HOW TO PLAN AN OVERNIGHTER

Every new season, my mind is occupied with all the adventures I want to take. Wisconsin and the Upper Peninsula of Michigan provide endless opportunities to enjoy thousands of miles of trail with breathtaking views. My favorite way to take advantage of those trails is on a multi-day overnight trip.

Here are my recommendations and tips for a successful trip.
 

CHOOSE YOUR ROUTE
First, I always check with the local snowmobile clubs that groom the trails to ensure the area I want to go has open trails and ensure the trail conditions are sufficient. Next, fuel stops. In some remote areas, fuel stops are few and far between. Ensuring every sled in the group is sufficiently fueled to make the next leg of the journey is essential. With the BRP GO! App, you can see the fuel stops and plan according to your travel group’s needs.

After ensuring everyone will have enough fuel to make the trip, I look for any unique areas of interest along the route. In Northern Wisconsin and the Upper Peninsula of Michigan, there are many beautiful waterfalls and lookout areas along the trail to stop and enjoy the view. These stops are great for the scenic views, but also give riders a chance to stop and stretch.

Lastly, where to spend the night. Whether it’s a hotel, motel or resort, I always look for spots that support the local trail systems. Supporting the businesses is absolutely necessary to ensure the trail system will be there for years to come.
 

RIDING GEAR
Today’s riding gear is more advanced than ever. Like many riders, I wear three different layers and pack an additional layer in my tunnel bag. I start with an ultralight base layer, such as the merino base layer, followed by a moisture wicking flexible layer like the Tech Mid Layer Fleece and my exterior layer consists of the X-Team or Mcode Jacket coupled with the X-Team Highpants. The knee padding on the highpants provides a great cushion for the times I want to ride more aggressively.

Pro Tips
packable jacket in your tunnel bag doesn’t take up much room and is an additional layer of warmth for those extreme cold days.

The input you give to your sled begins with your hands, so having different, comfortable glove options is critical. I always have 3 different sets of gloves with me. A heavy pair (Absolute O Gloves) for the subzero days, Grip Gloves for most of my riding and, additionally, a pair of X-Team Crew Gloves for when I need to help a fellow rider or to inspect my sled.

Pro Tips
Having a pair of gloves just for trailside repair is vital to keep your riding gloves clean and dry.
 

TOOLS & EXTRA PARTS
For multi-day trips it’s nice to have a few extra items with you for quick adjustments or repairs. Ski-Doo’s Deluxe Tool Kit is efficient on space and has everything you need to complete any minor trailside repair. Depending on which sled you ride, carrying a quart of XPS oil and extra parts is something you’ll want to consider in the event you’re unable to reach a trailside dealer or fuel station.
 

ADDITIONAL MUST-HAVES
Like other items mentioned above, a first aid kit should be on your sled every time you ride.

I also carry an Iridium satellite network GPS tracking device. In remote areas without cell reception, this device provides a way to communicate in the event of an emergency. At the very least, always make sure a family member or friend at home knows your route and has scheduled check-in times.

Pro Tips
Carry a small spray bottle of non-freeze windshield cleaner and a microfiber towel to keep your field of vision clear after each day’s ride.
 

STORAGE
Storage space is clearly at a premium for trips like this. To carry everything listed above, I prefer the multiple compartments and extra space of the LinQ Adventure Tunnel Bag.
And if you still need extra storage, a backpack can always be used, but make sure to keep it as light as possible.

Pro Tips
Even though my LinQ bag is waterproof, I put extra clothes in a 3 gallon zip lock bag to ensure a wet pair of gloves doesn’t soak into my clothes.

 

Planning a multi-day ride is extremely rewarding, giving opportunities to see places and areas you can’t normally go. With just a little prep, you can make your trip a huge success. Plan for the worst and hope for the best! See you on the trails.

KAKO PLANIRATI NOĆENJE

17. veljače 2021. godine

Svake nove sezone zaokupiran sam sa svim avanturama u kojima želim sudjelovati. Wisconsin i Gornji Michigan pružaju beskrajno mnogo prilika za uživanje u stazi dugoj tisuće kilometara uz poglede koje oduzimaju dah. Moj omiljeni način za uživanje u takvim stazama su višednevna prekonoćna putovanja.

U nastavku su moje preporuke i savjeti za uspješno putovanje.
 

