NÁMORNÍCTVO

Jazdci na osobných vodných skútroch a člnoch sa musia deliť o vodné cesty s ostatnými vodákmi, rybármi, plavcami, surfermi a vodnými lyžiarmi. Všetci sme preto povinní rešpektovať práva ostatných na bezpečné využívanie vody.


Kurz bezpečnej plavby vám poskytne zručnosti potrebné na to, aby ste boli bezpečným a galantným majiteľom vodného skútra alebo člna Sea-Doo.

ETIKETA NA VODNÝCH CESTÁCH

PREDNOSŤ V JAZDE

Pre zaistenie bezpečnej a zdvorilej zábavy na vode dodržiavajte tieto základné pokyny:

  • Plachetnice, komerčné plavidlá a rybárske plavidlá majú vždy prednosť v jazde.
  • Pri približovaní sa k protiidúcemu plavidlu sa držte vpravo od ostatných plavidiel tak, aby prechádzali po vašej ľavej strane.
  • Pri predbiehaní inej lode alebo vodného plavidla sa míňajte sprava alebo zľava, avšak dodržiavajte dostatočný odstup.
  • Ak skrížite cestu inej lodi alebo vodnému plavidlu, plavidlo na pravej strane má prednostné právo plavby.


PRECHÁDZANIE Z ĽAVOBOKU

Keď sa blížite k inému plavidlu z ľavoboku (zľava), môžete normálne pokračovať v jazde.

PRECHÁDZANIE Z PRAVOBOKU

Keď sa blížite k inému plavidlu z pravoboku (sprava), môžete normálne pokračovať v jazde.
PRIBLIŽOVANIE SA OPROTI SEBE

Keď sa približujete k plavidlu alebo vodnému prostriedku čelne, vždy sa držte na pravoboku (vpravo).POVEDOMIE

Premávka na vode. Neustále kontrolujte ostatných vodákov, najmä vo vašej blízkosti, a skôr než urobíte zákrutu alebo prejdete cez vlnobitie, zistite, kam smerujú.

Skákanie vo vlnách alebo vo vlnobití. Ak váš smer vedie cez vlnobitie inej lode, uistite sa, že vám táto loď nebráni vo výhľade. Držte sa dostatočne ďaleko za ňou, aby ste videli, či sa k vám neblíži iné plavidlo.

Prevádzková rýchlosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa rýchlostných obmedzení, bez ohľadu na to, či sú obmedzenia vyznačené. V preplnených oblastiach znížte rýchlosť.

ETIKETA NA SPÚŠŤACEJ RAMPE


Pri spúšťaní osobného vodného skútra alebo lode buďte ohľaduplný a nezdržiavajte. Vopred si pripravte výstroj a pred spustením na vodu vykonajte všetky bezpečnostné kontroly. Spúšťajte sa potichu a bez prieťahov.

HLUČNOSŤ


Buďte ohľaduplní k majiteľom pozemkov pri vode a k ostatným osobám v blízkosti vody a na vode. Nadmerný hluk zo zle udržiavaného alebo upraveného výfukového systému ruší ostatných a v mnohých oblastiach je nezákonný.

PROSTREDIE

Rešpektujte ekologicky citlivé oblasti. Nevylievajte palivo ani olej a nezanechávajte odpadky ani iné znečisťujúce látky tam, kam nepatria. Buďte citliví k morským živočíchom – voda je ich domovom.

 

TIPY PRE ŤAHANIE


Pred prevzatím nového vodného skútra Sea-Doo sa uistite, či ho dokážete pohodlne ťahať.


V prvom kroku sa uistite, že máte na svojom ťažnom vozidle správne závesné zariadenie. Vyberte si závesné zariadenie triedy I alebo II v závislosti od toho, aký model Sea-Doo ste si vybrali. Informácie o správnom závese získate u svojho predajcu BRP. Prázdne parkovisko je skvelým miestom, kde si môžete precvičiť ťahanie svojho nového člna. Najskôr si ťahanie nacvičte, pretože si budete musieť zvyknúť na zvýšenú dĺžku, hmotnosť a brzdenie kombinácie vozidla a prívesu. 

 

Keď sa v tejto fáze budete cítiť pohodlne, mali by ste byť pripravený na nácvik cúvania. Použite jedno z parkovacích miest ako fiktívnu štartovaciu rampu a nacvičte si umiestnenie prívesu medzi čiary z rôznych uhlov. Skôr, ako sa nazdáte, si zvyknete na otáčanie volantu v opačnom smere, ako je smer, ktorým chcete viesť príves, a vyhnete sa nadmernému manévrovaniu. Metóda, ktorá mnohým ľuďom vyhovuje, spočíva v tom, že ruku na volante položíte na spodnú časť volantu a pohybom ruky doprava otočíte príves doprava a naopak.

 

Váš prvý pokus môže skončiť tak, že bude pripomínať pohyb hada, ale nebojte sa – všetci sme sa to museli naučiť a ani expertom sa to vždy nepodarí na prvýkrát.

 

Keď ste pripravení na prvé spustenie na vodu, nezabudnite skontrolovať rampu, či na nej nie sú prekážky alebo nebezpečenstvá.

 

Predtým, ako vyrazíte na rampu, pripravte si loď – odstráňte viazacie prostriedky, zasuňte vypúšťacie zátky, na palube majte všetko potrebné vybavenie, aktivujte dúchadlo. Na okraji vody odpojte popruh navijaka, bezpečnostnú reťaz a konektor svetiel prívesu. Pri návrate postupujte opačne. Vždy si uvedomte, že sa za sebou ťaháte príves, pretože je nevyhnutné jazdiť v zákrutách vo väčších oblúkoch tak, aby ste sa vyhli obrubníkom a vozidlám v meste.

 

Nebojte sa požiadať svojho predajcu Sea-Doo o zopár tipov na ťahanie. Ich úlohou je pomáhať vám.

 

Tak na čo ešte čakáte? Spustite svoje plavidlo na vodu a užite si zábavu so Sea-Doo!