TRAKCIA AKO NIKDY PREDTÝM

Technológia Smart-Lok

Smart-Lok je najpokročilejší diferenciál pre off-road vozidlá, ktorý je k vašim službám. Je to plne uzamykateľný predný diferenciál za chodu s elektronicky riadenými automatickými režimami, ktorý vždy vráti maximálnu trakciu za každých podmienok a v každom období

TRAIL ACTIV - GRIP AT YOUR FINGERTIPS

Handle thrilling trails

The TRAIL ACTIV mode has been designed for aggressive riding in delivering the ultimate in cornering precision. On undulating terrain, quick corners, and loose surfaces, TRAIL ACTIV mode maximizes the 4WD system's speed, efficiency, and predictability.

When high engine torque and/or an increase in vehicle speed is detected, Smart-Lok will progressively engage (lock) the front end until the throttle is released or the vehicle’s speed is reduced. The progressive engagement allows smoother steering effort and predictable response.

Key inputs monitored: Engine torque and vehicle speed

*Smart-Lok was developed in conjunction with TEAM Industries, a market leader in the drive train industry

MUD - LEAD THE WAY

Move through deep mud

Smart-Lok is always adapting to the conditions by monitoring exactly what the vehicle’s doing over several parameters. Press the MUD button, though, and special calibrations for wet, boggy, and soft muddy terrain are engaged. MUD mode fully locks the front end when high engine torque and / or slippage are detected.

With four drive modes (2x4, locked 4x4, MUD, and TRAIL) to choose from and 8 on the hardworking Defender X mr models, you're able to overcome deeper obstacles than ever. 

Key inputs monitored: engine torque and wheel speed

ROCK - GET OVER IT

A button press is all it takes to set up a Can-Am for rock crawling. With throttle, steering, and the 4WD system all tuned to maximize response over rough, rocky terrain, it's already proven with a King of the Hammers victory.

Press the ROCK button, and special calibrations kick in to help pull a Can-Am over obstacles when leading with the right front tire. When high engine torque is detected at low vehicle speed, Smart-Lok will progressively lock the front end and will stay engaged until throttle release to prevent wheel slippage and provide optimal traction. The progressive engagement also allows for easier steering when maneuvering the vehicle.

Key inputs monitored: Engine torque and throttle position.

TRAIL - LET THEM TRAIL BEHIND

When it’s all about adapting in an instant to the trail ahead, TRAIL mode uses front wheel speed sensors to compare the discrepancy and identify the slipping wheel. It will then synchronize both wheels as needed.

For a wide range of conditions, it delivers predictable cornering and traction by progressively engaging the front end and maintaining the required axle lock as the conditions and driver input change. Smart-Lok has a progressive engagement that allows for lower, smoother steering effort at higher speeds that makes TRAIL mode so surefooted.

Key inputs monitored: Wheel speed and steering angle

TRAKCIA NA DOTYK PRSTOV

Zvládnite strhujúce trasy

Režim TRAIL ACTIV bol navrhnutý pre agresívne jazdenie, ktoré poskytuje najvyššiu presnosť v zákrutách. Na hrboľatom teréne, rýchlych zákrutách a nespevnených povrchoch maximalizuje režim TRAIL ACTIV rýchlosť, účinnosť a predvídateľnosť systému 4WD.

Keď sa zistí vysoký krútiaci moment motora a/alebo zvýšenie rýchlosti vozidla, Smart-Lok postupne zaberie (zablokuje) prednú časť, kým neuvoľníte plyn alebo neznížite rýchlosť vozidla. Progresívne zapojenie umožňuje plynulejšiu prácu s volantom a predvídateľnú odozvu.

Kľúčové sledované vstupy: krútiaci moment motora a rýchlosť vozidla

* Smart-Lok bol vyvinutý v spolupráci s TEAM Industries, lídrom na trhu v priemysle hnacích sústav

Dominujte

Jazdite aj hlbokým bahnom

Smart-Lok sa vždy prispôsobuje podmienkam a monitorovaním toho, čo vozidlo robí, na základe niekoľkých parametrov. Stlačte ale tlačidlo MUD a aktivuje sa špeciálna kalibrácia pre mokrý, bahnitý a mäkký blatistý terén. Režim MUD úplne uzamkne prednú časť vozidla, keď sa zistí vysoký krútiaci moment alebo šmyk.

Vďaka štyrom jazdným režimom (2 × 4, uzamknuté 4 × 4, MUD a TRAIL) a 8 u pracovných modelov Traxter X mr, ste schopný prekonať ešte hlbšie prekážky ako kedykoľvek predtým.

