Back to blog

Prepping your Sea-Doo for Summer Fun

As the weather turns warmer, our minds start to think of the Sea-Doo season ahead. Here’s your quick checklist and few tips to get your Sea-Doo ready for a new season.

Whether you’re a DIY-er or a “I’ll contact my dealer” kind of person, following these steps in the order they’re outlined here will protect your investment in your watercraft and ensure it’s ready to perform at its best as soon as you’re ready to hit the water this season.

You can always refer to your owner’s manual to help with this process. Your local Sea-Doo dealer is also another great resource for assistance getting your Sea-Doo ready for another season.


Start with Spark Plugs

These should be replaced every couple of seasons to ensure you’re not stuck at the launch when the first hot day comes around. It’s a good idea to inspect or change your spark plugs as indicated in your operator’s guide. Changing them is easy or your Sea-Doo dealer can help.

1. Remove seat or top (if SPARK model) to access engine compartment.

2. Disconnect and remove ignition coils.

3. Using a standard 5/8-inch spark plug socket, remove the plug from engine.

4. Inspect plug for excessive wear and change if necessary.

5. Reinstall plug (or new plug) taking care not to cross-thread upon reinstallation.

6. Reinstall and reconnect ignition coils.

Discover how to change spark plugs on a Sea-Doo SPARK 900 ACE


Be Charged and Ready

If you followed your owner’s manual for long-term storage at the end of last season, you likely removed your battery from the watercraft. This is the time to place the battery on your battery tender and make sure it’s still ready to deliver the juice you need for a full season on the waves. Follow these easy steps:

1. Remove the battery from your watercraft by disconnecting the negative cable, followed by the positive cable.

2. Place battery on a dry, level surface and connect to your battery charger.

3. Most battery charges on the market will tell you if your battery is faulty. If you’re battery charges normally, you can reinstall once fully charged. If not, it’s time for a new one. Your local Sea-Doo dealer can help!

*TIP: Never charge or boost the battery while installed in the watercraft*


Inspect Sacrificial Anode

The sacrificial anode on your Sea-Doo is a wear item that – as its name implies – is meant to be replaced periodically to avoid any potentially serious damage to the watercraft. A quick visual inspection is all it takes. If your anode is worn more than halfway, it’s time for replacement. Your local Sea-Doo dealer can help you if you’re unsure if it’s time for replacement.


Inspect Wear Rings and Impeller

This is another quick visual check for any abnormal or excessive wear. Inspect both for any signs of deep scratches, nicks or unusual grooves. If you see any signs of water intrusion in the engine compartment, that’s a telltale sign you should contact your local Sea-Doo dealer for further assessment and service.


Replace Engine Oil and Filter

This is another item your Sea-Doo dealer can help you with, but if you’re a DIY-er, you’ll want to check out the XPS oil change kits available through your dealer or our online store. Everything you need for a complete oil change can be shipped to your front door in one box.

Replacing your engine oil and filter is simple. You’ll need the correct XPS oil change kit for your ski (contains oil, filter and O-ring), an oil pump or fluid transfer pump to extract old oil (available at most hardware stores), socket or wrench to remove oil filter cap, shop rags to clean up any drips or spills and a container large enough to hold the old oil (about 3 quarts).

1. Warm the watercraft up by running for 20-30 seconds to move oil through the engine.

2. With access to your watercraft engine, remove oil fill cap and oil dipstick (may vary depending on model).

3. Remove old oil by inserting oil/transfer pump hose into the oil dipstick location until it stops at the bottom of the crank case.

4. Suck old oil out with the pump.

5. Remove engine filter cap and old oil filter. Have a rag handy to keep dripping in the engine bay to a minimum.

6. Replace oil filter cap O-ring with new one from the oil change kit.

7. Seat the new oil filter into the oil filter cap or into the oil filter compartment (varies by model, consult your owner’s manual or Sea-Doo dealer).

8. Replace cap onto filter compartment and tighter bolts to secure in place.

9. Fill engine with fresh oil from the oil change kit, double check oil level for proper level with your dipstick.


Wash, Shine, Protect

Start turning heads with that showroom shine as soon as you’re on the water! XPS Wash and Wax is a one-step formula that will remove the dust, dirt and grime from your Sea-Doo that may have built up during storage. It also leaves all your watercraft’s surfaces looking like new with a high-gloss finish.

The start of a new season is also the perfect time to protect your watercraft surfaces with XPS Vinyl and Plastic UV Protectant. It keeps the suns harmful UV rays at bay and helps prevent cracking and fading.


Pre-Ride Routine

In order to ensure that first ride of the season goes just like you dreamed it would, take a refresher run through the pre-ride checklist provided in your Sea-Doo owner’s manual. And get ready to live another season filled with the Sea-Doo Life!

Înapoi la blog

Pregăteș-te Sea-Doo pentru distracția de vară

Pe măsură ce vremea se încălzește, începem să ne gândim la sezonul Sea-Doo care urmează. Iată lista de verificare rapidă și câteva sfaturi pentru a vă pregăti Sea-Doo pentru un nou sezon.


Indiferent dacă sunteți un DIY-er sau un tip de genul „Voi contacta dealerul meu”, urmând acești pași în ordinea în care sunt descriși aici, vă va proteja investiția în ambarcațiunile dvs. și vă va asigura că este gata să funcționeze la cel mai bun nivel


Puteți consulta întotdeauna manualul proprietarului pentru a vă ajuta cu acest proces. Dealerul dvs. local Sea-Doo este, de asemenea, o altă resursă excelentă pentru asistență în pregătirea Sea-Doo pentru un alt sezon.


