Back to blog

Have you taken your boater’s safety course?

 

One of the best ways to amp up the Sea-Doo Life and get the most out of your watercraft is by taking a boater’s safety and education course. Not only is it required by many states for boaters of a certain age, it will give you added confidence to take on many new adventures on the water, and even help you save some money. Many insurance companies offer significant savings – up to 15% annually – for those who have successfully completed a state-approved boater’s education course.

What can you expect from a boater’s safety course? Most states offer online courses that are designed to be completed in as little as just a few hours. In some cases, there may be a small fee to take the course. Upon successful completion of the course and test, you can print your certification card and hit the water a safer boater all in the same day.

How to Get a Boating License

Each state determines the requirements for operating a boat or personal watercraft (PWC) on the waters in its jurisdiction, and most require some sort of boating safety and education certificate or boating license. The boating safety certificate courses are not as comprehensive as those for an automobile driver’s license; there’s usually no on-water driver’s education required, for example.

Follow these simple steps to get your boating license:


1- Research the boater education requirements for your state.
2- Complete an online, or in-person, boating safety and education course.
3- Successfully pass the boating license test at the end of the course.
4- Submit payment after course completion.
5- Keep your boat license or completion certificate with you whenever you're out on the water.

- If you buy a new boat and are a first-time boat owner, your marine dealer may be able to give you information on how to get a boating license in your area.
- Using online resources like Boat-Ed.com and BoaterExam.com, you’ll find links to the approved online boating courses available for each state along with the boating education requirements for each state.
- The online boating education or license course for most states is administered by a third party. The BoatUS Foundation offers free boating license courses for 35 states at www.boatus.org/courses/.

The online course is designed to take about three hours to complete. You’ll be issued a login so you can complete the course at your own pace. You don’t have to complete the entire course at one sitting. The course is structured into different modules or sections. After each section there is a review exam that must be completed and passed before you can move on to the next section. If you don’t pass the first time, don’t worry – you’ll have a chance to review the information and retake the review exam.


These courses are not designed to make it difficult to pass; the point is to raise awareness by presenting information on every aspect of boating. The course will cover boating basics and terminology, navigation rules, state boating regulations, how to handle boating emergencies, and how to enjoy watersports.

After you complete the course, you’ll be ready to take the exam. Once you pass your exam, it’s time to celebrate with a ride on the water.

Înapoi la blog

Ați urmat cursul de siguranță al navigatorului?

Una dintre cele mai bune modalități de a amplifica Sea-Doo Life și de a profita la maximum de ambarcațiunile dvs. este urmând cursul de siguranță și educație al navigatorului. Nu numai că este solicitat de multe state pentru navigatorii de o anumită vârstă, ci vă va oferi încredere suplimentară pentru a face multe aventuri noi pe apă și chiar vă va ajuta să economisiți niște bani. Multe companii de asigurări oferă economii semnificative - până la 15% anual - pentru cei care au absolvit cu succes un curs de educație a navigatorului aprobat de stat

La ce vă puteți aștepta de la cursul de siguranță al navigatorului? Majoritatea statelor oferă cursuri online concepute pentru a fi finalizate în doar câteva ore. În unele cazuri, poate exista o taxă mică pentru a urma cursul. După finalizarea cu succes a cursului și a testului, vă puteți imprima cardul de certificare și puteți lovi apa cu un navigator mai sigur în aceeași zi.

Cum să achiziționezi un permis de ambarcațiune

Fiecare stat stabilește cerințele pentru operarea unei bărci sau ambarcațiuni personale (PWC) pe apele aflate în jurisdicția sa și majoritatea necesită un fel de certificat de siguranță și educație pentru navigație sau permis de navigație. Cursurile de certificat de siguranță la plimbare nu sunt la fel de cuprinzătoare ca și cele pentru un permis de conducere auto; de obicei nu este necesară educația șoferului pe apă, de exemplu.

Urmărește acești pași simpli pentru a achiziționa permisul de ambarcațiune:


1- Cercetați cerințele de educație a navigatorilor pentru statul dvs.
2- Completați un curs de educație și siguranță pentru navigație online sau personal.
3- Treceți cu succes testul permisului de navigație la sfârșitul cursului.
4- Trimiteți plata după finalizarea cursului.
5- Păstrați permisul de ambarcațiune sau certificatul de finalizare cu dvs. ori de câte ori sunteți pe apă.

- Dacă cumpărați o barcă nouă și sunteți proprietarul de navă pentru prima dată, dealerul dvs. marin vă poate oferi informații despre cum să obțineți un permis de navigație în zona dvs.
- Folosind resurse online, cum ar fi Boat-Ed.com și BoaterExam.com, veți găsi link-uri către cursurile de navigație online aprobate disponibile pentru fiecare stat, împreună cu cerințele de educație pentru navigație pentru fiecare stat.
- Cursul de educație nautică online sau cursul de licență pentru majoritatea statelor este administrat de o terță parte. Fundația BoatUS oferă cursuri gratuite de licență pentru 35 de state la www.boatus.org/courses/.

Cursul online este conceput pentru a dura aproximativ trei ore. Veți primi un login pentru a putea finaliza cursul în ritmul dvs. Nu trebuie să finalizați întregul curs dintr-o singură ședință. Cursul este structurat în diferite module sau secțiuni. După fiecare secțiune există un examen de revizuire care trebuie finalizat și promovat înainte de a trece la secțiunea următoare. Dacă nu promovați prima dată, nu vă faceți griji - veți avea șansa să examinați informațiile și să reluați examenul de revizuire.


Aceste cursuri nu sunt concepute pentru a face dificilă promovarea; scopul este de a crește gradul de conștientizare prin prezentarea de informații cu privire la fiecare aspect al plimbării cu barca. Cursul va acoperi elementele de bază și terminologia navigației, regulile de navigație, reglementările naționale de navigație, modul de gestionare a situațiilor de urgență și modul în care vă puteți bucura de sporturile nautice.

You may also like

 • Maintenance
  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun

  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun  Citiți articolul
 • Sea-Doo Life
  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell

  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell  Citiți articolul
 • Maintenance
  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”

  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”  Citiți articolul