation Products Inc.

Všechna práva vyhrazena.

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání této smlouvy (dále jen „smlouva“). Tuto stránku vlastní a provozuje společnost BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. anebo její dceřiné společnosti (dále jen „BRP“, „my“, „nás“ anebo „naše“).                     

OCHRANNÁ ZNÁMKA, AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

BRP (TSX: DOO) je globální lídr v oblasti navrhování, vývoje, výroby, distribuce a marketingu vozidel s motorovým pohonem. Do portfólia značek a výrobků, které jsou distribuovány ve 105 zemích, patří sněžné skútry Ski Doo a Lynx, vodní skútry Sea-Doo, terénní vozidla   Can-Am, silniční tříkolky Spyder, přívěsné motory Evinrude, jakož i pohonné systémy Rotax. BRP zaměstnává na celém světě přibližně  6800 lidí.

AUTORSKÁ PRÁVA

BRP vlastní a zachovává autorská práva k materiálům nacházejícím se na webových stránkách BRP a jakýmkoliv dokumentem vydaným BRP včetně katalogů, technických publikací, příruček a návodů. Pokud není uvedeno jinak, nikdo není oprávněn kopírovat anebo opětovně publikovat, v jakékoliv podobě, architektury anebo vizuálního vzhledu webových stránek BRP, jakékoliv informací uvedených na webových stránkách BRP včetně fotografií uveřejněných na webových stránkách nebo v katalozích. Žádné materiály  z webových stránek BRP anebo jakýchkoliv webových stránek, které vlastní, provozuje, licencuje anebo kontroluje společnost BRP anebo přidružené společnosti, nesmí být kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, odevzdávány, zveřejňovány, přenášeny anebo distribuovány jakýmkoliv způsobem, s výjimkou toho, že může být stažena jedna kopie materiálů na jednom počítači určeném jen pro osobní nekomerční použití v domácnosti, za předpokladu, že všechna autorská práva a jiná vlastnická práva zůstanou nedotčena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

BRP ve velké míře používá a propaguje svoje ochranné známky prostřednictvím různých kanálů, včetně televize, tištěné reklamy            a internetu. V důsledku rozsáhlého propagačního úsilí a kvality výrobků a služeb, které společnost BRP nabízí, jsou ochranné známky společnosti BRP známé po celém světě a představují vysoce hodnotný goodwill. Jakékoliv použití ochranných známek BRP bez předcházejícího písemného souhlasu BRP může představovat porušení ochranné známky a nekalou soutěž.

Nejste oprávněni používat ani zcela ani částečně registrovat ochranné známky společnosti Bombardier Recreational Products Inc., BRPPowertrain GmbH a Co KG anebo BRP Finland Oy (dále jen „BRP a / anebo přidružené společnosti“) včetně grafických symbolů, log a ikon, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti BRP a / anebo přidružených společností.

Nejste oprávněni používat ani zcela ani částečně registrovat ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružené společnosti, včetně grafických symbolů, log a ikon, anebo jako součást názvu společnosti, obchodního názvu, názvu produktu, anebo názvu služby (např.: „Kdokoliv Ski-Doo Inc.“).

Nejste oprávněni používat identické anebo podobné ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružených společností jako součást názvu domény, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti BRP a / anebo přidružených společností (např.: Www.SeaDooPWC.com).

Ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružených společností, včetně grafických symbolů, log a ikon, nesmí být používány znevažujícím způsobem. Při ústní anebo písemná komunikaci nepoužívejte ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružených společností jako podstatná jména. Za ochrannými známkami BRP a / anebo přidružených společností by vždy mělo předcházet anebo za nimi následovat běžné jméno anebo podstatné jméno a nikdy by neměli být samotné, aby se předešlo tomu, že ochranné známky a ochranné známky přidružených společností by se nakonec staly generickými ve spojení s výrobky BRP (např.: „Můj sněžný skútr  Ski-Doo místo „Moje Ski-Doo“).

Nejste oprávněni používat ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružených společností v množném čísle anebo v jakékoliv jiné podobě (např.: „Mám dva „roadstery Spyder“ místo „Mám dva Spydery“).

Ochranné známky společnosti BRP a / anebo přidružených společností, včetně grafických symbolů, log a ikon, nesmí být používány způsobem, který by naznačoval přidružení anebo podporu, sponzorství anebo podporu ze strany společnosti BRP a / anebo přidružených společností.

