Our Commitments on a Sea-Doo

TO CONVEY A POSITIVE IMAGE AND CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABILITY OF MY PASSION, I COMMIT TO :

Play it safe

Think about your safety, and that of others!

 • Follow the recommendations of the operator’s guide
 • Ensure everyone is wearing a life jacket and a bottom wetsuit
 • Ensure your tether cord is attached to your wrist or life jacket
 • Keep a safe distance from other craft, shore and designated recreational areas
 • Do not ride under the influence of drugs or alcohol
 • When possible, ride with others as there is safety in numbers

PLAY IT RIGHT

Ride it by the rules!

 • Observe and obey local rules
 • Check the weather for information on riding conditions
 • Ensure there is enough fuel and battery power
 • Check that all controls function as intended
 • Bring a towing device and communication device
 • Ensure your watercraft is insured and registered and that you have a boat permit (if necessary). Make sure these documents are easily accessible while riding
 • Respect the rules of the launching ramp
 • Stay out of restricted zones and reduce speed in harbors and no wake zones

Play it Green !

Your playground is our playground: protect it!

 • Dispose your trash on land, not water
 • Respect local plant and animal wildlife
 • Ensure your watercraft is compliant with local environment regulations
 • Limit engine flushing to a minimum

Naše závazky k Sea-Doo

Abychom napomáhali vytvářet pozitivní obraz o Sea-Doo ve společnosti a zajišťovali tak udržitelnost našich zálib, tak se zavazujeme:

 

HRAJ TO SPRÁVNĚ

 • Znám a dodržuji místní pravidla jízdy
 • Zajišťuji správný technický stav stroje a také jeho registraci
 • Jsem schopný kdykoliv předložit platnou technickou i ostatní dokumentaci o stroji
 • Držím se dál od zakázaných zón
 • Jezdím omezenou rychlostí v přístavech a striktně dodržuji nařízené rychlosti
 • Nikdy nejezdím pod vlivem alkoholu či jiných drog

HRAJ TO EKOLOGICKY

 • Vždy si zjistím, zda můj stroj není v rozporu s místními nařízeními ochrany životního prostředí
 • Respektuji a chráním místní faunu i floru a snířím vždy dostatečně rychlost v oblastech s výskytem vysokého počtu živočichů
 • Vždy si po sobě uklidím a nenechám nikdy nikde žádné odpadky a už vůbec je nevyhazuji do vody

 

HRAJ TO S KLIDEM

 • Respektuji ostatní plavidla a držím se od nich dostatečně daleko, zvlášť pak od těch zakotvených
 • Dávám pozor na cestu a dostatečně sleduji ostatní abych se jim nepřipletl do cesty
 • Držím se dostatečně daleko od pláží, pobřeží a různých vyznačených zón kde by mohli lidé platav nebo provádět jiné aktivity, například potápění

 

HRAJ TO CHYTŘE

 • Se strojem vždy zacházím dle pokynů výrobce
 • Kontroluji povětrnostní podmínky před každou jízdou
 • Jsem si vědom možnosti rychlých změn počasí a slapových jevů a chovám se podle toho
 • Ujistím se, že mám dostatek paliva (nejlépe i rezervu) a dostatečně nabitou baterii před každou jízdou
 • Vždy zkontroluji funkčnost všech kontrolek a ovládacích prvků
 • Snažím se jezdit s ostatními, protože to zvyšuje bezpečí mě samotnému i jim

 

HRAJ TO OHLEDUPLNĚ

 • Při sjezdu z rampy do vody vždy velmi pečlivě hlidám prostor kolem
 • Vlek od skútru vždy parkuji ve vyznačených parkovacích zónách 
 • Plně respektuji ostatní uživatele sjížděcích ramp a dávám jim dostatek času a prostoru pro jejich aktivity


HRAJ TO BEZPEČNĚ

 • Dodržuji všechny předpisy týkající se doporučené a povinné výbavy a příslušenství
 • Vždy se ujistím, že jsou spolujezdi řádně ustrojení pro jízdu na vodním skútru a že mají správně oblečenou a upevněnou vestu
 • Vždy zkontroluji, že je výtrhová pojistka řádně připevněna k vestě tak, aby se motor při pádu řidiče dovody zcela zastavil
 • Můj skútr je vždy vybaven tažným lanem, abych mol v případě nutnosti pomoci ostatním
 • Vždy mám u sebe mobil abych mohl sobě nebo dalších přivolat pomoc