Tieto bezpečnostné tipy majte vždy pri sebe vo svojom plavidle alebo člne a uistite sa, že im vy, ako aj všetky osoby na palube, rozumiete ešte pred opustením doku. Po vyplávaní ich dodržiavate.

 • Preštudujte si všetky prevádzkové funkcie skútra, na ktorom jazdíte. Prečítajte si a dodržiavajte aj návod na obsluhu.
 • Uistite sa, že vaše plavidlo spĺňa požiadavky pobrežnej hliadky a má všetko potrebné vybavenie.
 • K zápästiu alebo k osobnému nadnášaciemu prostriedku (PFD) si bezpečne pripevnite šnúrku na odpojenie motora. Majte ju vždy pripevnenú.
 • Všetci jazdci na vodných skútroch musia mať riadne pripevnený osobný nadnášací prostriedok PFD, ktorý je schválený pobrežnou strážou USA. Jazdec a pasažier(i) vodného skútra musia mať na sebe ochranný odev vrátane:  spodná časť neoprénového obleku alebo hrubý, pevne tkaný, priliehavý odev, ktorý poskytuje rovnocennú ochranu. Tenké cyklistické krátke nohavice nie sú vhodné. Prienik vody do telesných dutín v dôsledku pádu do vody alebo pobytu v blízkosti trysky prúdového motora môže spôsobiť vážne vnútorné poranenia. 
 • Bežné plavecké oblečenie dostatočne nechráni pred násilným vniknutím vody do dolného(-ých) telesného(-ých) otvoru(-ov) mužov alebo žien.
 • Odporúča sa tiež nosenie obuvi, rukavíc a okuliarov. Odporúčame nejaký typ ľahkej, pružnej ochrany nôh. Takáto obuv tiež zníži možnosť poranenia, ak by ste stúpili na ostré predmety pod vodou.
 • Poznajte kapacitu svojho skútra! Nepreťažujte ho!
 • Buďte ostražití a dávajte pozor na svoje okolie. Neustále sa pozerajte všetkými smermi a dávajte pozor na lyžiarov, potápačov, plavcov a iné lode alebo plavidlá.
 • Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť! Vyhýbajte sa narážaniu, špliechaniu a prechádzaniu v blízkosti akýchkoľvek iných plavidiel.
 • Poznajte vody, v ktorých sa budete pohybovať, a dodržiavajte všetky platné federálne, štátne a miestne zákony o plavbe.
 • Vezmite na vedomie poveternostné podmienky - sledujte miestnu predpoveď počasia.
 • Nepribližujte sa k oblastiam so zakázaným prístupom.
 • Dodržiavajte VŠETKY vyvesené značky, ako napr. „NO WAKE“ (Nevytvárajte vlny), „RIGHT OF WAY“ (Prednosť v jazde), „IDLE“ (Voľný chod) a iné navigačné značky.
 • Pred alebo počas prevádzky vodného plavidla alebo lode nikdy nekonzumujte alkohol ani drogy.
 • Pre riadenie plavidla, na ktorom budete jazdiť, musia byť všetci prevádzkovatelia plnoletí.
 • Spoločnosť BRP odporúča, aby mala osoba jazdiaca na skútri najmenej 16 rokov.
 • Vždy jazdite bezpečnou rýchlosťou a v prípade núdze buďte pripravení zastaviť alebo zmeniť smer jazdy. Jazdite v rámci svojich možností a ponechajte si dostatočnú vzdialenosť na zastavenie.
 • Bez ohľadu na to, či smerujete k brehu alebo od brehu, vždy udržiavajte nízku rýchlosť až kým sa nedostanete do voľného priestoru, ďalej od brehu.
 • Naučte sa pravidlá týkajúce sa práva prechodu.
 • Vezmite na vedomie, že na riadenie musíte mať zatlačenú plynovú páku.
 • Pohybujte sa na dohľad od brehu, avšak vyhýbajte sa jazde príliš blízko obytných a preplnených oblastí. Buďte ohľaduplní voči ostatným, ktorí tiež využívajú vodné cesty.
 • Dôrazne sa odporúča absolvovať kurz bezpečnosti plavby.