Νομική ειδοποίηση

Τελευταία ενημέρωση: 04/06/2018

Όλες οι σελίδες της ιστοσελίδας της Bombardier Recερας Προϊόντων είναι: © 1997-2018, Bombardier Recερας Προϊόντων Α.Ε.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΎς ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΧΡΉΣΗς ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ SITE

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τους παρόντες όρους χρήσης της παρούσας σύμβασης ("Συμφωνία"). Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την BOMBARDIER RECESSATION PRODUCTS INC. ή τις θυγατρικές της (που αναφέρονται ως "BRP", "εμείς", "εμάς" ή "μας" στο παρόν).

                       

ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

BRP (TSX: DOO) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη διανομή και την εμπορία των μηχανοκίνητων οχημάτων. Διανέμεται σε 105 χώρες, το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων της περιλαμβάνει Ski-Doo  και Lynx snowmobile, Sea-Doo σκάφη, Can-Am παντός εδάφους και side-by-side οχήματα, Spyder roadsters, Evinrude εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και Rotax συστήματα πρόωσης. Η BRP απασχολεί περίπου 6.800 άτομα σε όλο τον κόσμο.

Πνευματικά δικαιώματα

Η BRP κατέχει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στο υλικό που βρίσκεται στις ιστοσελίδες της BRP και σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την BRP, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, τεχνικών δημοσιεύσεων, εγχειριδίων και οδηγών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κανείς δεν έχει την άδεια να αντιγράψει ή να αναδημοσιεύσει, σε οποιαδήποτε μορφή, την αρχιτεκτονική ή την οπτική εμφάνιση των ιστοσελίδων BRP, οποιεσδήποτε πληροφορίες που βρέθηκαν στις ιστοσελίδες brp συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή καταλόγους. Κανένα υλικό από ιστοσελίδες της BRP ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα που ανήκει, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από την BRP ή συνδεδεμένες εταιρείες δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, φορτωθεί, αναρτηθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού σε οποιονδήποτε υπολογιστή μόνο για προσωπική, μη εμπορική οικιακή χρήση σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα

Η BRP χρησιμοποιεί και προωθεί εκτενώς τα εμπορικά σήματά της μέσω ποικίλων καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, της έντυπης διαφήμισης και του Διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων προσπαθειών προώθησης και της ποιότητας των προσφορών BRP για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα της BRP είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά πολύτιμη καλή θέληση. Οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων της BRP χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BRP μπορεί να συνιστά παραβίαση εμπορικών σημάτων και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να καταχωρείτε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της Bombardier Receryal Products Inc., της BRPPowertrain GmbH και της Co KG ή της BRP Finland Oy (εφεξής "BRP ή/και Συνεργάτες"), συμπεριλαμβανομένων γραφικών συμβόλων, λογοτύπων και εικονιδίων, εκτός από τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της BRP ή/και των Συνεργατών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να καταχωρείτε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα BRP ή/και εμπορικών σημάτων συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών συμβόλων, των λογοτύπων ή των εικονιδίων, ως όνομα εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, επωνυμίας προϊόντος ή ονόματος υπηρεσίας (π.χ. "Anyείς Ski-Doo Inc.").

Δεν θα χρησιμοποιείτε πανομοιότυπο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα BRP ή/και ΣΗΜΆΤΩΝ Συνεργατών ως μέρος ενός ονόματος τομέα παρά μόνο σύμφωνα με ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από την BRP ή/και τις Θυγατρικές (π.χ. www.SeaDooPWC.com).

Δεν θα χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα BRP ή/και Τα εμπορικά σήματα των Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών συμβόλων, των λογοτύπων ή των εικονιδίων, με υποτιμητικό τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιείτε brp ή/και εμπορικά σήματα θυγατρικών ως ουσιαστικά σε προφορικές ή γραπτές ανακοινώσεις. BRP και / ή Συνεργάτες εμπορικά σήματα θα πρέπει πάντα να προηγείται ή να ακολουθείται από ένα κοινό όνομα ή ουσιαστικό και ποτέ μόνο, προκειμένου να αποφευχθεί ότι BRP και / ή Θυγατρικών εμπορικό σήμα τελικά να γίνει γενική σε συνδυασμό με τα προϊόντα της BRP (π.χ. "Ski-Doo snowmobile μου" αντί για "Ski-Doo μου").

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε BRP ή / και Θυγατρικές εμπορικό σήμα (ες) στον πληθυντικό ή κτητικό μορφή (π.χ. "Έχω δύο Spyder roadsters" αντί του "Έχω δύο Spyders").

