ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ ΤΗΣ CAN-AM ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ. ΜΑΘΕΤΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