Our Commitments on a Can-Am Off-Road

TO CONVEY A POSITIVE IMAGE AND CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABILITY OF MY PASSION, I COMMIT TO :

 

RESPECT EXISTING REGULATIONS

 • Holding the appropriate driving license
 • Respecting speed limits
 • Only taking tracks where the use of quads and SSVs is authorised
 • Making sure my vehicle is properly insured and registered
 • Making sure my vehicle complies with existing type-approval rules

 

RESPECT THE ENVIRONMENT AND OTHER USERS

 • Respecting other users of trails (hikers, horse riders, cyclists, etc.), as well as local residents
 • Respecting natural areas, crops and properties near the trails I ride on
 • Being mindful of the animals I come across and not damaging their natural habitat
 • Minimising the impact of my presence to preserve the state of the trails and their surroundings
 • Taking the necessary equipment with me to pick up my litter

 

RIDE RESPONSIBLY

 • Preparing my itinerary before I set off and giving it to the people close to me
 • Following the recommendations for use specified by the manufacturer in the Operator’s guide provided to me, as well as on the safety labels placed on the vehicle
 • Following maintenance instructions as recommended by the manufacturer
 • Inspecting my vehicle before use and making sure it is in good working order
 • Taking along communication devices (mobile phone for instance) and breakdown equipment (straps, puncture repair kit, etc.)

Vores forpligtelser på en Can-Am Off-Road

FOR AT OPRETHOLDE ET POSITIV IMAGE OG BIDRAGE TIL BÆREDYGTIGEN AF MIN PASSION, FORPLIGTER JEG MIG HERMED TIL:

 

 

RESPEKTERE LOVGIVNINGEN

 • Kørekort
 • Overhold fartgrænser 
 • Kør kun på stier hvor det er lovligt at køre ATV og SSVs 
 • Sørg for at køretøjet er forsikret og registeret 
 • Sørg for at mit køretøj overholder alle eksisterende regler for godkendelse 

 

RESPEKTERE MILJØET OG ANDRE BRUGERE 

 • Respektere andre brugere af terrænet (hikers, hyttere, cyklister, osv.), ligeså vel som lokale beboere.
 • Respektere natur områder, afgrøder og ejendoemme nær stier hvor du kører
 • Vær opmærksom på dyr der kommer forbi og ikke ødelægge deres naturlige habitat.
 • Minimere virkningen af min tilstædeværelse på stier og de omlæggende omgivelser.
 • Take det nødvendige udstyr med til at samle det skrald op jeg selv laver

 

KØR ANSVARLIG

 • Forbereder mine omgivelser før jeg sætter i gang 
 • Følger anbefalingerne for brugen som er specificeret af producenten i brugermanuelen, og også sikkerheds labels, der er placeret rundt på maskinen
 • Følger vedligeholdelse anbefalet af producenten 
 • Efterser mit køretøj inden det tages i brug og sikre mit alt virker 
 • Tag telefon med og udstyr (strop, rep. kit til flat dæk osv) såfremt man er ude for et uheld.

Our Commitments on a Can-Am Off-Road

TO CONVEY A POSITIVE IMAGE AND CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABILITY OF MY PASSION, I COMMIT TO :

 

RESPECT EXISTING REGULATIONS

 • Holding the appropriate driving license
 • Respecting speed limits
 • Only taking tracks where the use of quads and SSVs is authorised
 • Making sure my vehicle is properly insured and registered
 • Making sure my vehicle complies with existing type-approval rules

 

RESPECT THE ENVIRONMENT AND OTHER USERS

 • Respecting other users of trails (hikers, horse riders, cyclists, etc.), as well as local residents
 • Respecting natural areas, crops and properties near the trails I ride on
 • Being mindful of the animals I come across and not damaging their natural habitat
 • Minimising the impact of my presence to preserve the state of the trails and their surroundings
 • Taking the necessary equipment with me to pick up my litter

 

RIDE RESPONSIBLY

 • Preparing my itinerary before I set off and giving it to the people close to me
 • Following the recommendations for use specified by the manufacturer in the Operator’s guide provided to me, as well as on the safety labels placed on the vehicle
 • Following maintenance instructions as recommended by the manufacturer
 • Inspecting my vehicle before use and making sure it is in good working order
 • Taking along communication devices (mobile phone for instance) and breakdown equipment (straps, puncture repair kit, etc.)