FINDING THE RIGHT SKI RUNNERS

Like the tread of a tire, the runners of your skis are the contact patch that keeps your snowmobile pointed in the right direction. Finding the best combination of runner and carbide for your sled and riding style can improve handling, and make an already great ride an all-time ride.

Assuming you’re otherwise happy with your sled’s suspension, and traction from the rear of the sled, here are a few things to think about for under your skis:
 

Runner shape and size

Most people think the carbide inserts of a runner are what steer a sled, and while they do have influence – especially in hard pack snow conditions – your runners (sometimes called wear bars or skegs) and their shape and size have a big impact on your sled’s handling.

The general rule of thought in runner selection is the larger the runner, the more aggressively the snowmobile will handle. There is more surface area for the runner to bite into the snow as you maneuver the sled.

The shape of the runner plays a role in how aggressively a snowmobile handles as well. Ski-Doo trail sleds will come with either a round or square shape (other ‘hybrid’ runner shapes are available from aftermarket companies as well). Square is typically seen as the more aggressive of the two shapes, but both the size and shape come with a caveat. The more surface area a runner has, the more steering effort is usually required by the rider to turn the sled. So, a deeper, square runner design is going to require more from the rider to turn than a shorter, round runner. Finding the right combination of shape and size is essential.

Your sled (any brand) comes from the dealer with a fresh pair of runners, typically equipped with 3-4 inches of sharp carbide. Ski-Doo trail sleds come with different runners depending on their intended audience. They vary in size and some in shape depending on what model snowmobile you purchase.
 

Small change = Big difference

It’s probably no surprise that Ski-Doo X-RS snowmobiles come with the deepest stock runner of any of our sleds at 7/16 of an inch. However, the X-RS runners are round in shape, which seems counterintuitive to the info above. Considering the added size, using the round shape reduces steering effort for the rider over a square runner of the same size while keeping an aggressive feel.

Other Ski-Doo MXZ and Renegade models come with a square shape runner at a smaller 3/8 inch. This combination of smaller size keeps steering effort low, while the square shape adds enough surface area to allow for an aggressive ride some might be looking for.

You’ll notice the there’s only a 1/16 of an inch difference between runner sizes, but that small difference goes a long way in determining the steering feel of your snowmobile.
 

The Ski-Doo advantage

Knowing conditions are never the same, and even your preferred riding style can change by the day, Ski-Doo is the only manufacturer to offer riders an adjustable runner ski. The Pilot TS (tunable ski) comes standard on the MXZ Blizzard, Renegade Enduro, and Grand Touring SE, and is also available as a Spring Buy option on the MXZ and Renegade X-RS and X models. This unique ski gives riders the ability to increase or decrease the amount of runner as conditions change throughout the day.

Softer conditions, or a rider who wants a more aggressive ski bite in the corners can elect to use a larger amount of runner for more surface area. More hardpack conditions crisp mornings may require less runner for a more comfortable ride. Similarly, a more relaxed pace may not require as much runner for that ideal ride.

We said small adjustments can make a big difference, which is why the Pilot TS ski offers 20 positions of adjustment over a half-inch span, letting any rider find that perfect riding experience in almost any snow conditions.
 

Carbide length

Most ski runners will come with a sharp carbide blade. This blade can come in multiple lengths from a couple inches all the way up to 14 inches, depending on the application. Like the runner itself, the size of the carbide on the runner changes the surface area in contact with the snow. A longer carbide (more surface area) will give a more aggressive, positive steering feel than a shorter carbide.

The common misconception by many riders is that a longer amount of carbide will improve their sled’s handling. The truth is, size and shape of the runner have just as much – if not more – to do with your sled’s handling. 

KAKO PRONAĆI PRAVE SKIJE

7. veljače 2018.

Poput gazišta na gumi, gusjenice za vaše skije predstavljaju kontaktnu površinu koja vaše motorne sanjke drži usmjerene u pravom smjeru. Traženje najbolje kombinacije vodilica i karbida jer vaše sanjke i stil vožnje mogu poboljšati upravljivost i učiniti već sjajnu vožnju jedinstvenom.

Pod pretpostavkom da ste inače zadovoljni ovjesom svojih sanjki i vučom sa stražnje strane sanjki, evo nekoliko stvari o kojima morate razmisliti ako su u pitanju vaše skije:
 

Veličina i oblik gusjenice

Većina ljudi misli da su karbidni umetci ono što upravlja sanjkama, i iako imaju utjecaja – posebno u uvjetima tvrdog snijega – vaše vodilice (ponekad se nazivaju habajućim šipkama ili skegovima) i njihov oblik i veličina imaju veliki utjecaj na upravljanje sanjkama.

