AKÝ TYP BENZÍNU MÁM TANKOVAŤ DO SVOJHO SEA-DOO?

AKÝ TYP BENZÍNU MÁM TANKOVAŤ DO SVOJHO SEA-DOO?

NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VLASTNOSTÍ, VÝKONU A DLHODOBEJ ŽIVOTNOSTI MOTORA MUSÍ BENZÍN, KTORÝ POUŽÍVATE NA POHON VÁŠHO SEA-DOO, SPĹŇAŤ MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OKTÁNOVÉHO ČÍSLA.

Čo je to oktánové číslo? Relatívne jednoducho povedané, je to miera odolnosti paliva voči predčasnej detonácii alebo skorému vznieteniu zmesi paliva a vzduchu kompresiou skôr, ako by došlo k jeho bežnému vznieteniu zapálením zapaľovacích sviečok v spaľovacej komore motora. Toto skoré vznietenie zmesi paliva a vzduchu vytvára vo valci tlakovú vlnu, ktorá naráža do piesta pohybujúceho sa smerom nahor a naráža do stien valca. Obsluha často zaznamená výsledný hluk ako „klepanie“ alebo „cinkanie“ vychádzajúce z motora a časom môže spôsobiť značné poškodenie motora.

Oktánové číslo paliva možno merať niekoľkými spôsobmi. V Spojených štátoch a Kanade sa na benzínovej pumpe najčastejšie uvádza index proti klepaniu (AKI), ktorý je priemerom oktánového čísla meraného výskumnou metódou (RON) a oktánového čísla meraného motorovou metódou (MON). Na pumpe sa zvyčajne uvádza skratkou R+M/2 na jasne žltom štítku s čiernym písmom. V iných krajinách môže byť bežnejšie oktánové číslo merané výskumnou metódou.

Motor Sea-Doo je navrhnutý tak, aby fungoval najúčinnejšie s palivom s určitým oktánovým číslom. Pre všetky motory okrem 300-koňového motora Rotax 1630 ACE - 300 hľadajte bezolovnaté palivo s oktánovým číslom AKI (RON+MON)/2 87 (alebo oktánovým číslom RON 91). Skútre používajúce vysokovýkonný motor ACE - 300 vyžadujú na dosiahnutie najlepšieho výkonu, úspory paliva a životnosti motora vyšší oktánový stupeň. Používajte benzín Premium s oktánovým číslom AKI (RON+MON)/2 91 (alebo oktánovým číslom RON 95).

Tieto oktánové požiadavky nájdete aj v Návode na obsluhu Sea-Doo, ktorá sa dodáva s každým vodným skútrom.

Snažte sa udržiavať palivo čo najčerstvejšie. Palivo, ktoré zostáva v nádrži dlhší čas, môže podliehať oxidácii, čím sa znižuje oktánové číslo, vytvárajú sa prchavé zlúčeniny a usadeniny gumy a laku, ktoré môžu poškodiť palivový systém.

Veľká časť dnešných pohonných hmôt sa mieša s alkoholom, konkrétne s etanolom. Maximálne množstvo etanolu, ktoré môže váš vodný skúter bez problémov používať, je 10 %. Nikdy nepoužívajte palivo s označením E85 (15-percentný etanol). Vyšší obsah alkoholu priťahuje vodu, čo nie je v lodnom prostredí ideálna voľba, a môže mať za následok ťažkosti pri štartovaní a fungovaní, poškodenie gumových a plastových častí, koróziu kovu a poškodenie vnútorných častí motora.

Palivo do skútra tankujte vždy zodpovedne. Ak máte vodný skúter na prívese, natankujte palivo ešte pred príchodom k vode, kde je pravdepodobnosť úniku paliva nižšia (a palivo je pravdepodobne oveľa lacnejšie ako v prístave). Ak plníte nádrž vodného skútra doma z prenosných kanistrov, robte to v dobre vetranom priestore.

PRÍPRAVA VÁŠHO SEA-DOO NA LETNÚ ZÁBAVU

ZÁKLADNÉ TIPY NA ÚDRŽBU SEA-DOO

ZISTITE, AKÁ BOLA CHRISOVA PRVÁ JAZDA

ODPOVEDE NA VŠETKY VAŠE OTÁZKY

NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

AK NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE, OBRÁŤTE SA NA MIESTNEHO PREDAJCU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE TU!