Δεν θα χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα BRP ή/και Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων γραφικών συμβόλων, λογότυπων ή εικονιδίων, με τρόπο που θα συνεπαγόταν συνεργασία ή έγκριση, χορηγία ή υποστήριξη από την BRP ή/και συνεργάτες.

Δεν πρέπει να κατασκευάζετε, να πουλάτε ή να δίνετε είδη εμπορευμάτων (π.χ. μπλουζάκια, στυλό κ.λπ.) που φέρουν brp ή/και εμπορικά σήματα θυγατρικών, συμπεριλαμβανομένων γραφικών συμβόλων, λογότυπων ή εικονιδίων, εκτός από τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της BRP ή/και των Συνεργατών.

Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των εμπορικών σημάτων BRP ή/και των συνεργατών: Λίστα δημόσιων εμπορικών σημάτων.pdf. Η απουσία εμπορικού σήματος, γραφικών συμβόλων, λογότυπου ή εικονιδίου από αυτή τη λίστα δεν αποτελεί παραίτηση από δικαιώματα πώλησης εμπορικών σημάτων brp ή/και θυγατρικών επί του εν λόγω εμπορικού σήματος, γραφικών συμβόλων, λογότυπου ή εικονιδίου ή οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ

ΑΥΤΉ Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΚΑΙ ΌΛΕς ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΙ, ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "Ως ΈΧΟΥΝ" ΧΩΡΊς ΚΑΝΕΝΌς ΕΊΔΟΥς ΕΓΓΎΗΣΗ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑς, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑς ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς. ΟΡΙΣΜΈΝΕς ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕς ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΈΝΩς Ο ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌς ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΕΣΆς.

Οι πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται περιοδικά στις πληροφορίες ή τα προϊόντα του παρόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Η BRP δεν προβαίνει σε καμία απολύτως δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που δεν είναι BRP, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι είναι ανεξάρτητος από την BRP και ότι η BRP δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου σε αυτήν την ιστοσελίδα. Επιπλέον, ένας σύνδεσμος προς έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στην BRP δεν σημαίνει ότι η BRP επικυρώνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση της εν λόγω Ιστοσελίδας. Είναι στο από εσάς να λάβει προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι ό, τι επιλέγετε για τη χρήση σας είναι απαλλαγμένο από τέτοια στοιχεία όπως οι ιοί και άλλα στοιχεία της καταστροφικής φύσης.

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΗ, Η BRP ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥς ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΖΗΜΙΈς Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎς ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗς ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ) ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΊΑς ΤΗς ΑΠΌΔΟΣΗς, ΣΦΆΛΜΑΤΟς, ΠΑΡΆΛΕΙΨΗς, ΆΜΕΣΗς, ΈΜΜΕΣΗς, ΕΙΔΙΚΉς Ή ΆΛΛΗς ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗς ΖΗΜΊΑς, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΥΧΌΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΔΙΑΚΟΠΉς ΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΑΠΏΛΕΙΑς ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΑς Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ , ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑς ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ ΡΗΤΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η BRP είναι στην ευχάριστη θέση να σας ακούσει και χαιρετίζει τα σχόλιά σας σχετικά με τα προϊόντα BRP. Δυστυχώς, θα καταλάβετε ότι η BRP δεν θέλει να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό αποστέλλεται στην BRP δεν θα θεωρείται εμπιστευτικό. Με την αποστολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού της BRP, παραχωρείτε στην BRP απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, εκτέλεσης, μετάδοσης και διανομής αυτών των υλικών ή πληροφοριών, και συμφωνείτε επίσης ότι η BRP είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΗ ΘΈΜΑΤΑ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα υλικά σε αυτό το site παρουσιάζονται αποκλειστικά για την προώθηση των προϊόντων BRP. Η BRP δεν κάνει καμία δήλωση ότι τα υλικά ή τα προϊόντα που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε όλες τις τοποθεσίες.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της επαρχίας του Κεμπέκ χωρίς να τίθενται σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σύγκρουσης νόμων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαχωρίσιμη από την παρούσα Συμφωνία και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Πρόκειται για το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος θέματος και δεν τροποποιείται παρά μόνο γραπτώς, υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη.

ΝΌΜΟς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

Η τιμολόγηση εμφανίζεται δεν ισχύει για το Κεμπέκ. Σύμφωνα με το νόμο του Κεμπέκ για την προστασία των καταναλωτών, είναι υποχρεωτικό για όλες τις τιμές των προϊόντων να περιλαμβάνουν το σύνολο όλων των ποσών που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής, εκτός GST / QST, άδεια και τέλη εγγραφής. Για τους κατοίκους του Κεμπέκ, κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον τιμοκατάλογο.