Ako upraviť napätie reťaze na snežnom skútri Lynx?

Je dôležité skontrolovať napätie hnacej reťaze vášho skútra Lynx. Je potrebné to urobiť po prvých 75 km a po každých 500 km. Prispôsobenie je jednoduché a rýchle vďaka nasledovným inštrukciám.

1. Zoberte nástroj, ktorý nájdete pod ľavým bočným panelom vášho snežného skútra Lynx.

2. Odstráňte pravý bočný panel, aby ste sa dostali ku skrinke s reťazou. Za skrinkou nájdete skrutku napínača.

3. Jemne otočte napínač s nástrojom v smere hodinových ručičiek. Otáčajte nástrojom kým nepocítite odpor. Neuťahujte príliš silno. Potom otočte napínač o polovicu otočky späť, kým nebudete počuť kliknutie.

4. Vráťte panely naspäť a vráťte nástroj späť na svoje miesto.

Často kladené otázky

Pozrieť všetky otázky

NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

AK NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE, OBRÁŤTE SA NA MIESTNEHO PREDAJCU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE TU!