BRP ZODPOVEDNÝ JAZDEC

NAŠE IHRISKO, MOJA ZODPOVEDNOSŤ

Vlastniť vodný skúter Sea-Doo a jazdiť na ňom je skvelá zábava. Zaistiť, aby bola jazda na tomto skútri obohacujúcim zážitkom pre každého, je našou spoločnou zodpovednosťou.

SPRÁVAJTE SA ZODPOVEDNE

Myslite na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných!

 • Dodržiavajte odporúčania uvedené v návode na obsluhu
 • Uistite sa, či majú všetci na sebe záchrannú vestu a spodnú časť neoprénového obleku
 • Uistite sa, či máte k zápästiu alebo záchrannej veste pripevnenú bezpečnostnú šnúru
 • Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných plavidiel, brehu a miest určených na rekreáciu
 • Nejazdite pod vplyvom drog alebo alkoholu
 • Ak je to možné, jazdite s viacerými jazdcami, pretože prítomnosť iných osôb je bezpečnejšia.

HRAJTE SA BEZPEČNE

Jazdite podľa pravidiel!

 • Dodržiavajte a rešpektujte miestne pravidlá
 • Skontrolujte predpoveď počasia a informujte sa o podmienkach jazdy
 • Uistite sa, či máte dostatok paliva a dostatočne nabitú batériu
 • Skontrolujte, či všetky ovládacie prvky fungujú tak, ako majú
 • Vezmite si ťažné zariadenie a komunikačné zariadenie
 • Uistite sa, že vaše vodné plavidlo je poistené a registrované a že máte povolenie na plavbu (ak je potrebné). Uistite sa, že tieto dokumenty sú počas jazdy ľahko dostupné
 • Rešpektujte pravidlá spúšťacej rampy
 • Nepribližujte sa k zakázaným zónam. V prístavoch a zónach so zákazom vytvárania vĺn znížte rýchlosť

BUĎTE PRIATEĽSKÍ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Vaše ihrisko je aj našim ihriskom: chráňte ho!

 • Odpadky zlikvidujte na súši. Nezahadzujte ich do vody
 • Rešpektujte miestne rastlinné a živočíšne druhy
 • Zabezpečte, aby vaše vodné plavidlo spĺňalo miestne predpisy o životnom prostredí
 • Pri vymývaní motora šetrite vodou