SMART-SHOX

FULLY SELF-ADJUSTABLE SUSPENSION TECHNOLOGYFULLY SELF-ADJUSTABLE SUSPENSION TECHNOLOGY

MOVE THE GOALPOSTS

INDUSTRY'S FIRST SEMI-ACTIVE SUSPENSION TECHNOLOGY RESPONDING ON BOTH COMPRESSION AND REBOUND

RIDES BY ITS OWN RULES

The Maverick changed everything—now it’s pulling farther ahead with the most advanced suspension ever fitted to a Can-Am for unmatched speed over any terrain. This is why we lead.

All Brain. All Brawn. All Day.

WIRED BY WINNERS

INTELLIGENT SENSORS AND INDUSTRY'S FASTEST VALVE REACTION

Smart-Shox deliver the industry’s fastest suspension response, period. Smart-Shox self-adjust up to 200 times per second, acting on both compression and rebound. And full soft to full firm in 17 milliseconds.

NOTHING UNEXPECTED

FULL COMPRESSION AND REBOUND CONTROL FOR A PLUSH RIDE

Off-road comfort is no longer a myth. With a response in 0.017 seconds to control both rebound and compression, Smart-Shox eliminate the compromise between race-winning handling and a comfortable, all-day ride for all passengers.

ROCK SOLID STABILITY

ALL-DAY COMFORT FOR MORE RIDER CONFIDENCE, LESS FATIGUE, AND LESS STRAIN ON COMPONENTS

Smart-Shox respond to both rider inputs and the terrain near-instantaneously, reducing dive under braking, squat under acceleration, and maintaining a flat cornering attitude.

Discover the modes

We call it comfortable—because it is. Puts priority on controlling the vehicle’s body for flatter cornering, while allowing the suspension to move as freely as possible for a plush ride.

This mode puts an emphasis on straight-line handling and comfort while minimizing cornering roll and body movement. The perfect setting for most driving situations, terrain, and riding styles.

Our highest-performance suspension setting, ever. Prioritizes full shock stiffness for sharpest handling, most aggressive bump / whoops control, and true race-inspired feel—at the press of a button.

Get to know our lineup

Technológia semi-aktívneho odpruženia (S.A.S)

POSUŇTE HRANICE

Vôbec prvý systém semi-aktívneho odpruženia, ktorá reaguje ako na kompresiu tak aj na odskok tmličov.

JAZDITE PODĽA VLASTNÝCH PRAVIDIEL

Maverick zmenil všetko - teraz napreduje ešte viac s najpokročilejším odpružením, aké kedy bolo namontované na Can-Am, pre bezkonkurenčnú rýchlosť v akomkoľvek teréne. Preto sme lídrom.

INTELIGENCIA, ODOLNOSŤ A VÝDRŽ PO CELÝ DEŇ.

NAVRHNUTÉ VÍŤAZMI

INTELIGENTNÉ SNÍMAČE A NAJRÝCHLEJŠIA REAKCIA VENTILOV

Smart-Shox znamená odporuženie s najrýchlejšou odozvou v segmente side-by-side. Smart-Shox sa samočinne nastavuje až 200-krát za sekundu a pôsobí na kompresiu aj odskok. A úplne mäkké až úplne tvrdé pruženie tak nastaví za 17 milisekúnd.

ŽIADNE PREKVAPENIA

ÚPLNÁ KOMPRESIA A ODSKOK PRE POHODLNÚ JAZDU

Komfort v teréne už nie je viac mýtus. Vďaka odozve za 0,017 sekundy na kontrolu odskoku aj kompresie eliminuje Smart-Shox kompromis medzi zýávodným štýlom riadenia a pohodlnou celodennou jazdou pre všetkých členov posádky.

PEVNÝ AKO SKALA

CELODENNÝ KOMFORT ZARUĆUJÚCI ISTOTU PRE JAZDCA, MENEJ ÚNAVY A MENEJ NAMÁHANIA KOMPONENTOV

Smart-Shox reaguje na podnety jazdca i na terén takmer okamžite, redukuje ponor pri brzdení, zníži sa pri akcelerácii a udržiava zvislú stabilitu v zákrutách.

Objavte jednotlivé režimy

Hovoríme tomu pohodlné - pretože to tak je. Dáva prednosť ovládaniu karosérie vozidla, aby sa dosiahlo rovnomernejšie zatáčanie a zároveň umožňuje plynulý pohyb pruženiu, aby sa pohybovalo čo najvoľnejšie.

Tento režim kladie dôraz na priamu manipuláciu a pohodlie pri minimalizácii pohybu v zákrutách a pohybu karosérie. Ideálne nastavenie pre väčšinu jazdných situácií, terénu a štýlov jazdy.

Naše doteraz najvýkonnejšie nastavenie odpruženia. Uprednostňuje úplnú tuhosť tlmičov pre najostrejšie zaobchádzanie, najagresívnejšie skoky a prejazdy bubnov a nefalšovaný pocit inšpirovaný pretekmi - jednoduchým stlačením tlačidla.

Spoznajte našu produktovú líniu