Our Commitments on a Sea-Doo

TO CONVEY A POSITIVE IMAGE AND CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABILITY OF MY PASSION, I COMMIT TO :

Play it safe

Think about your safety, and that of others!

 • Follow the recommendations of the operator’s guide
 • Ensure everyone is wearing a life jacket and a bottom wetsuit
 • Ensure your tether cord is attached to your wrist or life jacket
 • Keep a safe distance from other craft, shore and designated recreational areas
 • Do not ride under the influence of drugs or alcohol
 • When possible, ride with others as there is safety in numbers

PLAY IT RIGHT

Ride it by the rules!

 • Observe and obey local rules
 • Check the weather for information on riding conditions
 • Ensure there is enough fuel and battery power
 • Check that all controls function as intended
 • Bring a towing device and communication device
 • Ensure your watercraft is insured and registered and that you have a boat permit (if necessary). Make sure these documents are easily accessible while riding
 • Respect the rules of the launching ramp
 • Stay out of restricted zones and reduce speed in harbors and no wake zones

Play it Green !

Your playground is our playground: protect it!

 • Dispose your trash on land, not water
 • Respect local plant and animal wildlife
 • Ensure your watercraft is compliant with local environment regulations
 • Limit engine flushing to a minimum

Naše záväzky v Sea-Doo

PRE ZACHOVANIE POZITÍVNEHO IMAGE A AKO PRÍSPEVOK K UDRŽATEĽNOSTI MOJEJ ZÁĽUBY, SA ZAVÄZUJEM:

HRÁM SA BEZPEČNE

Myslite na svoju bezpečnosť a tiež na ostatných!

 • Dodržiavam odporúčania týkajúce sa bezpečnostných zariadení a ochranných pomôcok uvedených v príručke používateľa.
 • Dávam pozor, aby všetci na palube mali neoprénové šortky a plávajúcu vestu (osobné plávajúce zariadenie - PFD).
 • Dbám na to, aby lanko bezpečnostnej výtrhovky bolo neustále pripevnené k PFD vodiča, pretože v prípade, že vodič spadne cez palubu, preruší zapaľovanie motora.
 • Nejazdím pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 • Udržiavam bezpečnú vzdialenosť od brehu a určených rekreačných oblastí, kde plávajú alebo sa hrajú iní ľudia.
 • Jazdím s ostatnými, pretože v skupine je to bezpečnejšie.

HRÁM SA SPRÁVNE

Jazdite podľa pravidiel!

 • Sledujem a dodržiavam miestne pravidlá (napr. vekové obmedzenia, licenčné požiadavky atď.).
 • Uisťujem sa, že moje plavidlo je správne poistené a v prípade potreby zaregistrované.
 • Pred jazdou sa ubezpečím, že mám dostatok paliva a nabitú batériu.
 • Podľa potreby skontrolujem funkciu ovládacích prvkov.
 • Jazdím v prístavoch so zníženou rýchlosťou a striktne rešpektujem rýchlostné limity, držím sa mimo zakázaných zón.
 • Dávam si pozor na počasie,  pobrežný vietor a prílivové prúdy.
 • Nosím so sebou pomôcky na vlečenie (kotviace zariadenie a ťažné lano) a komunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón).

HRÁM TO NA ZELENÚ

Vaše ihrisko je naše ihrisko: chráňme si ho!

 • Uisťujem sa, že moje plavidlo vyhovuje predpisom (napr. predpisom o životnom prostredí).
 • Vážim si faunu a flóru a prispôsobujem svoju rýchlosť v oblastiach s vysokou hustotou živočíchov.
 • Dávam pozor, aby som svoj odpad vždy vyhodil do vhodnej nádoby a nie do vody.