Námořnictví

Uživatelé vodní skútrů sdílí vodní cesty s ostatními námořníky, rybáři, plavci, surfaři nebo třeba vodními lyžaři. Proto je velice důležitý vzájemný respekt a dodržování pravidel platných pro všechny, abychom si mohli všichni na vodě užívat.

Kurz bezpečné plavby vám dá dovednosti, které potřebujete k tomu, abyste byli bezpečným a zodpovědným majitelem plavidla Sea-Doo nebo jiných plavidel.

Pravidla na vodních cestách

Přednosti v jízdě

Řiďte se těmito pravidly pro bezpečnou zábavu na vodě:

  • Plachetnice, obchodní plavidla a rybářská plavidla mají vždy přednost.
  • Když se blížíte k protijedoucím plavidlům, zůstaňte napravo od ostatních plavidel tak, aby minuly vaši levou stranu.
  • Při předjíždění jiného člunu nebo plavidla předjíždějte vpravo nebo vlevo, ale dodržujte od něj bezpečnou vzdálenost.
  • Pokud se chystáte zkřížit cestu s jiným plavidlem, tak platí, že plavidlo připlouvající z prava má přednost.


Přejezd z přístavu do přístavu

Pokud se blížíte k dalšímu plavidlu a máte jej po svém levoboku, tak můžete pokračovat dále.
Míjení se pravoboky

Pokud se blížíte k dalšímu plavidlu a máte jej po svém pravoboku, tak můžete pokračovat dále.


Míjení protijedoucích lodí

Pokud se potřebujete vyhnout plavidlu, které míří přímo proti vám, tak změňte kurz doprava tak, abyste se minuly levoboky.


Upozornění

Provoz na vodě. Neustále kontrolujte ostatní vodní nadšence, zejména ve vašem okolí, a zjistěte, kam míří, než uděláte zatáčku nebo překročíte brázdu.

Vlny nebo brázdy jiných lodí. Pokud vás váš kurz zavede přes brázdu jiné lodi (nebo i vyšší vlny), ujistěte se, že vám tato loď nebrání ve viditelnosti. Zůstaňte dostatečně daleko za ním, abyste viděli, zda se k vám nepřibližuje jiné plavidlo.

Provozní rychlost. Dodržujte místní předpisy týkající se rychlostních limitů, ať už jsou zveřejněny nebo ne. V přeplněných oblastech snižte rychlost.

 

Pravidla na spouštěcích rampách

Buďte dobře připravení a ohleduplní při spouštění vašich plavidel na rmpách do vody. Předem si připravte veškeré příslušenství a výbavu, a také proveďte bezpečnostní kontroly. Snažte se nezůstávat na rampách příliž dlouho a nevytvářet v jejích prostorech příliš ruchu.

Hluk

Buďte ohleduplní k vlastníkům nemovitostí na nábřeží a ostatním v blízkosti vody a na vodě. Nadměrný hluk ze špatně udržovaného nebo upraveného výfukového systému ruší ostatní a je v mnoha oblastech nezákonný.

Životní prostředí

Ochraňujte ekologicky citlivé oblasti. Nerozlévejte palivo ani olej a nenechávejte odpadky nebo jiné znečišťující látky tam, kde nemají být. Buďte citliví na mořský život – voda je jejich domovem.

Rady kolem přívěsu

Než si vyzvednete svůj nový vodní skútr i s vlekem, ujistěte se, že jízdy s přívěsem pro vás nepředstavuje problém a jste schopni přesné a bezpečné manipulace. Snadno se tak vyhnete trapným momentům u ramp nebo při parkování soupravy.

Prvním krokem je ujistit se, že máte na tažném vozidle správné tažné zařízení. Vyberte závěs třídy I nebo II, podle toho, který model Sea-Doo si vyberete. Ověřte si u svého prodejce BRP správný závěs. Prázdné parkoviště je skvělé místo, kde se můžete naučit jízdu s přívěsem. Nejprve si nacvičte zatáčení, protože si budete chtít zvyknout na přidanou délku, hmotnost a brzdění kombinace vozidlo/přívěs.

Jakmile se budete v této fázi cítit pohodlně, měli byste být připraveni cvičit couvání. Použijte jedno z parkovacích míst jako fiktivní spouštěcí rampu a procvičte si umístění přívěsu mezi čáry z různých úhlů. Než se nadějete, rychle si zvyknete na řízení v opačném směru, než kam chcete, aby přívěs jel, a vyhnete se přetáčení. Metoda, se kterou se mnoho lidí cítí pohodlně, je položení ruky řízení na spodní část kola a pohyb ruky doprava, aby se přívěs otočil doprava a naopak.

Váš první pokus může skončit jako had, ale nebojte se – všichni jsme se museli učit a ani odborníkům se to ne vždy podaří napoprvé.

Až budete připraveni na svůj první start, nezapomeňte zkontrolovat, zda na rampě nejsou překážky nebo nebezpečí.

Mějte svou loď připravenou, než najedete na rampu – odstraňte vázací prostředky, zasuňte vypouštěcí zátky, připravte veškeré potřebné vybavení na palubu, aktivujte dmychadlo. Na okraji vody odhákněte popruh navijáku, bezpečnostní řetěz a konektor světelného vedení. Po návratu postupujte v opačném pořadí. Vždy si uvědomte, že táhnete přívěs, protože když budete chtít zatáčet širšími zatáčkami, musíte se vyhýbat obrubníkům a vozidlům ve městě.

Nebojte se požádat svého prodejce Sea-Doo o pár tipů na přívěs. Jsou v podnikání, aby vám pomohli.

Tak na co čekáš? Spusťte své Sea-Doo do vody a zažij nové rozměry zábavy!