Vores forpligtelser på en Can-Am Off-Road

FOR AT UDBREDE ET POSITIVT BILLEDE OG YDE TIL BÆREDYGTIGHED AF MIN PASSION, FORPLIGTER JEG AT:

RESPEKTER EKSISTERENDE BESTEMMELSER

 • Har det passende kørekort
 • Overholdelse af hastighedsgrænser
 • Tager kun spor, hvor brugen af ​​quads og SSV'er er tilladt
 • Sørge for, at mit køretøj er korrekt forsikret og registreret
 • Sørge for, at mit køretøj overholder eksisterende typegodkendelsesregler

 

 

RESPEKTER MILJØET OG ANDRE BRUGER

 • Respekt for andre brugere af stier (vandrere, ryttere, cyklister osv.) samt lokale beboere
 • Respekt for naturområder, afgrøder og ejendomme i nærheden af de stier jeg kører på
 • At være opmærksom på de dyr, jeg støder på, og ikke skade deres naturlige habitat
 • Minimerer virkningen af ​​min tilstedeværelse for at bevare stiernes tilstand og deres omgivelser
 • Tager det nødvendige udstyr med til at hente mit affald

 

KØR ANSVARLIG

 • Forbereder min rejseplan inden jeg tager afsted og giver den til folk tæt på mig
 • Følger de anbefalinger til brug, der er angivet af producenten i den betjeningsvejledning, jeg har fået tilsendt, samt på sikkerhedsmærkaterne på køretøjet
 • Følg vedligeholdelsesinstruktioner som anbefalet af producenten
 • Inspicerer mit køretøj før brug og sikrer, at det er i god stand
 • Medbring kommunikationsudstyr (f.eks. mobiltelefon) og havariudstyr (stropper, punkteringer osv.)

Vores forpligtelser på en Can-Am Off-Road

FOR AT OPRETHOLDE ET POSITIV IMAGE OG BIDRAGE TIL BÆREDYGTIGHED AF MIN SPORT, FORPLIGTER JEG mig TIL: 

 

RESPEKTER EKSISTERENDE BESTEMMELSER 

 • Kørekort
 • Overhold fartgrænserne 
 • Tag kun sport, hvor brugen af quads og SSV'er er tilladt. 
 • Sørg for, at mit køretøj er korrekt forsikret og registeret. 
 • Sørg for, at mit køretøj overholder eksisterende typegodkendelser

 

RESPEKTER MILJØET OG ANDRE BRUGERE

 • Respekt for andre brugere af stierne (vandrere, tyttere, cyklister osv.), samt lokale beboere
 • Respekt for naturområder, afgrøder og ejendomme i nærheden af de stier jeg kører på. 
 • At være opmærksom på de dyr, jeg støder på, og ikke skade deres naturlige habitat. 
 • Minimerer virkningen af min tilstædeværelse for at bevare stiernes tilstand og deres omgivelser. 
 • Tager det nødvendige udstyr med til at hente mit affald. 

 

KØR ANSVARLIGT. 

 • Forbereder min rute inden jeg tager afsted, og giver den til folk tæt på mig 
 • Følger de anbefalinger til brug, der er angivet af producenten i den betjeningsvejledning jeg har fået, samt sikkerhedsmærkaterne på køretøjet. 
 • Følg vedligeholdelsesinstruktioner som anbefalet af producenten. 
 • Inspecerer mit køretøj før brug og sikrer, at det er i god stand
 • Medbring kommunikationsudstyr (feks mobiltelefon og haveriudstyr) og stropper, repair kit (punkteringer), osv. 

Vores forpligtelser på en Can-Am Off-Road

 

RESPEKTERE LOVGIVNINGEN

 • Kørekort
 • Overhold fartgrænser 
 • Kør kun på stier hvor det er lovligt at køre ATV og SSVs 
 • Sørg for at køretøjet er forsikret og registeret 
 • Sørg for at mit køretøj overholder alle eksisterende regler for godkendelse 

 

RESPEKTERE MILJØET OG ANDRE BRUGERE 

 • Respektere andre brugere af terrænet (hikers, hyttere, cyklister, osv.), ligeså vel som lokale beboere.
 • Respektere natur områder, afgrøder og ejendoemme nær stier hvor du kører
 • Vær opmærksom på dyr der kommer forbi og ikke ødelægge deres naturlige habitat.
 • Minimere virkningen af min tilstædeværelse på stier og de omlæggende omgivelser.
 • Take det nødvendige udstyr med til at samle det skrald op jeg selv laver

 

KØR ANSVARLIG

 • Forbereder mine omgivelser før jeg sætter i gang 
 • Følger anbefalingerne for brugen som er specificeret af producenten i brugermanuelen, og også sikkerheds labels, der er placeret rundt på maskinen
 • Følger vedligeholdelse anbefalet af producenten 
 • Efterser mit køretøj inden det tages i brug og sikre mit alt virker 
 • Tag telefon med og udstyr (strop, rep. kit til flat dæk osv) såfremt man er ude for et uheld.