Kľúčové sledované vstupy: krútiaci moment motora a otáčky kolesa

Prekonajte to

Jazda nie je kameňom úrazu

Na nastavenie Can-Am pre šplhanie po skalách stačí jedno stlačenie tlačidla. Vďaka plynu, riadeniu a systému 4WD, ktoré sú vyladené tak, aby maximalizovali odozvu v drsnom skalnatom teréne. A bolo to už dokázané víťazstvom v súťaži King of the Hammers.

Stlačte tlačidlo ROCK a zapne sa špeciálna kalibrácia, ktorá pomôže Can-Am-u pri prejazde cez prekážky ležiace pred prednými kolesami. Keď je pri nízkej rýchlosti vozidla zistený vysoký krútiaci moment motora, Smart-Lok postupne zablokuje prednú časť a zostane v zábere, kým sa neuvoľní plyn, aby sa zabránilo skĺznutiu kolesa a zaistila sa optimálna trakcia. Progresívne riadenie tiež umožňuje ľahšie ovládanie pri manévrovaní s vozidlom.

Monitorované kľúčové vstupy: krútiaci moment motora a poloha škrtiacej klapky

ODOZVA S PRESNOSŤOU

NECHAJTE ICH ZA ZÁKRUTOU

Keď je to všetko o tom ako v okamihu prispôsobiť štýl jazdy povrchu pred vami, režim TRAIL využíva senzory rýchlosti predných kolies na porovnanie nezrovnalostí a identifikáciu kolesa v preklze. Potom podľa potreby synchronizuje obe kolesá.

Pre široké spektrum podmienok poskytuje predvídateľné prejazdy zákrutami a trakciu progresívnym zapojením prednej časti vozidla a udržiavaním požadovanej uzávierky nápravy podľa toho, ako sa menia podmienky a vstupy od vodiča. Smart-Lok má progresívny záber, ktorý umožňuje ľahšie a plynulejšie riadenie pri vyšších rýchlostiach, vďaka čomu je jazdenie v režime TRAIL také príjemné.

Monitorované kľúčové vstupy: rýchlosť kolies a uhol riadenia

DOSTUPNÉ BALÍKY VÝBAV

Maverick

2022

Where driving can really take you. Explore, ride, and roar off-road in our purpose-built-for-anything high-performance vehicle. It took us to the podium at Dakar 3 years in a row. Now it’s your turn to take the lead.

Maverick Sport

2022

The sharpest way to get from A to B, on any terrain, in any weather, fully-loaded or not. A Can-Am vehicle that has everything you need to rule your next adventures.

MAVERICK X RS TURBO RR

S VÝKONOM 195 KONÍ A DIFERENCIÁLOM SMART-LOK™ S REŽIMOM TRAIL ACTIV STE NA ČELE KAŽDEJ SVORKY.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • Výkon 195 konských síl
 • Dráha zavesenia až do 55,9 cm
 • Technológia Smart-Lok s režimom 4WD TRAIL ACTIV
 • 30 palcové pneumatiky Maxxis† Bighorn 2.0 na 14-palcových odlievaných kolesách z hliníka s uchytením
 • Uzamykateľný predný diferenciál s exkluzívnou technológiou Smart-Lok™. 4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL/2WD/4WD
 • Predné tlmiče: FOX† 2.5 PODIUM RC2† s vyrovnávacou nádržkou / Zadné tlmiče: FOX† 3.0 PODIUM RC2† s vyrovnávacou nádržkou
 • Predné zavesenie: dvojité priečne rameno so stabilizátorom a ramená inšpirované Trophy Truck/Zadné zavesenie: 4-prvkové torzné vlečené ramená X (TTX) s priečnym stabilizátorom
 • 7,6-palcový digitálny displej s klávesnicou, nové 850 W magneto

> TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

> NÁJSŤ PREDAJCU

> VYŽIADAŤ PONUKU / SKÚŠOBNÚ JAZDU

MAVERICK X RC TURBO RR

OTESTUJTE SI SVOJU ODVAHU A ZDOLAJTE AJ POSLEDNÝ KILOMETER: MAVERICK™ X3 X RC TURBO RR JE JEDINEČNÉ SÉRIOVO VYRÁBANÉ VOZIDLO SO SEDADLAMI VEDĽA SEBA, KTORÉ VYLEZIE NA SKALU A PROTIVNÍKOV NECHÁ PRI ÚPÄTÍ. ŠTVORPRVKOVÉ TORZNÉ VLEČENÉ RAMENÁ X (TTX) SO ZDVIHOM 61 CM (24 PALCOV) MÁ MOHUTNÉ VLEČNÉ RAMENO A KLENUTÉ PREDNÉ DVOJITÉ RAMENÁ S TORZNÝM STABILIZÁTOROM.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • Výkon 195 konských síl
 • Dráha zavesenia až 61 cm
 • Technológia Smart-Lok s režimom 4WD ROCK
 • 32-palcové pneumatiky Maxxis† Liberty 2.0 na 15-palcových odlievaných kolesách z hliníka s uchytením
 • Uzamykateľný predný diferenciál s exkluzívnou technológiou Smart-Lok™. 4WD ROCK/4WD TRAIL/2WD/4WD
 • Predné/zadné tlmiče: Tlmiče FOX 2.5 PODIUM RC2 s vyrovnávacou nádržkou / FOX 3.0 PODIUM RC2 s vyrovnávacou nádržkou
 • Predné/zadné zavesenie: dvojité priečne rameno so stabilizátorom inšpirované Trophy Truck / 4-prvkové torzné vlečené ramená X (TTX) s priečnym stabilizátorom a klenutými spodnými článkami
 • Navijak s nosnosťou 2041 kg so syntetickým lanom, 7,6-palcový digitálny displej s klávesnicou, nové 850 W magneto

> TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

> NÁJSŤ PREDAJCU

> VYŽIADAŤ PONUKU

MAVERICK X RS TURBO RR SA

STVORENÉ PRE VÍŤAZNÉ KOLO. PRERAZTE NA ČELO KAŽDEJ SVORKY S TROMI SVOJIMI PRIATEĽMI S VÝKONOM 195 KONÍ A DIFERENCIÁLOM SMART-LOK™ VRÁTANE REŽIMU TRAIL ACTIV A POLO AKTÍVNYM ZAVESENÍM SMART-SHOX.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • Výkon 195 konských síl
 • Dráha zavesenia až do 61 cm
 • Technológia Smart-Shox, diferenciál Smart-Lok s režimom 4WD TRAIL ACTIV
 • 30 palcové pneumatiky Maxxis† Bighorn 2.0 na 14-palcových odlievaných kolesách z hliníka s uchytením
 • Uzamykateľný predný diferenciál s exkluzívnou technológiou Smart-Lok™. 4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL/2WD/4WD
 • Predné zavesenie: dvojité priečne rameno so stabilizátorom inšpirované Trophy Truck/Zadné zavesenie: 4-prvkové torzné vlečené ramená X (TTX) s priečnym stabilizátorom
 • 7,6-palcový digitálny displej s klávesnicou

> TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

> NÁJSŤ PREDAJCU

> VYŽIADAŤ PONUKU / SKÚŠOBNÚ JAZDU

Traxter

2022

Built extra tough to take you way beyond the daily grind, Defender is the most capable Can-Am Side-by-Side ever. On worksites, hunting trips, in agribusiness & anywhere you need it gets the job done right.

Commander

2022

DO IT ALL. You want to play. You want to work. You want everything in between. You need a legend on wheels. There's only one machine engineered to make it happen. Honed over refinement and redesign, it's a true original, as versatile as you are. You need the all new Can-Am Commander.

MAVERICK MAX X RS TURBO RR SA

S VÝKONOM 195 KONÍ A DIFERENCIÁLOM SMART-LOK™ S REŽIMOM TRAIL ACTIV STE NA ČELE KAŽDEJ SVORKY.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • Výkon 195 konských síl
 • Dráha zavesenia až do 55,9 cm
 • Technológia Smart-Shox, diferenciál Smart-Lok s režimom 4WD TRAIL ACTIV
 • 30 palcové pneumatiky Maxxis Bighorn 2.0 na 14-palcových odlievaných kolesách z hliníka s uchytením
 • Uzamykateľný predný diferenciál s exkluzívnou technológiou Smart-Lok™. 4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL/2WD/4WD
 • Predné/zadné tlmiče: FOX 2.5 PODIUM s vyrovnávacou nádržkou s technológiou Smart-Shox/ FOX 3.0 PODIUM technológiou Smart Shox
 • Predné zavesenie: dvojité priečne rameno so stabilizátorom inšpirované Trophy Truck/Zadné zavesenie: 4-prvkové torzné vlečené ramená X (TTX) s priečnym stabilizátorom
 • 7,6-palcový digitálny displej s klávesnicou, nové 850 W magneto

> TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

> NÁJSŤ PREDAJCU

> VYŽIADAŤ PONUKU / SKÚŠOBNÚ JAZDU