Back

Where can I find the Operator's Guide?

KAŽDÝ MODEL SEA-DOO SA PREDAJCA DODÁVA S TLAČENOU POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU ALEBO NÁVODOM NA OBSLUHU. TÁTO PRÍRUČKA JE CENNÝM ZDROJOM INFORMÁCIÍ. USCHOVAJTE JU NA BEZPEČNOM MIESTE, ABY STE V PRÍPADE OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA PREVÁDZKY SKÚTRA DO NEJ MOHLI NAHLIADNUŤ, A NA URČENÚ STRANU SI ZAZNAMENAJTE IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO TRUPU AJ SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORA.

Okrem bezpečnostných informácií nájdete v návode na obsluhu aj podrobné informácie o používaní vášho vodného skútra a všetkých jeho funkciách. Súčasťou je aj plán údržby, typické postupy údržby a tipy na každodennú starostlivosť o vodné skútre, ako aj na ich skladovanie a prípravu pred sezónou. Používateľská príručka tiež obsahuje bežné odporúčania na riešenie problémov a podrobnosti o záruke.

Okrem tlačenej formy nájdete návod na obsluhu pre všetky modely Sea-Doo aj online.

ODPOVEDE NA VŠETKY VAŠE OTÁZKY

NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

AK NEVIETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE, OBRÁŤTE SA NA MIESTNEHO PREDAJCU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE TU!