VARNOSTNI PODATKI

CAN-AM 3-KOLESNI MOTOCIKLI SO RAZLIČNI - ZAHTEVAJO POSEBNE VEŠČINE IN ZNANJA.