INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE (iBR)

HOW DOES IT WORK?

Activating the second-generation brake system allows you to stop up to 48m sooner than watercraft not utilizing a brake. The revolutionary design also lets you keep both hands on the handlebar while in neutral, forward or in reverse, for greater control and easier maneuvering around docks and other boats. And it’s as simple and instinctive as squeezing the handbrake on a bicycle.

Inteliģentā bremžu un atpakaļgaitas sistēma (iBR)

Kā tā darbojas?

Otrās paaudzes bremžu sistēmas aktivizēšana ļauj apstāties līdz 48 m ātrāk nekā ūdens transportlīdzekļi, kas neizmanto bremzi. Revolucionārais dizains ļauj arī abas rokas turēt uz stūres, atrodoties neitrālā stāvoklī, uz priekšu vai atpakaļgaitā, lai iegūtu lielāku kontroli un vieglāk manevrēt apkārt piestātnēm un citām laivām. Un tas ir tikpat vienkārši un instinktīvi kā velosipēda saspiešana ar rokas bremzi.