How to do in-season maintenance for your deep snow sled?

Once the season starts, you never want to miss a chance at finding fresh powder! Proper snowmobile maintenance will ensure you get the very most out of every ride and every season.
 

MID-SEASON DEEP SNOW SNOWMOBILE MAINTENANCE

Most of the items outlined in our mid-season deep snow snowmobile maintenance checklist can be done in your own garage or even a trailer. Each process is outlined in your Ski-Doo Operator’s Manual. If you have questions or are uncomfortable performing any of the following items, your Ski-Doo dealer is always ready to help keep you on the snow.

Skis Carbides and Hyfax

These parts will wear out over time on any snowmobile, but for deep snow riders early season conditions can mean riding some low snow areas to get to the good stuff. Check the bottom of the skis for damage and excessive wear. The bottom surface should be smooth. Inspect the runner and carbide, too. If they’re bent, missing pieces of carbide insert or overly worn, it’s time for replacement.

The hyfax or slider shoes on rails of the rear skid should also be part of any mid-season snowmobile maintenance. Inspect the slider shoes on each slide rail for wear. If it’s worn past the wear indicator line at any point, it’s time to replace. The most common area for wear is towards the front of the rail.

Track Tension and Condition

Look for rips, tears, holes, or missing lugs in your snowmobile tracks. You’ll also want to check track tension (deflection) and alignment. This process is outlined in your Operator’s Manual. On new sleds, tracks tend to stretch in the first few hundred miles, so this is a “must” on any mid-season checklist.
 

Inspect rear suspension components

There are several areas to look over in the rear suspension that may need attention over the course of the riding season.

Rear idler wheels: Look for rips, tears or chunking in the rubber and spin each wheel by hand to ensure the wheels spin freely and easily.
Ice scratchers (if equipped): Check each scratcher for damage and each tip for wear. Remove each scratcher from the holder and let it extend to ensure it reaches the ground with tension.
• Chassis/rear skid lubrication: Hit all the lubrication zerks on the chassis with a low-temp grease such as XPS Synthetic Suspension Grease. This will remove any water that has crept into the suspension joints and keep everything moving freely all season long.

Injection Oil (2-stroke engines)

This should be checked before every ride. Make sure to top off your injection oil prior to heading out for the day. Running out of oil will damage your engine and will quickly turn a fun day of riding into a long walk back to the truck. We always recommend XPS Full Synthetic 2-Stroke Injection Oil.
 

Drive Belt Integrity and Tension

Remove the drive belt and check the full diameter, inside and out, for damage. Look for signs of separation, edge cord, glazing or excessive wear (narrowing). These are good indications it’s time to replace. Replacing a worn belt in the garage is much easier than when you’re out on the mountain.

Upon reinstalling the drive belt, ensure it’s set to the proper tension (deflection) and sits at the proper height in the secondary clutch. This process is outlined in your Operator’s Manual.

Fluid Leaks

Take a peek inside the belly pan and under the sled to check for any unexpected leaks such as oil, brake fluid or coolant. Check shocks as well and inspect for any leaking around the seals. If you see any of these signs, consult your local Ski-Doo dealer for assistance.
 

Mid-Season Storage

If your sled is going to be sitting idle for more than a couple weeks, adding some XPS fuel stabilizer will help maintain the integrity of the gas in your tank. Placing your battery on a battery tender during storage periods will also ensure your sled is ready to ride the next time you are.

No one wants to miss out on a powder day. Following this mid-season snowmobile maintenance checklist keep you on the snow all season long. If you run into any questions along the way, your local Ski-Doo dealer is just a phone call away for help.

Be sure to check your owner’s manual for more detailed information on any procedures you’re not completely familiar with and have a trained technician repair any items that you’re not completely comfortable doing on your own.

We’ll see you in the backcountry!

All your questions, answered

View all questions

KAKO ODRŽAVATI VAŠE SANJKE ZA DUBOK SNIJEG TIJEKOM SEZONE?

Kada sezona počne, nikada ne želite propustiti priliku pronaći svježi puder! Pravilno održavanje motornih sanjki osigurat će da iz svake vožnje i svake sezone izvučete maksimum.

SREDNJE SEZONE ODRŽAVANJE MOTORNIH SANJE ZA DUBOKOG SNIJEGA

Većina stavki navedenih u našem popisu za održavanje motornih sanjki za duboki snijeg sredinom sezone može se obaviti u vlastitoj garaži ili čak u prikolici. Svaki proces je opisan u vašem Ski-Doo Priručniku za operatera. Ako imate pitanja ili vam je neugodno izvoditi bilo koju od sljedećih stavki, vaš Ski-Doo prodavač uvijek je spreman pomoći vam da ostanete na snijegu.

