Can-Am On-Road Adventure Luxury Marine

V soboto, 15. oktobra smo organizirali CAN-AM On-Road Adventure Day z novimi 2022 modeli Can-Am Ryker in Spyder.

V soboto, 15. oktobra smo organizirali CAN-AM On-Road Adventure Day z novimi 2022 modeli Can-Am Ryker in Spyder.

Prvotni program je bil obisk čudovitega severnega dela Slovenije, krajinskega parka Logarska Dolina. Zaradi dežja in slabega vremena v visokogorju, smo zadnji trenutek zavili v jugozahodni del Slovenije proti morju, kjer smo občutili sredozemsko podnebje in so bile vremenske razmere ugodnejše. Dogodek je organiziral Luxury Marine, uradni zastopnik BRP programa Sea-Doo in Can-Am. Sponzor dogodka je bil kot običajno Ski&Sea.

Naši udeleženci so začeli prihajati okoli 8.30 ure zjutraj. Vsi so bili deležni pijače dobrodošlice in zajtrka v Hotelu „Mantova“ na Vrhniki. Po zajtrku je naše osebje udeležencem povedalo, kje se bomo vozili in pojasnilo pravila varne vožnje. Začeli smo ob 9.00 uri.

Lokacija: Slovenska obala

Tura: Osrednji del Slovenije do slovenske obale

Ljubljana–Vrhnika–Postojna–Kozina–Portorož–Piran–Izola-Ljubljana 260 km

Datum: 15. oktober 2022

Časovni razpored: Ves dan (8.30–17.30)

Udeleženci: 6 enot Can-Am & 8 oseb

Nekateri mimoidoči so se želeli tudi slikati z nami in narediti fotografijo z enotami. Dogodek smo zaključili v salonu Luxury Marine v Ljubljani ob 17.30. Naš glavni cilj je bil kupcem predstaviti vse novosti in jim dati potrditev, da je njihova izbira za Can-Am prava!

Pridobili smo veliko novih kontaktov za našo podatkovno bazo in tudi nekaj poslov je bilo opravljenih na kraju samem. Po dogodku smo imeli veliko povpraševanj ljudi, ki se dogodka niso mogli udeležiti.

Prireditev je bila odlična in vsi udeleženi so bili zadovoljni z organizacijo.

 

 

On Saturday 15th of October, we organized CAN AM „On Road“ Adventure Day with new 20 22 Can-Am Ryker Spyder models The original itinerary was to visit the beautiful northern part of Slovenia, the Logarska Dolina landscape park Due to the rain and bad weather in the highlands, at the last moment we turned our way to the southwestern part of Slovenia towards the sea, where the Mediterranean climate is felt and the weather conditions were more favourable. Event was organized by Luxury Marine, official representative for BRP program Sea-Doo and Can-Am. As usual Ski&Sea was the sponsor of the event.

Our participants started to arrive around 8.30 a.m. All of them got welcome drinks and breakfast in Hotel „Mantova“-Vrhnika. After breakfast, our staff told participants where we will drive and explained rules of safe driving. We start at 9.00 a.m.

 

Location: Slovenian Coast

Tour: The central part of Slovenia to the Slovenian coast

Ljubljana–Vrhnika–Postojna–Kozina–Portorož–Piran–Izola-Ljubljana 260 km

Date: 15th of October 2022

Timing: All Day (8.30–17.30)

Participants: 6 Can-Am units & 8pax

 

Some passers by wanted to take pictures with us and take a photo with the units.

Event closed at Luxury Marine showroom in Ljubljana at 17:30. Our main goal was to present all the novelties to or customers and give them a confirmation that their choice of Can-Am is right!

We gained lots of new contacts for our database and also some business was done at the spot. After the event we had lots of inquiries from people who were unable to attend the event.

The event was great and everyone was happy and satisfied with the organization.