Povratak na vesti

SKI&SEA BRP PLATINUM CERTIFIED DISTRIBUTOR 2021

Sada već tradicionalno, naša kompanija, treći put zaredom dobija priznanje BRP PLATINUM CERTIFIED DISTRIBUTOR 2021, što nas stavlja na prvo mesto među svim BRP zastupnicima daleko okolo.

Ovo nam je samo dodatna potvrda, da smo u svim segmentima ispunili očekivanja, kako prema BRP, tako i prema krajnjim korisnicima.

Želimo da se još jednom da se zahvalimo svim našim dealer-ima i saradnicima, kao i našim klijentima, jer je ovo naše priznanje, zajedničko priznanje.

Hvala.