Náš záväzok v rámci Sea-Doo

PRE ZACHOVANIE POZITÍVNEHO IMAGE A AKO PRÍSPEVOK K UDRŽATEĽNOSTI MOJEJ ZÁĽUBY, SA ZAVÄZUJEM:

HRÁM SA SPRÁVNE

 • Sledujem a dodržiavam miestne pravidlá (napr. vekové obmedzenia, licenčné požiadavky atď.)
 • Uisťujem sa, že moje vozidlo je správne poistené a v prípade potreby zaregistrované
 • Na požiadanie som schopný predložiť všetky doklady (napr. povolenie, registračný preukaz, doklad o poistení)
 • Držím sa mimo zakázaných zón
 • Jazdím v prístavoch so zníženou rýchlosťou a striktne rešpektujem rýchlostné limity
 • Nejazdím pod vplyvom alkoholu alebo drog

HRÁM TO NA ZELENÚ

 • Uisťujem sa, že moje vozidlo vyhovuje predpisom (napr. predpisom o životnom prostredí).
 • Vážim si faunu a flóru a prispôsobujem svoju rýchlosť v oblastiach s vysokou hustotou živočíchov
 • Dávam pozor, aby som svoj odpad vždy vyhodil do vhodnej nádoby

HRÁM SA S ROZVAHOU

 • Rešpektujem ostatné člny a držím sa od nich ďalej, najmä keď sú zakotvené
 • Venujem pozornosť spôsobu jazdy a vyhýbam sa ovplyvňovaniu ostatných
 • Udržiavam bezpečnú vzdialenosť od brehu a určených rekreačných oblastí, kde plávajú alebo sa hrajú iní ľudia

HRÁM SA S ROZUMOM

 • Dodržiavam odporúčania výrobcu pre použitie uvedené v príručke používateľa a na bezpečnostných štítkoch umiestnených na plavidle
 • Pred jazdou kontrolujem poveternostné podmienky
 • Dávam si pozor na pobrežný vietor a prílivové prúdy
 • Pred jazdou sa ubezpečím, že mám dostatok paliva a nabitú batériu
 • Podľa potreby skontrolujem funkciu ovládacích prvkov
 • Jazdím s ostatnými, pretože v skupine je to bezpečnejšie

HRÁM SA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNE

 • Som opatrný, pri spúšťaní plavidla na vodu
 • Svoj príves nechávam na miestach určených na parkovanie
 • Rešpektujem ostatných používateľov pri spúšťaní plavidiel na vodu a čakám, kým príde rada na mňa.

HRÁM SA BEZPEČNE

 • Dodržiavam odporúčania týkajúce sa bezpečnostných zariadení a ochranných pomôcok uvedených v príručke používateľa
 • Dávam pozor, aby všetci na palube mali neoprénové šortky a PFD (osobné plávajúce zariadenie)
 • Dbám na to, aby lanko bezpečnostnej výtrhovky bolo neustále pripevnené k PFD vodiča, pretože v prípade, že vodič spadne cez palubu, preruší zapaľovanie motora
 • Nosím so sebou pomôcky na vlečenie (kotviace zariadenie a ťažné lano)
 • Beriem so sebou komunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón)