BRP zodpovedný jazdec

Naše ihrisko, moja zodpovednosť

Vlastniť a jazdiť na Sea-Doo je skvelá zábava.  Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby to bol obohacujúci zážitok pre všetkých.

Hrajte to na bezpečnosť

Myslite na vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných!

 • Dodržiavam odporúčania týkajúce sa bezpečnostných zariadení a ochranných pomôcok uvedených v príručke používateľa
 • Dávam pozor, aby všetci na palube mali neoprénové šortky a plávajúcu vestu (osobné plávajúce zariadenie - PFD)
 • Dbám na to, aby lanko bezpečnostnej výtrhovky bolo neustále pripevnené k PFD vodiča, pretože v prípade, že vodič spadne cez palubu, preruší zapaľovanie motora
 • Nejazdím pod vplyvom alkoholu alebo drog
 • Udržiavam bezpečnú vzdialenosť od brehu a určených rekreačných oblastí, kde plávajú a oddychujú iní ľudia
 • Jazdím s ostatnými, pretože v skupine je to bezpečnejšie

Hrajte sa správne

Jazdite podľa pravidiel!

 • Sledujem a dodržiavam miestne pravidlá (napr. vekové obmedzenia, licenčné požiadavky atď.)
 • Uisťujem sa, že moje plavidlo je správne poistené a v prípade potreby zaregistrované
 • Pred jazdou sa ubezpečím, že mám dostatok paliva a nabitú batériu
 • Podľa potreby skontrolujem funkciu ovládacích prvkov
 • Jazdím v prístavoch so zníženou rýchlosťou a striktne rešpektujem rýchlostné limity, držím sa mimo zakázaných zón
 • Dávam si pozor na počasie,  pobrežný vietor a prílivové prúdy
 • Nosím so sebou pomôcky na vlečenie (kotviace zariadenie a ťažné lano) a komunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón)

Hrajte to na zelenú

Vaše ihrisko je naše ihrisko: Chráňte ho!

 • Uisťujem sa, že moje plavidlo vyhovuje predpisom (napr. predpisom o životnom prostredí)
 • Vážim si faunu a flóru a prispôsobujem svoju rýchlosť v oblastiach s vysokou hustotou živočíchov
 • Dávam pozor, aby som svoj odpad vždy vyhodil do vhodnej nádoby a nie do vody