Back to blog

5 OFF-ROAD PHOTOGRAPHY TIPS

HOW TO SNAP THE BEST SHOTS ON EPIC RIDING ADVENTURES

What people see when they go off-road is unlike any other. Whether it’s the landscapes you come across, the action of the adventures, or the vehicles themselves, there’s always a sight to catch on camera. There is no right way to take off-road photography, but there are ways to help make the photos interesting and tell a story. Here are 5 photography tips for when you’re out riding with off-road vehicles.

 


ANY CAMERA IS A GOOD CAMERA

What matters is that you get the shot you want

When it comes to off-road photography, taking the picture is more important than how you take it. Of course, there are cameras with better specs than others, but in the end the moment itself and capturing it is what’s valuable. For instance, taking a photo of your off-road vehicle with an iPhone compared to a professional camera won’t make a difference to the concept of the photo itself—only the quality of the image will change.

 
CREATE GOOD COMPOSITION

How elements of the photo are placed makes all the difference

Everything you capture with the lens of a camera tells a story. Aside from the subject of your photo, such as your off-road vehicles, elements in the surroundings create good composition and something interesting to look at. Filling the frame is one way to create composition. In this way, you can frame your ATV vehicle or side by side vehicle with trees on both sides, creating a lot to observe in the frame. Another way is by blocking the subject, which means taking a photo of your vehicle that is partially obstructed by another element such as a bush, making it seem like your subject is peeking out from behind it. You can also create leading lines, which draws the eyes of the viewers in a particular direction. While off-roading, this would mean shooting square on your vehicle and having a dirt road, clouds or the sky leading towards it, directing your focus.

 


KNOW YOUR SUBJECT

It’s all in the angle

Every object, animal or human being has a good camera angle. When shooting a portrait of your ATV vehicle or side by side vehicle at a distance longer than 70 mm, you should think of the headlights as eyes and level the lens at the same height. In doing that, you’re able to also capture other interesting parts of the vehicle such as the hood, headlights, and any other accessories such as a roof rack, a front winch and almost up to the skid plates under the vehicle. When shooting your off-road vehicle at a distance shorter than 70 mm, it’s best to get as low as you can to the ground to get your shot. This makes the vehicle look larger and gives it a tough stance.


DETAILS. DETAILS. DETAILS.

Remember why you're taking the photo

When out on the trails, it’s easy to get caught up in the excitement and forget what you’re doing. Getting distracted and losing track of what you want to capture in your photo, such as certain details of your off-road vehicle or accessories can happen, so it’s important to keep your head in the game. Including details in your photo grabs the attention of viewers and creates a conversation around it.

 


DON’T BE AFRAID OF MOTION

This can be difficult, but it’s so worth it

Capturing your off-road vehicle in motion adds a certain je ne sais quoi to your photo. Of course, this can’t be done while you’re alone and driving. You need to call on one of your best pals or riding buddies for help to get the epic shot. One person can ride through a mud hole with an ATV vehicle or side by side vehicle and the other can take the photo. Give it a try!

Nazaj na blog

5 NAMIGOV ZA FOTOGRAFIRANJE NA TERENU

KAKO POSNETI NAJBOLJŠE FOTOGRAFIJE NA SPEKTAKULARNIH  PUSTOLOVŠČINAH S TERENSKIMI VOZILI

To, kar ljudje vidijo, ko se odpravijo na terensko vožnjo, ni primerljivo z ničemer drugim. Ne glede na to, ali gre za pokrajine, ki jih spoznavate, dogajanje na pustolovščinah ali sama vozila, vedno se najde kakšna zanimivost, ki jo lahko ujamete v objektiv. Pravega načina fotografiranja terenskih fotografij ni, obstajajo pa načini, ki pomagajo, da bodo vaše fotografije zanimive in bodo pripovedovale vašo avanturistično zgodbo. Tukaj je 5 nasvetov za fotografiranje med vožnjo s terenskimi vozili.

VSAK FOTOAPARAT JE DOBER FOTOAPARAT

Pomembno je, da posnamete želeno fotografijo.

Pri terenskem fotografiranju je bolj pomembno posneti fotografijo kot to, kako jo posnamete. Seveda obstajajo fotoaparati z boljšimi karakteristikami kot drugi, vendar je na koncu najbolj dragocen sam trenutek, ki ga boste ujeli in posnetek. Če na primer fotografirate svoje terensko vozilo z iPhonom v primerjavi s profesionalnim fotoaparatom, se koncept same fotografije ne bo spremenil - spremenila se bo le kakovost slike.USTVARJANJE DOBRE KOMPOZICIJE

Zelo pomembno je, kako so elementi na fotografiji razporejeni.

Vse, kar posnamete z objektivom fotoaparata, pripoveduje neko zgodbo. Poleg predmeta fotografije, kot so terenska vozila, elementi v okolici ustvarijo dobro kompozicijo in zanimivo fotografijo. Zapolnitev kadra je eden od načinov ustvarjanja kompozicije. Na ta način lahko svoje vozilo ATV ali vozilo Side-by-Side uokvirite z drevesi na obeh straneh in tako ustvarite veliko zanimivega za opazovanje. Drug način je blokiranje predmeta, kar pomeni, da fotografirate vozilo, ki ga delno zakriva drug element, na primer grm, tako da se zdi, da vaš predmet kuka izza njega. Ustvarite lahko tudi vodilne linije, ki gledalčeve oči usmerijo v določeno smer. Med vožnjo s terenskimi vozili to pomeni, da fotografirate kvadratno na vozilu, proti kateremu vodijo poljska cesta, oblaki ali nebo, ki usmerjajo vašo osredotočenost.

POZNAVANJE PREDMETA

Vse je odvisno od zornega kota.

Pomembno je, da vsak predmet, žival ali človeka fotografirate iz primernega zornega kota. Pri fotografiranju portreta vozila ATV ali vozila Side-by-Side na razdalji, daljši od 70 mm, si morate žaromete vozila predstavljati kot oči in objektiv poravnati na enako višino. Pri tem lahko zajamete tudi druge zanimive dele vozila, kot so pokrov motorja, žarometi in vsi drugi dodatki, kot so strešni prtljažnik, prednji vitel in skoraj do zaščite podvozja pod vozilom. Pri fotografiranju terenskega vozila na razdalji, krajši od 70 mm, je najbolje, da se za posnetek približate tlom čim nižje. Tako je vozilo videti večje in dobi solidno držo.


DETAJLI. DETAJLI. DETAJLI.

Ne pozabite, zakaj fotografirate.

Ko ste tam zunaj, v divji naravi, se lahko zgodi, da se preveč prepustite navdušenju in pozabite, kaj dejansko počnete. Lahko se zgodi, da vas kaj odvrne in izgubite občutek, kaj sploh želite ujeti na fotografijo, na primer določene detajle vašega terenskega vozila ali dodatne opreme, zato je pomembno, da ostanete zbrani in fokusirani na fotografiranje. Vključevanje detajlov na fotografiji pritegne pozornost gledalcev in sproži debate.

NAJ VAS NE BO STRAH GIBANJA.

To je lahko težko, a je vredno poskusiti.

Fotografiranje terenskega vozila v gibanju doda fotografiji "tisto nekaj" ali poseben efekt. Seveda to ni izvedljivo, če vozite sami, zato boste morali na pomoč poklicati enega od vaših najboljših prijateljev ali kolegov, ki bo prevzel krmilo, medtem ko boste vi poskušali v objektiv ujeti ta spektakularen moment. Ena oseba se lahko z vozilom ATV ali Side-by-Side zapelje skozi blatno luknjo, druga pa posname fotografijo. Poskusite!