MEIE PÜHENDUMUS Sea-Doo

ET EDASTADA POSITIIVSUST JA  PANUSTADA JÄTKUSUUTLIKKU JETTIDE SÕITU, LUBAN: 

 

AUSTAN REEGLEID

 • Austan ja järgin kohalikke reegleid (nt. vanusepiiranguid, juhilubade vajalikkust jne)
 • Veendun, et mu sõiduk on registreeritud ja kidnlustatud, kui nõutud on
 • Mul on võimalik esitada vajalikke dokumente, kui vaja (nt. luba, sõiduki registreerimistunnistus, kindlustuse dokumendid jne.)
 • Hoidun eemale keelatud aladest
 • Sõidan sadamaalal max. kuni 10 km/h  ja austan rangelt sadama reegleid
 • Ma ei sõida alkoholi ega narkootikumide mõju all
 •  

AUSTAN LOODUST JA TEISI SÕITJAID

 • Veendun, et mu sõiduk on vastav reeglitele
 • Austan loodust ja võtan kiiruse maha seal, kus on loomad ja nende elupaigad
 • Olen alati ettevaatlik ja viskan prügi sellele ettenähtud kohta

 

OLEN VASTUTUSTUNDLIK

 • Austan teisi paate ja veesõidukeid ja hoian neist eemale, eriti kui nad on ankrus
 • Pööran tähelepanu oma sõidustiilile ja väldin teisi mõjutamast
 • Hoian ohutut vahe randade ja muude aladega, kus inimesed võivad ujuda või mängida

 

OLEN EESKUJULIK

 • Järgin tootjapoolseid soovitusi kasutusjuhendis ja ohutuskleebiseid sõidukil
 • Kontrollin alati ilmastikutingimusi enne sõitma alustamist
 • Veendun, et mul on piisavalt kütust ja akud on laetud, enne kui sõitma lähen
 • Kontrollin, et sõiduk töötab nii nagu peab
 • Koos teistega sõites olen eriti ettevaatlik

 

OLEN VASTUTUSTUNDLIK

 • Olen ettevaatlik ja teadlik, kuidas kasutada sadamaslippe  /vettelaskmiskohti
 • Jätan on haagise selleks ettenähtud kohta
 • Austan teisi sõita soovijaid ja ootan ilusti järjekorras, et oma jett vette lasta või välja tõmmata
 

OLEN OHUTU

 • Järgin ohutusreegleid ja kannan alati turvavarustust nii nagu ette nähtud
 • Veendun, et kõik sõitjad kannaksid päästevesti
 • Veendun, et sõiduki võti on ühendatud sõitja vesti külge, et vette kukkudes sõiduk sureks välja
 • Kannan endaga kaasas nööri pukseerimiseks
 • Võtan kaasa sidevahendi (mobiiltelefon vms.)