Naše záväzky v Sea-Doo

PRE ZACHOVANIE POZITÍVNEHO IMAGE A AKO PRÍSPEVOK K UDRŽATEĽNOSTI MOJEJ ZÁĽUBY, SA ZAVÄZUJEM:

HRÁM SA BEZPEČNE

Myslite na svoju bezpečnosť a tiež na ostatných!

 • Dodržiavam odporúčania týkajúce sa bezpečnostných zariadení a ochranných pomôcok uvedených v príručke používateľa.
 • Dávam pozor, aby všetci na palube mali neoprénové šortky a plávajúcu vestu (osobné plávajúce zariadenie - PFD).
 • Dbám na to, aby lanko bezpečnostnej výtrhovky bolo neustále pripevnené k PFD vodiča, pretože v prípade, že vodič spadne cez palubu, preruší zapaľovanie motora.
 • Nejazdím pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 • Udržiavam bezpečnú vzdialenosť od brehu a určených rekreačných oblastí, kde plávajú alebo sa hrajú iní ľudia.
 • Jazdím s ostatnými, pretože v skupine je to bezpečnejšie.

HRÁM SA SPRÁVNE

Jazdite podľa pravidiel!

 • Sledujem a dodržiavam miestne pravidlá (napr. vekové obmedzenia, licenčné požiadavky atď.).
 • Uisťujem sa, že moje plavidlo je správne poistené a v prípade potreby zaregistrované.
 • Pred jazdou sa ubezpečím, že mám dostatok paliva a nabitú batériu.
 • Podľa potreby skontrolujem funkciu ovládacích prvkov.
 • Jazdím v prístavoch so zníženou rýchlosťou a striktne rešpektujem rýchlostné limity, držím sa mimo zakázaných zón.
 • Dávam si pozor na počasie,  pobrežný vietor a prílivové prúdy.
 • Nosím so sebou pomôcky na vlečenie (kotviace zariadenie a ťažné lano) a komunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón).

HRÁM TO NA ZELENÚ

Vaše ihrisko je naše ihrisko: chráňme si ho!

 • Uisťujem sa, že moje plavidlo vyhovuje predpisom (napr. predpisom o životnom prostredí).
 • Vážim si faunu a flóru a prispôsobujem svoju rýchlosť v oblastiach s vysokou hustotou živočíchov.
 • Dávam pozor, aby som svoj odpad vždy vyhodil do vhodnej nádoby a nie do vody.