Čo je jazdecká etiketa na Sea-Doo?

AKÉ SÚ PRAVIDLÁ JAZDY NA SEA-DOO?

Vodný skútrer musí tak, ako každý typ lode, dodržiavať námorné „pravidlá premávky“, osvedčené bezpečnostné pokyny, ktoré podrobne stanovujú, ako by mal jazdec reagovať v rôznych situáciách. Najlepšie je oboznámiť sa s týmito a ďalšími pravidlami na kurze bezpečnosti pri plavbe. Je to ten najlepší spôsob, ako stráviť čas na vode bezpečne a ako si poradiť v rôznych situáciách, ktoré môžu počas plavby nastať – od pochopenia navigačných značiek až po poznanie toho, kto má pri stretnutí s inými plavidlami prednosť.

Práve tieto posledné stretnutia s inými plavidlami sa často považujú za „pravidlá jazdy“ na vode. Tu je päť najčastejších situácií, s ktorými sa môžete stretnúť a najlepší spôsob, ako reagovať a zabezpečiť tak bezpečnosť vás a vašich spolujazdcov.

1. STRETNUTIE S INOU LOĎOU V PRIAMOM SMERE:

Na rozdiel od cestnej komunikácie nemajú jazdci na vode k dispozícii jazdné pruhy, ktoré by zabezpečovali plynulosť premávky. Ak sa čelne stretnete s iným plavidlom v takej blízkosti, že hrozí riziko zrážky, podľa pravidiel cestnej premávky by sa obe plavidlá mali držať na pravej strane (na pravoboku) a umožniť blížiacemu sa plavidlu bezpečný prejazd po ľavej strane (po ľavoboku).

2. PRIBLÍŽENIE SA K INÉMU PLAVIDLU ZOZADU:

Keď sa približujete k pomalšiemu plavidlu, ktoré sa pohybuje rovnakým smerom, alebo sa k nemu približujete zozadu, umožnite lodi pred vami udržiavať smer a rýchlosť. Plavidlo by ste sa mali pokúsiť bezpečne obísť iba vtedy, keď je to bezpečné, to znamená, že máte dostatok miesta a v blízkosti nie je žiadne iné plavidlo, a to z tej strany, ktorú považujete za najbezpečnejšiu. Ak takéto stretnutie nastane v úzkom kanáli, za preferovanú možnosť sa považuje obchádzanie plavidla sprava.

3. STRETNUTIE S INOU LOĎOU V PRAVOM UHLE:

Ďalšou bežnou situáciou je stretnutie s inou loďou pohybujúcou sa v pravom uhle k vašej aktuálnej dráhe, pričom ak by obe lode pokračovali v plavbe, mohlo by dôjsť k zrážke. V tomto prípade má prednosť loď, ktorá sa nachádza vpravo. Tip? Predstavte si dve autá prichádzajúce na štvorsmerovú križovatku naraz. Vozidlo vpravo má prednosť v jazde a malo by pokračovať ako prvé. Z námorníckeho hľadiska sa loď vpravo považuje za „plavidlo s prednosťou v plavbe“ a má právo pokračovať v plavbe po svojej trase. Plavidlo, ktoré dáva prednosť, musí spomaliť alebo zastaviť, aby umožnilo bezpečný prejazd plavidlu, ktoré má prednosť.

Výnimky z tohto pravidla? Ak druhé plavidlo nie je poháňané motorom, ako napríklad plachetnica alebo kanoe, alebo ak práve aktívne loví ryby, má prednosť bez ohľadu na svoju polohu. Vašou povinnosťou je dať im dostatok priestoru a podľa toho zmeniť svoju dráhu.

Priblíženie sa k inému účastníkovi vodnej premávky, ak si nie ste istí pravidlami, môže viesť k nebezpečenstvu zrážky. V tomto prípade prevláda zdravý rozum. Ak si nie ste istí, čo máte v danej situácii robiť, obe plavidlá by mali okamžite spomaliť a dať prednosť v jazde.

4. JAZDA V BLÍZKOSTI INÝCH PLAVIDIEL:

Čo sa týka častej otázky, ako blízko iných vodných skútrov alebo lodí môžete jazdiť – treba dodržiavať vzdialenosť aspoň 60 m medzi vaším plavidlom a inými plavidlami, a to aj v prípade, že patria k rovnakej skupine. Pred odbočovaním sa vždy otočte a obzrite sa cez rameno, aby ste sa uistili, že sa vedľa vás alebo mierne za vami neobjavilo iné plavidlo. A keď sa približujete k zastavenej lodi alebo vodnému skútru, vždy v dostatočnom predstihu znížte rýchlosť a vyhnite sa tak kolízii.

5. ODOLAJTE NUTKANIU SKOČIŤ DO VĹN OKOLOIDÚCEJ LODE:

Nielenže to nie je múdre, pretože viditeľnosť je obmedzená a ostatní účastníci vodnej premávky vás nemusia vidieť, ale vo väčšine oblastí je to nezákonné. Rovnako sa vyhnite pokušeniu postriekať alebo „uštvať“ priateľa. Dokonca aj skúsení jazdci nesprávne odhadli vzdialenosť a zistili, že ich plavidlo skĺzlo viac, ako očakávali, alebo že ich dráhu neočakávane narušila vlna.

V neposlednom rade treba zostať ostražitý a venovať pozornosť okoliu. Jazdite opatrne a zábava bude pokračovať aj v ďalších sezónach.

ODPOVEDE NA VŠETKY VAŠE OTÁZKY

NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

AK NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE, OBRÁŤTE SA NA MIESTNEHO PREDAJCU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE TU!