Începe cu bujiile

Acestea ar trebui înlocuite la fiecare două sezoane. Este o idee bună să inspectați sau să schimbați bujiile, așa cum este indicat în ghidul operatorului. Schimbarea acestora este ușoară sau dealerul dvs. Sea-Doo vă poate ajuta.

1. Scoateți scaunul sau partea superioară (dacă este model SPARK) pentru a accesa compartimentul motorului.

2. Deconectați și scoateți bobinele de aprindere.

3. Folosind o priză standard pentru bujie de 5/8-inch, scoateți bușonul din motor.

4. Verificați ștecherul pentru uzură excesivă și schimbați-l dacă este necesar.

5. Reinstalați mufa

6. Reinstalați și reconectați bobinele de aprindere.

Descoperiți cum să schimbați bujii pe un Sea-Doo SPARK 900 ACE


Dacă ați urmat manualul proprietarului pentru depozitare pe termen lung la sfârșitul sezonului trecut, probabil că ați scos bateria din ambarcațiune.

1. Scoateți bateria din ambarcațiunea dvs. deconectând cablul negativ, urmat de cablul pozitiv.

2. Așezați bateria pe o suprafață uscată și plană și conectați-vă la încărcătorul de baterii.

3. Majoritatea acumulatorilor de baterii de pe piață vă vor spune dacă bateria este defectă. Dacă încărcarea bateriei este normală, o puteți reinstala ce s-a încărcat. Dacă nu, este timpul pentru una nouă. Dealerul local Sea-Doo vă poate ajuta!

*TIP: Încărcați bateria doar după ce a-ți decuplat-o de la Sea-Doo*


Inspectați anodul de sacrificiu

Anodul de sacrificiu de pe Sea-Doo este un obiect de uzură care - așa cum sugerează și numele său - este menit să fie înlocuit periodic pentru a evita orice deteriorare potențială gravă a ambarcațiunii. Este nevoie doar de o inspecție vizuală rapidă. Dacă anodul dvs. este purtat mai mult de jumătate, este timpul pentru înlocuire. Dealerul local Sea-Doo vă poate ajuta dacă nu sunteți sigur dacă este timpul pentru înlocuire.

Verificați inelele de uzură și rotorul

Aceasta este o altă verificare vizuală rapidă pentru orice uzură anormală sau excesivă. Înspecați cu atenție pentru a observa zgârâieturi, ciocniri sau alte deteriorări. Dacă vedeți semne de intruziune a apei în compartimentul motorului, acesta este un semn indicativ, ar trebui să contactați distribuitorul local Sea-Doo pentru evaluări suplimentare și service.

Schimbați uleiul și filtrele

Acesta este un alt element cu care dealerul dvs. Sea-Doo vă poate ajuta, dar dacă doriți să le schimbați singur, verificați kiturile de schimb de ulei XPS disponibile prin dealerul dvs. sau magazinul nostru online. Tot ce aveți nevoie pentru o schimbare completă a uleiului poate fi expediat la ușa din față într-o singură cutie.

Înlocuirea uleiului de motor și a filtrului este simplă. Veți avea nevoie de setul corect de schimb de ulei XPS pentru jetul dvs. (conține ulei, filtru și inel O), o pompă de ulei sau pompă de transfer de lichid pentru a extrage ulei vechi (disponibil la majoritatea magazinelor de hardware), priză sau cheie pentru a scoate filtrul de ulei capac, cumpărați cârpe pentru a curăța orice picături sau scurgeri și un recipient suficient de mare pentru a conține uleiul vechi (aproximativ 3 litri).

1. Încălziți ambarcațiunea pornind timp de 20-30 de secunde pentru a deplasa uleiul prin motor.

2. Cu acces la motorul dvs. de apă, scoateți capacul de umplere cu ulei și joja de ulei (poate varia în funcție de model).

3. Îndepărtați uleiul vechi introducând furtunul de ulei / pompa de transfer în locația jojei de ulei până când se oprește în partea inferioară a carcasei.

4. Extrageți uleiul vechi cu pompa

5. Scoateți capacul filtrului motorului și filtrul de ulei vechi. Aveți o cârpă la îndemână pentru a continua să picurați în compartimentul motorului la minimum.

6. Înlocuiți inelul O al capacului filtrului de ulei cu unul nou din setul de schimb de ulei.

7. Așezați noul filtru de ulei în capacul filtrului de ulei sau în compartimentul filtrului de ulei (variază în funcție de model, consultați manualul proprietarului sau distribuitorul Sea-Doo).

8. Puneți la loc capacul din compartimentul filtrului și șuruburile mai strânse pentru a se fixa în poziție.

9. Umpleți motorul cu ulei proaspăt din trusa de schimb de ulei, verificați dacă uleiul introdus atinge cota maximă.


Spălarea

PS Wash and Wax este o formulă într-un singur pas, care va îndepărta praful și murdăria de pe Sea-Doo care s-ar fi putut acumula în timpul depozitării.

Începutul unui nou sezon este, de asemenea, momentul perfect pentru a vă proteja suprafețele de ambarcațiuni cu XPS Vinyl și Plastic UV Protectant. Acestea țin la distanță razele soarelui care în timp pot favoriza crăpăturile și decolorarea

Rutină pre-plimbare

Pentru a vă asigura că prima plimbare a sezonului merge exact așa cum ați visat, faceți o reîmprospătare prin lista de verificare pre-plimbare furnizată în manualul proprietarului Sea-Doo.

S-ar putea să-ți placă și

 • Maintenance
  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun

  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun  Citiți articolul
 • Sea-Doo Life
  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell

  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell  Citiți articolul
 • Maintenance
  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”

  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”  Citiți articolul