ODABERI SVOJU RUTU
Prvo, uvijek provjerim u lokalnim klubovima koji održavaju staze kako bi osigurao da su na području koje želim posjetiti sve staze otvorene i dobro održavane. Zatim, stanice za punjenje goriva. U nekim udaljenim područjima stanica za punjenje goriva je malo. Nužno je pobrinuti se da su sve sanjke u grupi opskrbljene dovoljnom količinom goriva za sljedeći dio putovanja. Pomoću BRP GO! App pronaći ćete dostupne stanice za punjenje goriva i planirati potrebe vaše grupe.

Nakon što se uvjerim da će svi imati dovoljno goriva za putovanje, tražim bilo koja jedinstvena područja na mojoj ruti. U Sjevernom Wisconsinu i Gornjem Michiganu postoji toliko mnogo prekrasnih vodopada i vidikovaca duž staze da je pravi užitak stati i uživati u pogledu. Ove stanice izvrsne su za uživanje u krajoliku. Osim toga, pružaju vozačima priliku da se zaustave i protegnu.

Konačno, gdje provesti noć. Bez obzira da li je to hotel, motel ili odmaralište, ja uvijek tražim mjesta koja podržavaju lokalne sustave staza. Podrška tvrtkama je apsolutno neophodna kako bi se osiguralo da će sustav staza postojati godinama koje dolaze.
 

OPREMA ZA VOŽNJU
Danas je oprema za vožnju naprednija nego ikad. Poput mnogih drugih vozača nosim tri različita sloja odjeće i pakiram dodatni sloj u moju tunel torbu. Započinjem s ultra laganim osnovnim slojem, na primjer od merino vune, nakon toga sloj koji dobro upija vlagu kao što je Tech Mid Layer od flisa, a vanjski sloj čine X-Team ili Mcode jaknau kombinaciji s X-Team visokim hlačama. Štitnici za koljena na visokim hlačama izvrsno ublažavaju udarce za one dane kada želim agresivnije voziti.

Savjeti profesionalaca
Dodatna složiva jakna u tvojoj tunel torbi neće zauzimati previše mjesta i pružit će dodatni sloj topline za ekstremno hladne dane.

Vožnja vašim sanjkama počinje vašim rukama, pa je kritično imati različite, udobne opcije za rukavice. Uvijek sa sobom nosim 3 različita para rukavica. Debeli par (Absolute O rukavice) za najhladnije dane, Grip rukavice za vožnju i, dodatno, par X-Team Crew rukavica za one trenutke kada trebam pomoći drugom vozaču ili kontrolirati moje sanjke.

Savjeti profesionalaca
Dodatni par rukavica za izvođenje popravaka nužan je kako bi očuvali čistoću i suhoću rukavica za vožnju.
 

ALATI I DODATNI DIJELOVI
Za višednevna putovanja odlično je imati par dodatnih predmeta za brze prilagodbe ili popravke. Ski-Doo Deluxe komplet alata prostorno je učinkovit i ima sve što je potrebno za izvođenje manjih popravaka na stazi. Ovisno o vrsti motornih sanjki koje vozite, razmotrite nošenje rezervnog XPS ulja i dodatnih dijelova ako niste u mogućnosti doći na vrijeme do stanice za punjenje.
 

DODATNI OBVEZNI PREDMETI
Pored gore navedenih predmeta, uvijek je potrebno nositi sa sobom komplet za prvu pomoć.

Nosim i GPS uređaj za praćenje putem satelitske mreže Iridium. U udaljenim područjima bez mobilnog signala ovaj uređaj pružit će način komunikacije u slučaju nužde. U najmanju ruku, uvijek se pobrinite da član vaše obitelji ili prijatelj zna vašu rutu i vaš raspored prijavljivanja.

Savjeti profesionalaca
Nosite sa sobom malu bocu raspršivača za čišćenje vjetrobrana bez smrzavanja i ručnik od mikrovlakana kojima ćete održavati čistoću vašeg vidnog polja.
 

POHRANA
Prostor za pohranu neophodan je za ovakva putovanja. Za nošenje gore navedene opreme preferiram višestruke odjeljke i dodatni prostor LinQ Adventure tunel torba.
Ako i dalje trebate dodatni prostor, uvijek možete koristiti ruksak. Međutim, pobrinite da bude što lakši.

Savjeti profesionalaca
Premda je moja LinQ torba vodootporna, uvijek stavim dodatnu odjeću u torbu s patent zatvaračem kako moje mokre rukavice ne bi smočile ostalu odjeću.

 

Planiranje višednevne vožnje iznimno je korisno jer pruža priliku da vidite mjesta i područja na koja inače ne možete ići. S malo pripreme tvoje će putovanje biti ogroman uspjeh. Planiraj za najgore, a nadaj se najboljem! Vidimo se na stazi.

MOŽDA VAM SE SVIDI I