Naše záväzky v oblasti Can-Am Offroad

PRE ZACHOVANIE POZITÍVNEHO IMAGE A AKO PRÍSPEVOK K UDRŽATEĽNOSTI, SA ZAVäZUJEM:

REŠPEKTOVAŤ EXISTUJÚCE PREDPISY

 • Byť držiteľom príslušného vodičského preukazu
 • Rešpektovať rýchlostné limity
 • Jazdiť iba po tratiach, kde je povolené použitie štvorkoliek a SSV
 • Uistiť sa, že je moje vozidlo správne poistené a zaregistrované
 • Zaistiť súlad môjho vozidla s existujúcimi predpismi o typovom schvaľovaní
 •  

REŠPEKTOVAŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A INÝCH UŽÍVATEĽOV

 • Rešpektuj ostatných používateľov trás (turistov, jazdcov na koňoch, cyklistov atď.), Ako aj miestnych obyvateľov
 • Rešpektuj prírodné oblasti, plodiny a majetky v blízkosti trás, po ktorých jazdíš
 • Ber ohľad na zvieratá, na ktoré narazíš, a nepoškodzuj ich prirodzené prostredie
 • Minimalizuj dopadu tvojej prítomnosti na zachovanie stavu chodníkov a ich okolia
 • Vezmi si so sebou potrebné vybavenie na pozberanie odpadkov a nečistôt, ktoré po tebe zostanú

JAZDIŤ ZODPOVEDNE

 • Príprav si svoj itinerár predtým, ako sa vydáš na cestu, a odovzdaj ho tebe blízkym ľuďom
 • Dodržiavaj odporúčania na použitie uvedených výrobcom v návode na obsluhu, ktoré ti boli poskytnuté, ako aj na bezpečnostných štítkoch umiestnených na vozidle
 • Dodržiavaj pokyny na údržbu odporúčané výrobcom
 • Pred použitím skontroluj svoje vozidlo a uisti sa, že je v dobrom prevádzkovom stave
 • Vezmi si so sebou komunikačné zariadenie (napríklad mobilný telefón) a náhradné diely (remene, súprava na opravu defektu atď.)