Νομική Σύσταση 


Τελευταία ενημέρωση: 04/06/2018

 

Όλες οι σελίδες του ιστοτόπου της Bombardier Recreational Products είναι: © 1997-2018, Bombardier Recreational Products Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Με τη χρήση του ιστοτόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης της σύμβασης (εφεξής καλούμενη ως η «Σύμβαση»). Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ή τις θυγατρικές εταιρείες της (εφεξής καλούμενες ως η «BRP», «εμείς», «εμάς» ή «μας» στην παρούσα).

                       

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η BRP (TSX:DOO) είναι ηγέτης παγκοσμίως στους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της διανομής και της εμπορίας οχημάτων μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με διανομή σε 105 χώρες, το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων της περιλαμβάνει τα οχήματα χιονιού Ski Doo και Lynx, το ατομικό σκάφος Sea-Doo, πλευρικά οχήματα παντός εδάφους Can-Am, διθέσια ανοικτά οχήματα Spyder, εξωλέμβιες μηχανές Evinrude, καθώς και συστήματα πρόωσης Rotax. Η BRP απασχολεί περίπου 6.800 πρόσωπα παγκοσμίως.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Η BRP διαθέτει και διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού για το περιεχόμενο που βρίσκεται στους ιστοτόπους της και για κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την BRP, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, τεχνικών δημοσιεύσεων, εγχειριδίων και οδηγών. Εκτός εάν υπάρχει άλλη ρύθμιση, δεν παρέχεται άδεια για την αντιγραφή ή αναδημοσίευση, σε οποιαδήποτε μορφή, της αρχιτεκτονικής ή της εμφάνισης των ιστοτόπων της BRP, στοιχείων που περιλαμβάνονται στους ιστοτόπους της BRP, καθώς και φωτογραφιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή τους καταλόγους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η ανάρτηση, η διαβίβαση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου των ιστοτόπων της BRP ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που ανήκει, λειτουργεί, διαθέτει άδεια ή ελέγχεται από την BRP ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της, εκτός από τη μεταφόρτωση αντιγράφου του περιεχομένου σε συγκεκριμένο υπολογιστή αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική και οικιακή χρήση, εφόσον δεν θίγεται οποιοδήποτε δικαίωμα δημιουργού ή λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η BRP χρησιμοποιεί και προωθεί εκτενώς τα εμπορικά της σήματα μέσω διαφόρων διαύλων, μεταξύ άλλων της τηλεόρασης, μέσων έντυπων διαφημίσεων και του Διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων προωθητικών προσπαθειών μας και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η BRP, τα εμπορικά σήματα της BRP είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο και συνδέονται με μεγάλη υπεραξία. Κάθε είδους χρήση των εμπορικών σημάτων της BRP χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της ενδεχομένως συνιστά προσβολή των εμπορικών σημάτων και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση ή καταχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της Bombardier Recreational Products Inc., της BRP Powertrain GmbH und Co KG ή της BRP Finland Oy (εφεξής καλούμενες ως «η BRP ή/και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες της»), καθώς και κάθε είδους γραφικών συμβόλων, λογοτύπων και εικονιδίων, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να καταχωρείτε, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, καθώς και κάθε είδους γραφικά σύμβολα, λογότυπα ή εικονίδια, ως επωνυμία, εμπορικό σήμα, ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας ή ως μέρος τους (π.χ.: «Anybody Ski-Doo Inc.»).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το ίδιο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα με της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της ως μέρος ονομασίας τομέα, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της (π.χ. www.SeaDooPWC.com).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών συμβόλων, λογοτύπων ή εικονιδίων, με δυσφημιστικό τρόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της ως ουσιαστικά σε προφορικά ή γραπτά μηνύματα. Τα εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της πρέπει πάντα να προηγούνται ή να ακολουθούνται από ένα κοινό όνομα ή ουσιαστικό και ποτέ μόνα τους, ούτως ώστε τα εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της να μην θεωρηθούν τελικά ως γενόσημα των προϊόντων της BRP (π.χ. «Το όχημα χιονιού Ski-Doo» αντί για «Το Ski-Doo»).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της στον πληθυντικό ή σε κτητική έκφραση (π.χ.: «Έχω δύο οχήματα Spyder» αντί για «Έχω δύο Spyders»).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών συμβόλων, λογοτύπων ή εικονιδίων, ούτως ώστε να υποδηλώνεται σύνδεση ή προώθηση, χορηγία ή υποστήριξη από την BRP ή/και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της.

