Bezpečnostné informácie

OBOZNÁMTE SA SO VŠETKÝMI FUNKCIAMI VOZIDLA NA KTOROM JAZDÍTE - PREŠTUDUJTE SI UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU.

BEZPEČNOSŤ VÁS A ĽUDÍ VO VAŠOM OKOLÍ PRE NÁS ZNAMENÁ VEĽA. UŽITE SI TO!

Bezpečnosť jazdcov je našou najvyššou prioritou. Zistite viac informácií o bezpečných jazdných praktikách v tomto videu, vrátane kontroly vozidla pred jazdou a počas nej. Pomôžte ostatným jazdcom užívať si outdoorový život bezpečne - pre vás aj ostatných.

RÝCHLE RADY

PROSÍM DODRŽIAVAJTE ICH VO VOZIDLE PO CELÝ ČAS A UISTITE SA, ŽE KAŽDÝ ČLEN POSÁDKY ICH DODRŽIAVA.

OCHRANA POSÁDKY

VŠETCI VO VOZIDLE MUSIA POUŽÍVAť BEZPEČNOSTNÝ PÁS, OCHRANNÉ OBLEčenie, vrátane:

  • Tričko s dlhým rukávom, dlhé nohavice a rukavice.
  • Nad členkovú obuv s protišmykovou podrážkou.
  • Certifikovaná prilba so správnou ochranou zraku.

Bezpečná jazda

Uistite sa, že vaše vozidlo je spôsobilé na jazdu a má všetky bezpečnostné prvky.

Nikdy nepite alkohol ani drogy pred alebo počas prevádzky. Vyhýbajte sa všetkým zakázaným oblastiam a dodržujte VŠETKY dopravné značky. Buďte ostražití, dávajte pozor na svoje okolie, upravte si zrkadlá a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť!

Veková hranica

Musíte mať platný vodičský preukaz a spĺňať všetky potrebné požiadavky a predpisy.

Pasažier: musí vedieť dočiahnuť na madlá a mať nohy pevne na podlahe a súšasne byť opretý o operadlo sadadla a byť pripútaný bezpečnostným pásom.

Detské modely ATV: K dispozícii sú modely pre rôzne vekové úrovne od 6 rokov. Vyžadujú si ale dohľad dospelých. Mládež do 16 rokov by nikdy nemala prevádzkovať štvorkolky pre dospelých.

MÁME RADI ZELEŇ

CAN-AM ZACHOVÁVA NIE LEN RODINNÉ A BEZPEČNOSTNÉ HODNOTY ALE AJ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Tvoje ihrisko je naše ihrisko: chráň ho!

Zaviazali sme sa vyrábať kvalitné a bezpečné terénne vozidlá. To tiež znamená bezpečné ihrisko.

 

  • Zahoď odpadky do koša. Nie na zem!
  • Rešpektuj miestne rastlinné a živočíšne druhy a súkromné pozemky.
  • Uisti sa, že tvoje vozidlo spĺňa miestne predpisy o životnom prostredí.