Općenito pravilo pri odabiru gusjenica kaže kako veća gusjenica rezultira i agresivnijim upravljanjem tijekom vožnje. Ima više dostupne površine za pokretanje gusjenice po snijegu dok manevrirate sanjkama.

Oblik gusjenice utječe i na agresivnost upravljanja motornim sanjkama. Ski-Doo trail sanjke dolaze u okruglom ili četvrtastom obliku (drugi „hibridni“ oblici vodilica također su dostupni u tvrtkama za naknadno tržište). Četvrtasti oblik obično smatramo agresivnijim od dva oblika. Međutim, i veličina i oblik dolaze uz određena upozorenja. Veća površina gusjenice obično zahtjeva primjenu jače sile od strane vozača za okretanje motornih sanjki. Stoga, uporaba dubljeg, četvrtastog oblika gusjenice traži više od vozača u odnosu na kraće, okrugle gusjenice. Pronalaženje prave kombinacije oblika i veličine je izuzetno bitno.

Vaše sanjke (bilo koja roba marka) dolaze zajedno s parom novih gusjenica, obično opremljenih s 3 do 4 inča oštrog karbida. Ski-Doo motorne sanjke dolaze s različitim oblicima gusjenica, s obzirom na ciljnu skupinu. Razlikuju se po veličini i obliku, ovisno koji ste model motornih sanjki kupili.
 

Malena promjena = Velika razlika

Vjerojatno ne iznenađuje što Ski-Doo X-RS motorne sanjke dolaze s najdubljim gusjenicama na 7/16 inča. Međutim, X-RS gusjenice su okruglog oblika što se, s obzirom na gore navedeno, može činiti nelogično. Uzevši u obzir dodatnu veličinu, korištenje okruglog oblika smanjuje napor pri upravljanju u odnosu na četvrtaste gusjenice iste veličine, a zadržava osjećaj agresivnosti.

Drugi Ski-Doo MXZ i Renegade modeli dolaze s gusjenicama četvrtastog oblika i 3/8 inča. Ova kombinacija manje veličine smanjuje napor pri upravljanju, a četvrtasti oblik dodaje dovoljno površine da omogući agresivnu vožnju koju neki priželjkuju.

Primijetit ćete da postoji razlika od samo 1/16 inča između gusjenica, ali tako mala razlika može imati veliki utjecaj na osjećaj upravljanja vaših motornih sanjki.
 

Ski-Doo prednost

S obzirom da uvjeti nikada nisu isti te da se vaš stil vožnje može svakodnevno mijenjati, Ski-Doo je jedini proizvođač koji svojim vozačima nudi prilagodljive gusjenice. Pilot TS (podesiva skija) standardno je opremljena na MXZ Blizzard, Renegade Enduro i Grand Touring SE modelima, a dostupna je i kao opcija za proljetnu kupovinu na MXZ, Renegade X-RS i X modelima. Ova jedinstvena skija omogućuje vozačima za povećaju ili smanje gusjenice, ovisno o mijenjanju uvjeta tijekom dana.

Blaži uvjeti ili vozač koji priželjkuje agresivniju vožnju može odabrati veće gusjenice zbog veće površine. Teži uvjeti u hladnija jutra možda će trebati manje gusjenice za udobnu vožnju. Slično, opušteniji tempo neće zahtijevati velike gusjenice za  idealnu vožnju.

Već smo rekli da male prilagodbe čine veliku razliku, što je razlog zašto Pilot TS skija nudi 20 položaja za prilagođavanje u rasponu od pola inča. To omogućuje svakom vozaču da pronađe savršeno iskustvo vožnje u gotovo svim uvjetima.
 

Dužina karbida

Većina gusjenica opremljena je oštrim karbidima. Karbidne oštrice dolaze u više veličina, od nekoliko inča do 14 inča, ovisno o vrsti primjene. Poput same gusjenice, veličina karbida na gusjenici mijenja područje površine u kontaktu sa snijegom. Duži karbid (veća površina) dat će agresivniji, pozitivniji osjećaj upravljanja nego kraći karbid.

Uobičajena zabluda mnogih vozača je da će veća količina karbida poboljšati upravljivost njihovih sanjki. Istina je da će veličina i oblik gusjenice imati jednaki - možda i veći - učinak na upravljanje vašim motornim sanjkama. 

MOŽDA VAM SE SVIDI I