SMART-SHOX

TECHNOLÓGIA PLNE AUTOMATICKÉHO ODPRUŽENIA

POSUŇTE HRANICE

Vôbec prvý systém semi-aktívneho odpruženia, ktorá reaguje ako na kompresiu tak aj na odskok tmličov.

JAZDITE PODĽA VLASTNÝCH PRAVIDIEL

Maverick zmenil všetko - teraz napreduje ešte viac s najpokročilejším odpružením, aké kedy bolo namontované na Can-Am, pre bezkonkurenčnú rýchlosť v akomkoľvek teréne. Preto sme lídrom.

INTELIGENCIA, ODOLNOSŤ A VÝDRŽ PO CELÝ DEŇ.

WIRED BY WINNERS

INTELLIGENT SENSORS AND INDUSTRY'S FASTEST VALVE REACTION

Smart-Shox deliver the industry’s fastest suspension response, period. Smart-Shox self-adjust up to 200 times per second, acting on both compression and rebound. And full soft to full firm in 17 milliseconds.

NOTHING UNEXPECTED

FULL COMPRESSION AND REBOUND CONTROL FOR A PLUSH RIDE

Off-road comfort is no longer a myth. With a response in 0.017 seconds to control both rebound and compression, Smart-Shox eliminate the compromise between race-winning handling and a comfortable, all-day ride for all passengers.

ROCK SOLID STABILITY

ALL-DAY COMFORT FOR MORE RIDER CONFIDENCE, LESS FATIGUE, AND LESS STRAIN ON COMPONENTS

Smart-Shox respond to both rider inputs and the terrain near-instantaneously, reducing dive under braking, squat under acceleration, and maintaining a flat cornering attitude.

NAVRHNUTÉ VÍŤAZMI

INTELIGENTNÉ SNÍMAČE A NAJRÝCHLEJŠIA REAKCIA VENTILOV

Smart-Shox znamená odporuženie s najrýchlejšou odozvou v segmente side-by-side. Smart-Shox sa samočinne nastavuje až 200-krát za sekundu a pôsobí na kompresiu aj odskok. A úplne mäkké až úplne tvrdé pruženie tak nastaví za 17 milisekúnd.

ŽIADNE PREKVAPENIA

ÚPLNÁ KOMPRESIA A ODSKOK PRE POHODLNÚ JAZDU

Komfort v teréne už nie je viac mýtus. Vďaka odozve za 0,017 sekundy na kontrolu odskoku aj kompresie eliminuje Smart-Shox kompromis medzi zýávodným štýlom riadenia a pohodlnou celodennou jazdou pre všetkých členov posádky.

PEVNÝ AKO SKALA

CELODENNÝ KOMFORT ZARUĆUJÚCI ISTOTU PRE JAZDCA, MENEJ ÚNAVY A MENEJ NAMÁHANIA KOMPONENTOV

Smart-Shox reaguje na podnety jazdca i na terén takmer okamžite, redukuje ponor pri brzdení, zníži sa pri akcelerácii a udržiava zvislú stabilitu v zákrutách.

Discover the modes

We call it comfortable—because it is. Puts priority on controlling the vehicle’s body for flatter cornering, while allowing the suspension to move as freely as possible for a plush ride.

This mode puts an emphasis on straight-line handling and comfort while minimizing cornering roll and body movement. The perfect setting for most driving situations, terrain, and riding styles.

Our highest-performance suspension setting, ever. Prioritizes full shock stiffness for sharpest handling, most aggressive bump / whoops control, and true race-inspired feel—at the press of a button.

Get to know our lineup

Objavte jednotlivé režimy

Hovoríme tomu pohodlné - pretože to tak je. Dáva prednosť ovládaniu karosérie vozidla, aby sa dosiahlo rovnomernejšie zatáčanie a zároveň umožňuje plynulý pohyb pruženiu, aby sa pohybovalo čo najvoľnejšie.

Tento režim kladie dôraz na priamu manipuláciu a pohodlie pri minimalizácii pohybu v zákrutách a pohybu karosérie. Ideálne nastavenie pre väčšinu jazdných situácií, terénu a štýlov jazdy.

Naše doteraz najvýkonnejšie nastavenie odpruženia. Uprednostňuje úplnú tuhosť tlmičov pre najostrejšie zaobchádzanie, najagresívnejšie skoky a prejazdy bubnov a nefalšovaný pocit inšpirovaný pretekmi - jednoduchým stlačením tlačidla.

Spoznajte našu produktovú líniu