Back

How Do I Tow Someone with my Sea-Doo PWC?

Športy využívajúce ťahanie sú úžasným spôsobom, ako si spríjemniť Sea-Doo Life. Či už ide o vodné lyžovanie, tubing, wakeboarding alebo wakeskating – je ťažké prekonať vzrušenie a adrenalín dokonalého dňa so Sea-Doo a ťahaním priateľov za sebou. Tieto tipy vám pomôžu získať z týchto epických zážitkov čo najviac.

BEZPEČNOSŤ PRI ŤAHANÍ

Nie je prekvapením, že pri používaní vášho Sea-Doo na ťahanie osôb za vodným skútrom by mala byť bezpečnosť na prvom mieste. Pri správnom postupe si môže každý užiť zábavnú jazdu na vode.

Prvým krokom je oboznámenie sa s pravidlami a predpismi vodnej plochy, na ktorej budete. Rôzne oblasti majú svoje vlastné pravidlá. V niektorých oblastiach sa napríklad vyžaduje, aby bolo plavidlo, ktoré niekoho ťahá, vybavené zrkadlom. Iné si vyžadujú, aby bol jeden so spolujazdcov pozorovateľom. Vždy sa odporúča, aby bol pozorovateľ otočený smerom k zadnej časti vodného skútra a zaistil tak bezpečnosť ťahanej osoby. Pred naštartovaním Sea-Doo si nezabudnite overiť pravidlá.

PRO TIP: Ak ste neboli nikdy predtým ťahaní vodným skútrom Sea-Doo, skúste najprv stráviť niekoľko hodín ako pozorovateľ, aby ste si vyskúšali, ako vodný skúter pri ťahaní človeka funguje.

Správne nasadená záchranná vesta je z hľadiska bezpečnostných požiadaviek pri ťahaní pre všetkých účastníkov najdôležitejšia. Pre vodiča, pozorovateľa a ťahanú osobu je povinný typ I, II alebo III s označením U.S. Coast Guard-approved (schválený pobrežnou strážou USA).

Kapacita vodného skútra je ďalším dôležitým faktorom ťahania pomocou Sea-Doo. Na skútri musí byť dostatok miest pre tri osoby – vodiča, pozorovateľa a ťahanú osobu. Znamená to, že za vaším vozidlom Sea-Doo môže ťahať len jednu osobu.

VÝBAVA NA ŤAHANIE POMOCOU SEA-DOO

Väčšina modelov Sea-Doo je vybavená vlečným okom na zadnej strane sedadla alebo lyžiarskym pylónom pripevneným k zadnej časti. Na tomto mieste pripevníte ťahacie lano k vášmu Sea-Doo. Treba si uvedomiť, že na tubing by sa malo používať vlečné očko. Lyžiarsky pylón je určený len pre lyžiarov a wakeboardistov. Nikdy nepoužívajte lyžiarsky pylón na ťahanie pri tubingu.

PRO TIP: Pri športoch využívajúcich ťahanie nikdy neprevážajte na zadnej časti náklad, pretože môže prekážať ťahaciemu lanu.

Vybrané modely Sea-Doo sú vybavené režimom Ski Mode, ktorý poskytuje päť prednastavených profilov zrýchlenia nazývaných „rampy“, ktoré vám umožnia dokonalý štart pre požadované preferencie ťahania. Rampa 1 je najpomalšie nastavenie s miernym zrýchľovaním – výborné pre začiatočníkov alebo mladých jazdcov. Každá rampa zvyšuje zrýchlenie a maximálnu rýchlosť, pričom rampa 5 je najrýchlejšia a má najrýchlejšie nastavenie ťahania pre skúsenejších jazdcov. Táto jedinečná funkcia umožňuje vodičovi dosiahnuť presné zrýchlenie a rýchlosť pre danú činnosť a zároveň sa sústrediť na riadenie, a nie na moduláciu plynovej páky.

Nezáleží na druhu vodného športu, ktorý vykonávate – vždy sa musíte uistiť, že je vaše vybavenie v dobrom stave. Patria sem lyže, boardy, tubingové kolesá a laná. Predtým, ako sa vydáte na vodu, skontrolujte, či nie je lano poškodené alebo rozstrapkané.

Pri správnej dĺžke ťahacieho lana zohráva dôležitú úlohu aj typ činnosti a úroveň skúseností. Pri tubingu by malo byť lano dlhé aspoň 15 metrov. Laná na wakeboarding sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí od 13 do 21 metrov a laná na vodné lyžovanie v rozmedzí od 18 do 21 metrov. V oboch prípadoch sú pre menej skúsených lyžiarov a boardistov zvyčajne najvhodnejšie kratšie laná.

Vodič aj pozorovateľ sú povinní poznať polohu lana. Vždy sa uistite, že ťahacie lano nemá žiadne prekážky a nie je omotané okolo nôh alebo rúk. Udržujte ťahacie lano mimo prívodu vodného čerpadla, pretože sa môže zamotať a spôsobiť poškodenie vodného skútra.

SPRÁVNA RÝCHLOSŤ ŤAHANIA POMOCOU SEA-DOO

Od činnosti a úrovne skúseností ťahanej osoby závisí nielen dĺžka ťahacieho lana, ale aj správna rýchlosť ťahania. Nikdy by ste nemali ťahať rýchlosťou, ktorá presahuje úroveň komfortu osoby za vami. Dobrým východiskovým bodom pre začiatočníkov je rýchlosť okolo 15 až 20 km/h. So získavaním skúseností môžete zvyšovať rýchlosť ťahania podľa pokynov ťahanej osoby.

Pri ťahaní pomocou Sea-Doo je tiež kľúčová komunikácia. Cez hluk vĺn a motora sa budete počuť len ťažko, preto je najlepším spôsobom komunikácie na vode porozumieť bežne používaným signálom rukou. Skvelým spôsobom, ako začať, je precvičovanie signálov uvedených v tejto tabuľke:

Teraz, keď už máte vedomosti potrebné na bezpečné ťahanie na vode, je čas vyraziť na vodu a užívať si Sea-Doo Life spolu so svojimi spolujazdcami!

ODPOVEDE NA VŠETKY VAŠE OTÁZKY

NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

AK NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE, OBRÁŤTE SA NA MIESTNEHO PREDAJCU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE TU!