Back to blog

2021 Sea-Doo RXP-X 300 Conquers All Challengers

Billed as the new industry benchmark for high-performance watercraft, the 2021 Sea-Doo RXP-X 300 had the speed hungry adrenaline junkies salivating. Boasting an impressive array of race-ready specs and rider-inspired features it earned immediate praise from the media and industry insiders. The only question left: Would those claims and impressions hold up on the water?

Sea-Doo performance ambassador Erminio Iantosca emphatically proved them true as he piloted the 2021 RXP-X 300 to a World Championship of the Pro-Am Box Stock class of the Pro Watercross World Championships held in his hometown of Naples, Fla., Oct. 29-Nov. 1, 2020.

The logical testing ground for the latest iteration of the RXP-X 300 is the buoy course. Afterall, it is one of the few truly race-ready watercraft out of the box in the market. But for the true high-performance enthusiast, such as Iantosca and fellow Sea-Doo ambassador Anthony Radetic, the Sea-Doo Life is lived well beyond the racecourse. The RXP-X 300 is designed to meet every need of that adrenaline-infused lifestyle without compromise.

 

From Design to Dominance

Iantosca is one of those who craves that acceleration rush the new RXP-X provides. Given his background in watercraft racing, expertise in the needs and desires of performance riders, and passion for the Sea-Doo Life, he was the ideal candidate to offer feedback to BRP engineer and design teams when the next generation of the RXP-X started to take shape.

There were a number of areas Iantosca homed in on during his discussions with Sea-Doo product teams.

“I wanted to see the new RXP-X sweep around corners better and stay hooked up in rough conditions,” said Iantosca. “I wanted the Ergo R seat with adjustable saddle to really lock in and hold onto that big Rotax power,” he added.

But did they listen?

“Let me tell you,” he said, “they hit it out of the park. The shark gills design the new seat and also the weight reduction – this RXP-X is the best watercraft I have ever ridden.”

Describing that first throttle squeeze off the line, used the emotion many have echoed about the 2021 RXP-X.

“I was speechless,” said Iantosca. “I couldn’t wipe that huge smile off my face,” he added.

Radetic doubled down on those statements.

“The initial squeeze of the throttle on the new RXP-X off the line is probably what the human cannonball experiences when getting shout out of a cannon, said Radetic. “The power is surprisingly constant throughout the entire power band,” he added.

 

Beyond the Buoys

The high-thrill lifestyle goes far beyond race weekends for both ambassadors. Both crave that same adrenaline rush delivered courtesy of the RXP-X 300 whenever they hit the water. Making this watercraft one suitable for their lifestyle – not just race weekends – was the target for the RXP-X.

A combination of awesome power, acceleration, and unshakable confidence in a full day of performance riding scenarios is exactly what riders get in this new standard-setting watercraft.

“The hookup in rough and choppy conditions is absolutely remarkable, said Radetic. “When you set to enter in a turn, and you set the desired radius the unit will not under steer or over steer.”

It’s that confidence that can truly change the way riders of a wide range of abilities attack the waves. And with now proven race-winning attributes, the RXP-X is ready to dominate the water in way the industry never expected.

Înapoi la blog

Sea-Doo RXP-X 300 cucerește toate provocările

Faptul că este noul reper din industrie pentru ambarcațiuni de înaltă performanță, modelul Sea-Doo RXP-X 300 din 2021 a avut parte doar de laude. Oferind o gamă impresionantă de specificații pregătite pentru cursă și caracteristici inspirate de rideri, a câștigat imediat laude din partea mass-media și din interiorul industriei. Singura întrebare rămasă: ar susține acele afirmații și impresii asupra apei?

Ambasadorul Sea-Doo, Erminio Iantosca, a fost suprins plăcut de RXP-X 300 2021 la un Campionat Mondial din clasa Pro-Am Box Stock din Campionatele Mondiale Pro Watercross desfășurate în orașul său natal din Napoli, Florida, oct. 29-nov. 1, 2020.

Terenul logic de testare pentru cea mai recentă iterație a RXP-X 300 este cursul de geamandură. În cele din urmă, este una dintre puținele ambarcațiuni cu adevărat pregătite pentru curse, scoase din cutie pe piață. Dar pentru adevăratul pasionat de performanță, precum Iantosca și colegul ambasadorului Sea-Doo, Anthony Radetic, Viața Sea-Doo se trăiește cu mult dincolo de hipodrom. RXP-X 300 este conceput pentru a satisface toate nevoile acelui stil de viață infuzat de adrenalină fără compromisuri.

De la design la performanță


Iantosca este unul dintre cei care tânjesc la performanța pe care o oferă noul RXP-X. Având în vedere experiența sa în curse de ambarcațiuni, expertiza în nevoile și dorințele piloților de performanță și pasiunea pentru Sea-Doo Life, el a fost candidatul ideal pentru a oferi feedback inginerului BRP și echipelor de proiectare când a început următoarea generație a RXP-X a prinde contur.

Au existat mai multe domenii pe care Iantosca le-a pus în vedere în timpul discuțiilor sale cu echipele de produse Sea-Doo.

„Am vrut să văd noul RXP-X străbătând mai bine colțurile și să rămân legat în condiții dificile”, a spus Iantosca. „Am vrut ca scaunul Ergo R cu șa reglabilă să se blocheze cu adevărat și să se țină de acea putere mare Rotax”, a adăugat el.

Dar au ascultat?

“RXP-X este cea mai bună ambarcațiune pe care am călărit-o vreodată.”

Descriind acea primă apăsare a accelerației de pe linie, am folosit emoția pe care mulți au răsunat-o despre RXP-X 2021.

“Am fost fără cuvinte,” a spus Iantosca. “Nu mi-am putut ascunde zâmbetul de pe față,” a adaugat el.

Radetic a aprobat aceste declarații.

“Strângerea inițială a clapetei de accelerație pe noul RXP-X de pe linie este probabil ceea ce experimentează ghiulele umane atunci când sunt strigate dintr-un tun, a spus Radetic. "Puterea este surprinzător de constantă pe întreaga bandă de putere", a adăugat el.

 

Dincolo de geamanduri

Stilul de viață de mare emoție depășește cu mult dincolo de sfârșit de săptămână de cursă pentru ambii ambasadori. Amândoi doresc aceeași goană de adrenalină livrată prin amabilitatea RXP-X 300 ori de câte ori lovesc apa. A face ca această ambarcațiune să fie potrivită pentru stilul lor de viață - nu doar la sfârșit de săptămână de cursă - a fost ținta pentru RXP-X.

O combinație extraordinară de putere, accelerație și încredere pentru o zi plină de aventuri pe apă - este exact ce își dorește orice pasionat de sporturi pe apă. 

„Conectarea în condiții aspre și agitate este absolut remarcabilă, a spus Radetic. „Când setați să intrați într-o tură și setați raza dorită, unitatea nu va fi sub direcție sau peste direcție.”

S-ar putea să-ți placă și

 • Maintenance
  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun

  Prepping your Sea-Doo for Summer Fun  Citiți articolul
 • Sea-Doo Life
  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell

  Experiența Sea-Doo: Lacul Powell  Citiți articolul
 • Maintenance
  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”

  Sea-Doo GTI primește premiul “Watercraft of the Year”  Citiți articolul