Skije Carbides i Hyfax

Ovi dijelovi će se s vremenom istrošiti na bilo kojoj motornoj sanjki, ali za vozače po dubokom snijegu uvjeti u ranoj sezoni mogu značiti vožnju na područjima s niskim snijegom kako bi došli do dobrih stvari. Provjerite ima li na dnu skija oštećenja i pretjeranog trošenja. Donja površina treba biti glatka. Pregledajte i klizač i karbid. Ako su savijeni, nedostaju dijelovi umetka od tvrdog metala ili su previše istrošeni, vrijeme je za zamjenu.

Hyfax ili klizne cipele na tračnicama stražnjeg klizača također bi trebale biti dio svakog održavanja motornih sanjki usred sezone. Provjerite istrošenost kliznih cipela na svakoj kliznoj tračnici. Ako je u bilo kojem trenutku istrošen iznad linije indikatora istrošenosti, vrijeme je za zamjenu. Najčešći dio habanja je prema prednjoj strani tračnice.

Napetost i stanje gusjenice

Potražite poderotine, poderotine, rupe ili ušice koje nedostaju na gusjenicama vaših motornih sanjki. Također ćete htjeti provjeriti napetost staze (otklon) i poravnanje. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera. Na novim sanjkama, staze se protežu u prvih nekoliko stotina milja, tako da je ovo "obavezno" na bilo kojoj kontrolnoj listi usred sezone.

Pregledajte komponente stražnjeg ovjesa

Postoji nekoliko područja koja treba pogledati u stražnjem ovjesu koja bi mogla trebati obratiti pozornost tijekom sezone vožnje.

• Stražnji prazni kotači: potražite poderotine, poderotine ili komadiće gume i zakrenite svaki kotač rukom kako biste osigurali da se kotači slobodno i lako okreću.
• Grebači za led (ako su u opremi): provjerite je li svaki grebač oštećen i svaki vrh istrošen. Izvadite svaku grebalicu iz držača i pustite da se izvuče kako bi se osiguralo da napeto doseže tlo.
• Podmazivanje šasije/stražnjeg klizača: udarite sve žile za podmazivanje na šasiji niskotemperaturnom mašću kao što je XPS sintetička mast za suspenziju. To će ukloniti svu vodu koja se uvukla u zglobove ovjesa i sve će se slobodno kretati tijekom cijele sezone.

Ulje za ubrizgavanje (2-taktni motori)

To treba provjeriti prije svake vožnje. Obavezno dolijte ulje za injekcije prije nego što odete na dan. Nestanak ulja oštetit će vaš motor i brzo će pretvoriti zabavan dan vožnje u dugu šetnju natrag do kamiona. Uvijek preporučujemo XPS potpuno sintetičko 2-taktno ulje za ubrizgavanje.

Integritet i napetost pogonskog remena

Skinite pogonski remen i provjerite puni promjer, iznutra i izvana, ima li oštećenja. Potražite znakove odvajanja, rubne žice, ostakljenja ili prekomjernog trošenja (suženja). Ovo su dobri pokazatelji da je vrijeme za zamjenu. Zamjena istrošenog remena u garaži je mnogo lakša nego kada ste vani na planini.

Nakon ponovnog postavljanja pogonskog remena, uvjerite se da je postavljen na odgovarajuću napetost (otklon) i da je na odgovarajućoj visini u sekundarnoj spojki. Ovaj proces je opisan u vašem Uputstvu za operatera.

Curenje tekućine

Zavirite u unutrašnjost i ispod sanjki kako biste provjerili ima li neočekivanih curenja poput ulja, kočione tekućine ili rashladne tekućine. Provjerite i amortizere i provjerite ima li curenja oko brtvi. Ako vidite bilo koji od ovih znakova, obratite se svom lokalnom Ski-Doo distributeru za pomoć.

Skladištenje usred sezone

Ako će vaše sanjke stajati u stanju mirovanja više od nekoliko tjedana, dodavanje XPS stabilizatora goriva pomoći će u održavanju integriteta plina u vašem spremniku. Stavljanje baterije na bateriju tijekom razdoblja skladištenja također će osigurati da vaše sanjke budu spremne za vožnju sljedeći put kada budete.

Nitko ne želi propustiti dan pudera. Slijedeći ovaj kontrolni popis za održavanje motornih sanjki usred sezone održavat ćete se na snijegu tijekom cijele sezone. Ako usput naiđete na bilo kakva pitanja, vaš lokalni Ski-Doo prodavač je na samo jedan telefonski poziv za pomoć.

Vidimo se u zaleđu!

Obavezno provjerite u priručniku svog vlasnika za detaljnije informacije o svim postupcima s kojima niste u potpunosti upoznati i neka obučeni tehničar popravi sve predmete za koje ne želite sami.

SVA VAŠA PITANJA I ODGOVORI

NE MOŽETE NAĆI ŠTO TRAŽITE?

AKO JOŠ UVIJEK NE MOŽETE PRONAĆI ONO ŠTO TRAŽITE, KONTAKTIRAJTE SE SA VAŠIM LOKALNIM PRODAVAČA ILI NAS OBJAVITE OVDJE!