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή, η πώληση ή η προσφορά εμπορευμάτων (π.χ.: μπλουζάκια, στυλό κ.λπ.) που φέρουν εμπορικά σήματα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών συμβόλων, λογοτύπων ή εικονιδίων, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των εμπορικών σημάτων της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της: Public trademark list.pdf. Η απουσία εμπορικού σήματος, γραφικών συμβόλων, λογοτύπου ή εικονιδίου από τον εν λόγω κατάλογο δεν αποτελεί παραίτηση από κάθε δικαίωμα της BRP ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τα γραφικά σύμβολα, τα λογότυπα, τα εικονίδια ή σε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο ενδεχομένως περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες ή τα προϊόντα του παρόντος τροποποιούνται ανά περιόδους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η BRP δεν κάνει καμία απολύτως δήλωση σχετικά με άλλο ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω αυτού. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπο που δεν ανήκει στην BRP, λάβετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητος από την BRP και ότι η BRP δεν ελέγχει με κανένα τρόπο το περιεχόμενο εκείνου του ιστοτόπου. Πέραν αυτών, η παρουσία συνδέσμου προς ιστότοπο που δεν ανήκει στην BRP δεν συνεπάγεται ότι η BRP αναλαμβάνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση εκείνου του ιστοτόπου. Οφείλετε να λαμβάνετε προφυλάξεις και να βεβαιώνεστε ότι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει ιούς και άλλα επιζήμια στοιχεία. 

Η BRP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΛΑΒΑΜΕ ΡΗΤΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με χαρά μας ακούμε και καλωσορίζουμε κάθε σχόλιό σας σχετικά με τα προϊόντα της BRP. Δυστυχώς οφείλετε να καταλάβετε ότι η BRP δεν θέλει να λαμβάνει εμπιστευτικά ή ιδιόκτητα στοιχεία από εσάς μέσω του ιστοτόπου μας. Σας επισημαίνουμε ότι κάθε στοιχείο ή περιεχόμενο που αποστέλλεται στην BRP ΔΕΝ θεωρείται ως εμπιστευτικό. Κάθε φορά που αποστέλλετε στην BRP οποιοδήποτε στοιχείο ή περιεχόμενο, παραχωρείτε στην BRP απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των περιεχομένων ή των στοιχείων, ενώ συμφωνείτε περαιτέρω ότι η BRP έχει την ελευθερία να χρησιμοποιεί κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό. 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Εκτός εάν υπάρχει άλλη ρύθμιση, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου παρουσιάζεται αποκλειστικά για την προώθηση των προϊόντων της BRP. Η BRP δεν δηλώνει ότι το περιεχόμενο ή τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι κατάλληλα για ή διαθέσιμα σε κάθε τόπο.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της επαρχίας του Κεμπέκ, χωρίς να γίνεται παραπομπή στους κανόνες σύγκρουσης νόμων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται ως ανεξάρτητη από την παρούσα Σύμβαση και δεν θίγει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Η παρούσα αποτελεί τη συνολική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το αντικείμενο που αναφέρεται εδώ και δεν τροποποιείται παρά μόνο εγγράφως, με την υπογραφή αμφότερων των συμβαλλομένων μερών.

 

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται δεν ισχύουν για την επαρχία του Κεμπέκ. Σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών του Κεμπέκ όλες οι τιμές προϊόντων περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα ποσά που οφείλει να πληρώσει ο καταναλωτής, με την εξαίρεση του φόρου αγαθών και υπηρεσιών και του φόρου πωλήσεων του Κεμπέκ (GST/QST), καθώς και των τελών για άδειες και καταχωρήσεις. Εάν κατοικείτε στο Κεμπέκ, κάνετε κλικ εδώ για να δείτε τον τιμοκατάλογο.