Nebudete vyrábět, prodávat ani rozdávat výrobky (např. trička, pera atd.) s ochrannou známkou (značkami) BRP a / anebo přidružených společností, včetně grafických symbolů, log a ikon, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti BRP a / anebo přidružených společností.

Kliknutím na tento odkaz získáte přístup k seznamu ochranných známek společnosti BRP a / nebo přidružených společností: Veřejná ochranná známka list.pdf. Nepřítomnost ochranné známky, grafických symbolů, loga anebo ikony v tomto seznamu nepředstavuje zřeknutí se práv společnosti BRP a / nebo přidružených společností na ochranné známky, grafické symboly, logo anebo ikonu, anebo jakákoliv práva duševního vlastnictví.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

TATO WEBOVÁ STRÁNKA A VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ OBSAHUJE, SA POSKYTUJÍ „TAK JAK STOJÍ“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ALE NEPODMÍNĚNĚ, VLIVEM NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ÚČELY. NĚKTERÉ JURISDIKCIE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VYŠŠÍ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Informace na této webové stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti anebo typografické chyby. Informace anebo produkty zde uvedené se mohou pravidelně měnit.

OMEZENÍ ZÁVAZKŮ

Společnost BRP neposkytuje žádná prohlášení o žádných jiných webových stránkách, ke kterým máte prostřednictvím této stránky přístup. Když přistupujete na web, který není společnosti BRP, uvědomte si, že je nezávislý od společnosti BRP a že společnost BRP nemá kontrolu nad obsahem takovéto webové stránky. Kromě toho odkaz na webovou stránku, která není stránkou společnosti BRP, neznamená, že společnost BRP schvaluje anebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah anebo použití takovéto webové stránky. Je na vás, abyste přijali opatření, která zabezpečí, že všechno, co si vyberete pro své použití, nebude obsahovat takové položky, jako jsou viry a jiné položky ničivého charakteru.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, TÝKAJÍCÍM SE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ANEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH HYPERLINKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, NENÍ SPOLEČNOST BRP ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY ANEBO ZPŮSOBENÁ ZRANĚNÍ (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ), ŽÁDNÁ PORUŠENÍ VÝKONNOSTI, CHYBY, EMISE, PŘÍMÁ, SPECIÁLNÍ, ANEBO VČETNĚ JINÝCH NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ  BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ ANEBO JINÝCH ÚDAJŮ O SYSTÉMU, ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI ANEBO OSTATNÍCH INFORMACÍ, I KDYŽ JSME VÝSLOVNĚ O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD VAROVALI.

DŮVĚRNÉ ANEBO CHRÁNĚNÉ INFORMACE

Společnost BRP s potěšením naslouchá a vítá vaše připomínky týkajíce se výrobků BRP. Pochopte prosím, že společnost BRP od vás nechce dostávat důvěrné anebo majetkové informace prostřednictvím naší webové stránky. Upozorňujeme, že jakékoliv informace anebo materiály zaslané společnosti BRP se nebudou považovat za důvěrné. Odesláním jakýchkoliv informací anebo materiálů společnosti BRP, udělujete společnosti BRP neomezenou, neodvolatelnou licenci na používání, reprodukci, zobrazování, vykonávání, úpravu, přenos a distribuci těchto materiálů anebo informací a zároveň souhlasíte s tím, že společnost BRP může svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how anebo techniky, které nám posíláte, na jakékoliv účel.

JURISDIKČNÍ OTÁZKY

Pokud není uvedeno jinak, materiály na této stránce jsou prezentované výlučně na účely propagace produktů BRP. Společnost BRP neprohlašuje, že materiály anebo výrobky zobrazené na stránce jsou vhodné anebo dostupné na všech místech.

Tato dohoda se řídí a vykládá v souladu so zákony provincie Quebec, bez toho, aby byli dotknuté jakékoliv kolizní normou. Pokud je jakékoliv ustanovení této dohody nezákonné, neplatné anebo z jakékoliv důvodu nevynutitelné, pak se toto ustanovení považuje za oddělitelné od této dohody a neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Toto je celá dohoda mezi stranami týkající se předmětu tohoto dokumentu a nemění se, pakliže nebude podepsaná oběma stranami, výhradně písemnou formou.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Zobrazené ceny nejsou platné pro Quebec. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele v Quebecu je povinné, aby všechny ceny produktů zahrnovaly všechny částky, které musí spotřebitel zaplatit, kromě poplatků za licence a registrační poplatky GST / QST. Pro obyvatele Quebec klikněte sem a zobrazte si ceník.